درباره تعاونی

دفتر مرکزی:  تهران – بلوار کشاورز – خیابان وصال شیرازی – کوچه شاهد – پلاک ۸ – واحد ۳ – تعاونی مسکن شماره ۳ دانشگاه تهران

آدرس پروژه: منطقه ۲۲ -منطقه کوهک-اتوبان آزادگان شمال-نسیم شازدهم-روبروی مجتمع آفتاب ۲۲ تعاونی مسکن شورای اسلامی

مدیرعامل: دکتر محمود حدادیان

دکتر محمود حدادیان مدیرعامل تعاونی مسکن شماره ۳ دانشگاه تهران
دکتر حدادیان – مدیرعامل تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

تلفن: ۸۸۹۶۶۷۷۰
پست الکترونیکی: taavoniut3@ut.ac.ir

info@ut3taavoni.irشرایط خدمات ارائه شده توسط تعاونی:

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در واگذاری یک واحد مسکونی، از مجموع ۲۵۰ واحد مسکونی فاز ۱ پروژه آزادگان، با مساحت و متعلقاتی که حسب توافقات صورت گرفته در زمان تحویل واحد مسکونی و با مکانیزم و روشی که در تبصره (۲) همین ماده ذکر گردیده، مشخص و به عضو واگذار می‌گردد. لکن کلیات نقشه‌های مقدماتی و مصوب واحدهای مسکونی که در پروژه آزادگان (۱)، واقع در اتوبان تهران- کرج، ابتدای اتوبان آزادگان شمالی، خیابان نسیم شمالی، جنب مجتمع مسکونی آفتاب ۲۲ کارکنان مجلس، پلاک ثبتی ۱۸۷/۱ قطعه اول واقع در محدوده شهرداری منطقه ۲۲ به رویت عضو رسیده است، که پس از اتمام عملیات مندرج در قرارداد و براساس روش مذکور در تبصره (۲) طبق شرایط این قرارداد، در صورت انجام بموقع تعهدات عضو به عضو واگذار می شود. لازم بذکر است از مجموع واحدهای پروژه آزادگان ۲۵۰ واحد، به ترتیبی که از سوی تعاونی اعلام میگردد، مربوط به فاز ۱ و الباقی مربوط به فاز ۲ است که با شرایط مختص به خود به اعضا واگذار میگردد.

تبصره ۱: مساحت دقیق آپارتمان و مشاعات مطابق گواهی پایان‌کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت تعیین می‌گردد.

تبصره۲: واگذاری واحدهای پروژه آزادگان (۱) و متعلقات آن اعم از: مساحت، موقعیت جغرافیایی، طبقه، پارکینگ، انبار و . . . حسب امتیاز مکتسبه  اعضا مشخص و به ترتیب اولویت به دارنده امتیازات بالاتر واگذار می‌گردد.

با عنایت به توضیح بالا، اعلام می‌گردد امتیاز عضو حسب کیفیت و کمیت مبالغ پرداختی به تعاونی بابت این قرارداد، تعیین می‌گردد. به این نحو که به ازای هر یک میلیون تومان واریزی در هر روز یک امتیاز به عضو تعلق می‌گیرد و در نهایت امتیازات مکتسبه هر عضو در بین سایر  اعضا جایگاه و رتبه وی را تعیین می‌کند و واحد متناسب با امتیاز مکتسبه به عضو واگذار می‌گردد. در صورت تساوی امتیازها و شرایط، واگذاری با قرعه کشی صورت خواهد گرفت. با این وجود متقاضی علاقه مندی خود را به خرید یک واحد آپارتمان از مجموعه پروژه آزادگان با متراژ دلخواه اعلام می‌نماید و خود را مکلف به پرداخت مبالغ اعلامی متناسب با این متراژ میداند. در صورت عذم پرداخت مبالغ درخواستی از سوی تعاونی متناسب با متراژ مذکور کلیه توافقات این قرارداد قابل اجرا خواهد بود.


تبصره
۳: قیمت پایه واحد مسکونی براساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ خواهد بود. ولی در طبقه مورد نظر بر اساس ارتفاع، به ازای هر طبقه ۳% (سه درصد) بیشتر از مبلغ پایه خواهد بود که بر اساس قیمت تمام شده پروژه، در هر متر مربع مشخص می‌گردد.و شرایط، واگذاری با قرعه کشی صورت خواهد گرفت. با این وجود متقاضی علاقه مندی خود را به خرید یک واحد آپارتمان از مجموعه پروژه آزادگان با متراژ ………….. متر مربع اعلام مینماید و خود را مکلف به پرداخت مبالغ اعلامی متناسب با این متراژ میداند. در صورت عذم پرداخت مبالغ درخواستی از سوی تعاونی متناسب با متراژ مذکور کلیه توافقات این قرارداد قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۴: هیات مدیره تعاونی می‌تواند، حسب مورد، از میزان افزایش مذکور در این تبصره، علاوه بر تبصره ۳ ماده چهار، تا۱ % را به عنوان پاداش خوش حسابی، برای اعضایی که پرداخت‌های خود را با کمیّت و سرعت بیشتری انجام می‌دهند کسر نماید.

تبصره۵: هزینه های مترتب بر  تجهیز و تکمیل فضاهای عمومی متعاقبا محاسبه و به عضو اعلام خواهد شد.

تبصره۶: هزینه‌های محاسبه شده در این قرارداد مربوط به عرصه و احداث اعیانی پروژه می باشد.

تبصره۷: هر قسمت از بنا که مطابق ضوابط و پروانه صادره از سوی شهرداری به عنوان بنای مفید شناخته گردد، مشمول هزینه ساخت مذکور در تبصره (۱) ماده (۴) خواهد بود.

تبصره۸: اولویت واگذاری واحد در کل پروژه و نیز انتخاب واحد در هر طبقه، بر اساس امتیاز مکتسبه  اعضا (امتیاز خوش حسابی ناشی از زمان و میزان پرداخت مذکور در تبصره ۲ ماده سه) خواهد بود.

ماده چهار: مبلغ قرارداد

مبلغ قطعی هر متر مربع واحدِ موضوع قرارداد پس اتمام مراحل اجرایی و تکمیل پروژه آزادگان و مفاد تبصره‌های ذیل تعیین می‌گردد:

تبصره۱: مبلغ قرارداد بر اساس قراردادهای منعقده با مدیر طرح، عوامل اجرایی، عوامل فنی، پیمانکاران و مشاوران مربوط در هر مرحله طراحی، سفت کاری، نازک کاری، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، طراحی و ساخت فضاهای مشاع ودر نظر گرفتن هزینه های جاری، دفتری، عمومی و غیره تعاونی تعاونی، مشخص و در قالب هزینه های اجرای پروژه طی جداولی، به صورت دوره‌ای، جهت واریز به حساب تعاونی، به عضو اعلام میگردد.

تبصره۲: قیمت پایه برای هر متر مربع بنای مفید، واقع در طبقه اول، در شهریور ۹۲ ،۰۰۰/۵۰۰/۲۴ ریال معادل دومیلیون چهارصد و پنجاه هزار تومان، می‌باشد. اما با توجه به اینکه ممکن است واحدی که به عضو طرفِ این قرارداد اختصاص می‌یابد در طبقات بالاتر قرار داشته باشد. به ازای هر طبقه افزایش، به میزان ۲% (دو درصد) تا ۳% (سه درصد) به مبلغی که بر اساس ماده چهار تعیین می‌گردد، افزوده می‌شود. 

تبصره۳: هیات مدیره تعاونی با هدف تشویق و تقدیر از اعضای خوش حساب پروژه می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۰% از عواید و درآمدهای بدست آمده از دو برج مجتمع آزادگان را بعنوان پاداش خوش حسابی(با نظر هیات مدیره و حسب مورد) به%۳۰  (سی درصد)از اعضا.

خوش حساب، که زودتر و بیشتر مبالغ خود را به حساب پرداخت خواهند کرد به شکلی مقتضی و در غالب عدم پرداخت بخشی از هزینه‌ها پرداخت نماید

تبصره۴: ملاک تسویه حساب با عضو، قیمت تمام شده خواهد بود.

تبصره۵: هزینه‌هایی که از این پس براساس برنامه تعاونی صورت می‌گیرد شامل هزینه‌های جاری تعاونی،هزینه‌های شهرداری، ساخت بنا و فضاهای مشاعی، هزینه‌های فاز ۱ و ۲ و ۳ (نظارت عالیه و کارگاهی) تاسیسات زیربنایی( آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن و غیره) و همچنین سایر هزینه های مربوط به ساخت، متناسب با متراژ کل بنا، بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی از سوی تعاونی، توسط عضو یا قائم مقام وی پرداخت خواهد شد. تشخیص تعاونی در برآورد هزینه های مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره۶: قیمت مذکور در تبصره ۱ همین ماده، هنگام عقد قرارداد با عضو تعیین گردیده، لذا در صورت افزایش هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده پروژه محاسبه و از متقاضی اخذ خواهد شد.

 

تبصره۷: در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالیِ پیش بینی نشده که منجر به توقف عملیات اجرایی گردد که ناشی از قصور تعاونی نباشد پرداخت هزینه های مترتب بر آن بر عهده عضو خواهد بود.

تبصره۸: به ازاء هر روز تعجیل در پرداخت اقساط، نسبت به سایر  اعضا، به ازای هر یک میلیون تومان، یک امتیاز مثبت به عضو تعلق خواهد گرفت. امتیازات مثبت مکتسبه در واگذاری واحدهای مناسبتر به عضو موثر خواهند بود.

تبصره۹: قیمت تمام شده برای هر واحد آپارتمان بر اساس کلیه هزینه های اداری، خرید زمین و ساخت، و پس از اعمال جریمه دیرکرد و پاداش تعجیل واریز، محاسبه و با عضو تسویه حساب خواهد شد.

ماده پنج: نحوه و زمان پرداخت

عضو موظف است هزینه‌های اجرای پروژه را مطابق با اعلام تعاونی در سر رسید های مقرر به حساب تعاونی واریز و اصل گواهی واریز وجه را به امور مالی تعاونی تحویل نماید. اگر برای پروژه تسهیلات ساخت مسکن اخذ گردد به میزان وام تخصیصی، از آورده نقدی عضو کسر می گردد.

تبصره۱: عضو تا زمان امضای قرارداد مبلغی که طی قرارداد به حساب این تعاونی واریز نموده است و الباقی را طی اقساطی که از طریق اطلاعیه یا نامه رسمی یا درج در پایگاه اطلاع رسانی تعاونی به نشانی: ut3taavoni.ir  و نیز از طریق پیامک از سوی تعاونی اعلام خواهد شد پرداخت خواهد نمود.

تبصره۲: چنانچه عضو به هر دلیل اقساط هزینه های اجرای پروژه را در سررسید های تعیین شده و اعلام شده از سوی تعاونی، نپردازد به ترتیب زیر با وی برخورد خواهد شد:

الف) اخطار کتبی: عضو موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از سررسید اقساط نسبت به پرداخت قسط خوداقدام نماید. در صورت  بروز تاخیر در پرداخت اقساط از سوی عضو  مطابق الگوی زیر رفتار میشود:

۱- تا ۵ روز تاخیر از سر رسید قسط مشمول جریمه نقدی نخواهد شد.

۲- ولی در صورت عدم پرداخت تا ۵ روز، از زمان سررسید تا ۲۰ روز، به ازای هر روز تاخیر از زمان مقرر در جدول اقساط پروژه، ۲در هزار مبلغ قسط تاخیر شده، برای هر روز تاخیر، بر طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی،ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود. همچنین در مدت تاخیر مشمول دریافت امتیاز منفی خواه شد.

۳- از ۲۱ روز تا ۶۰ روز، به میزان ۷ در هزار مبلغ قسط تاخیر شده، برای هر روز تاخیر، در پروژه، ملزم به پرداخت جریمه، بر طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و دریافت امتیاز منفی خواهد بود.

۴- بیش از ۶۰ روز تاخیر در پرداخت هر قسط از سهم الشرکه، از سوی عضو، و پس از ۱۵ روز از تاریخ صدور اخطار کتبی، از سوی تعاونی، که به آدرسی که از سوی عضو در این قرارداد اعلام شده ارسال می گردد، مطابق بند (ب) همین تبصره اقدام خواهد شد.

ب) فسخ قرارداد: در صورتی که عضو علیرغم اخطار کتبی و پس از سپری شدن ۱۵ روز ، مبالغ معوقه و جرایم متعلقه خود را پرداخت نکند تعاونی می تواند باستناد بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه و رعایت اقدامات قانونی، بصورت یکجانبه و بدون مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به فسخ قرارداد اقدام و سپس وجوه واریزی را پس از کسر کلیه هزینه‌های عمومی، دفتری،جاری و غیره به وی مسترد کرده و یا مطابق شرایط بند(ج) تبصره دو ماده (۵)عمل نماید.

ج)  فروش واحد مسکونی:  در صورت فسخ قرارداد، حق عضو متعلق به تعاونی شده و بدیهی است که تعاونی اختیار دارد نسبت به واگذاری واحد تخصیصی به عضو جدید و در صورت نبودن عضو جدید نسبت به فروش آن به فرد ثالث با قیمت کارشناسی تعاونی، اقدام نماید. چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ فسخ قرارداد، واحد به فروش رود، تعاونی می تواند به جای استرداد اصل وجوه واریزی، بهای واحد را به عضو بپردازد. در این صورت عضو صرفا حق دریافت بهای واحد فروش رفته را پس از کسر ۵ درصد از ارزش افزوده و سهم عضو از کلیه هزینه های انجام یافته و جرایم متعلقه، دارد.

ماده شش: وکالت و نمایندگی

به موجب این قرارداد تعاونی نماینده قانونی و وکیل تام الاختیار بلاعزل باحق توکیل به غیر ولو کرارا در کلیه مراجع قانونی به منظور تملک زمین، اخذ و تمدید جواز شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت و اخذ سند و انشعاب های آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن و اخذ مفاصا حساب از دارائی و اخذ تسهیلات اعطایی از نظام بانکی و … بوده وحق ترهین قبض و اقباض عین مرهونه و غیره را خواهد داشت و شرط و تعهدات بانکی موضوع تسهیلات، مورد قبول عضو خواهد بود و تعاونی اختیارات ماده ۳۶، ۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی و حق طرح هر گونه دعوی و یا پاسخ به دعاوی احتمالی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع و کمیسیون ها، با حق اخذ وکیل را خواهد داشت.

ماده هفت: اهلیت عضو

درصورتیکه اهلیت عضو به هر دلیلی مخدوش شود، و یا عضو فوت نماید، امور مربوط به این قرارداد و تعهدات عضو را نماینده یا قایم مقام قانونی وی که در ماده دوازده این قرارداد، به تعاونی معرفی شده است انجام خواهند داد؛ و یا نماینده/نمایندگان قانونی وی(درصورت عدم معرفی نماینده مأذون) انجام خواهد داد. و کلیه منافع این قرارداد نیز به حسب اعلام عضو در این قرارداد، به وی منتقل می‌گردد.

ماده هشت: نحوه واگذاری به غیر

واگذاری حقوق ناشی از این قرارداد اعم از صلح، مشارکت، مبایعنامه و … جزئا و کلا، به غیر، منوط به اعلام کتبی و کسب مجوز کتبی از تعاونی و ثبت در دفاتر مربوطه و  رعایت تشریفات می باشد و  بدون رعایت  موارد یاد شده فاقد اعتبار بوده و عضو بدینوسیله حق نقل و انتقال به غیر را به هر شکلی که باشد تا زمان واگذاری واحد از خود سلب و ساقط نمود و در غیر این صورت معامله فضولی تلقی

گردیده و عضو مسئولیت حقوقی و کیفری آن را برعهده خواهدداشت و نیز متعهد به پرداخت هرگونه خسارات وارده به تعاونی و اشخاص ثالث می باشد. تعاونی در این خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره یک: تعاونی مجاز است در هربار نقل و انتقال حداکثرتا سقف دو درصد مبلغ معامله، یا از کل مبلغ پرداخت شده به تعاونی را، (به تشخیص هیات مدیره تعاونی) بعنوان حق الزحمه انتقال از طرفین دریافت نماید.

تبصره دوم: درصورت انتقال با موافقت تعاونی، منتقل الیه قائم مقام قانونی عضو و دارای کلیه حقوق و تکالیف عضو می باشد.

ماده نه: تعهدات عضو

۱: عضو تعهد مینماید ضوابط وشرایط مقرر در این قرارداد را رعایت نماید. همچنین عضو متعهد است کلیه اطلاعات و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت مقرر در اختیار تعاونی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به حضور در مراجع قانونی و اداراتی نظیر ثبت، شهرداری، بانک، و غیره و امضاء اسناد و انجام سایر امور مربوطه اقدام نماید.

تبصره۱: در صورت ارائه اطلاعات و اسناد نادرست یا تحویل با تاخیر توسط عضو، مسئولیت و عواقب مترتب بر آن به عهده وی بوده و در صورت بروز خسارت، عضو ضامن خواهد بود.

۲- در صورت صلح یا فروش موضوع قرارداد(به هر عنوان و قیمتی) از سوی عضوی که از کارکنان دانشگاه تهران می‌باشد، به افرادی غیر از کارکنان دانشگاه تهران، تعاونی می‌تواند هزینه های اجرای پروژه را تا ۲۰% بیشتر از قیمت تمام شده محاسبه و از خریدار دریافت نماید. اگر خریدار از اعضای دانشگاه تهران باشد، در هر حالتی، شرایط قرارداد تغییر نخواهد کرد.

تبصره۲: با توجه به اهداف هیات مدیره در تدوین این بند، حسب مورد، با عنایت به ویژگیهایی چون ایثارگر بودن، عضو هیات علمی بودن، دانشگاهی بودن، فرهنگی بودن و سایر موارد که شرایط همگن بودن با دانشگاهیان را دارا باشند (به تشخیص و تایید هیات مدیره) از حداکثر ۲۰% مذکور در این بند (حسب نظر تعاونی) کاسته خواهد شد.

تبصره۳: چنانچه عضو اولیه پروژه از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران نباشد، هزینه‌هایی اجرایی پروژه ۱۰% بیشتر از
قیمت تمام شده محاسبه و از عضو دریافت خواهد شد. در صورت صلح یا فروش موضوع قرارداد (به هر عنوان و قیمتی) از سوی عضو

 

به افرادی غیر از کارکنان دانشگاه تهران، تعاونی می‌تواند هزینه های اجرای پروژه را تا ۲۰% بیشتر از قیمت تمام شده محاسبه و از خریدار دریافت نماید. اگر خریدار از اعضای دانشگاه تهران باشد، در هر حالتی، شرایط قرارداد تغییر نخواهد کرد.

۳: عضو تمام قوانین و مقررات جاری تعاونی و تصمیمات هیأت مدیره تعاونی تعاونی مسکن شماره۳ کارکنان دانشگاه تهران را پذیرفته و ملزم به رعایت آن میباشد.

۴: عضو تا زمان اخذ پایان کار از شهرداری حق تغییر در هیچ قسمتی از ساختمان را ندارد و در صورت تخلف، تعاونی حق دارد آن را به هزینه عضو به حالت اول اعاده کند. این ماده مانع از اعمال قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه آن نیست.

۵: در صورتیکه عضو قبل از اتمام عملیات ساختمانی در خواست انصراف و فسخ قرارداد را داشته باشد کلیه وجوهات واریزی وی (به استثنای حق ثبت نام) مشروط بر اینکه مبلغ واریزی در اثر افت قیمت بازار بیش از ارزش واحد مسکونی نباشد، و پس از إعمال شرایط مذکوردر بند ج تبصره ۱ ماده۴، به وی مسترد خواهد شد و بجز آن هیچگونه حق دیگری نخواهد داشت. لذا بدینوسیله متقاضی حق هرگونه ادعای متصوره را از خود سلب مینماید. این شرط در سایر موارد نیز که وجوه واریزی مستردد می شود لازم الرعایه است.

۶: مالکیت عضو وقتی محقق میگردد که به تمام تعهدات مالی خود عمل کرده باشد و مطابق تصمیمات تعاونی واحد عضو مشخص گردد. تا قبل از تسویه کامل مالی و . . . مطابق این قرارداد، عضو، در حدود مفاد این قرارداد ذی حق تلقی می‌گردد.

۷: در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین طرفین راجع به این قرارداد و ملحقات و لوازم آن،جمعی متشکل از بازرس تعاونی، دیرعامل رییس هیات مدیره عضو یا نماینده وی و نماینده اداره کل حقوقی دانشگاه تهران به عنوان داورمرضی الطرفین رأی خواهدداد.رأی این جمع برای طرفین لازم الاجرامی‌باشد.

۸: تعیین قطعی واحد هر عضو زمانی انجام خواهد پذیرفت که پروژه به مرحله بهره برداری رسیده باشد. نحوه تعیین واحدهر عضو در پروژه نیز براساس مفاد این قرارداد و عواملی چون: میزان   واریزی، زمان واریز، تاخیر و تعجیل های صورت گرفته در واریز ها و یا قرعه کشی (در صورت برابری امتیاز  اعضا) و . . . در تعیین واحد  اعضا دخیل خواهد بود.

ماده ده: تعهدات تعاونی

۱: موعد واریزی های عضو باید توسط تعاونی و در قالب جدول هزینه های اجرای پروژه حداقل ۴ ماه قبل از هرقسط به اطلاع عضو برسد.

۲: تعاونی متعهد است به نحو متعارف تمامی مساعی خود را در جهت کاهش هزینه ها و سرعت در انجام عملیات ساختمانی اعمال نماید و با توجه به اینکه قرارداد از نوع هزینه های مترتب (تمام شده) میباشد هیچگونه سودی علاوه بر هزینه های انجام یافته (به استثنای مواردی که در این قرارداد و حسب قانون مجاز دانسته شده است) مستقیما از عضو دریافت نمیشود.

تبصره: برای محاسبه واریزی های هر عضو فقط مبالغی محاسبه می گردد که به عنوان سهم المشارکت عضو به حساب تعاونی، واریز گردیده است.

۳: تعاونی در اجرای پروژه ساختمانی و مشاعات، موظف به رعایت شرایط این قرارداد و مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی و تحویل آن مطابق ضوابط و قوانین و نقشه ها می باشد.

۴: تعاونی در استفاده از مبالغ دریافتی از عضو که به عنوان حق المشارکه واریز نموده است، برای تکمیل مراحل اجرایی پروژه، مطابق نقشه‌ها مختار می باشد.

۵: تعاونی متعهد می‌گردد به محض دریافت پروانه ساخت، عملیات اجرایی پروژه را آغاز نماید.

۶: تعاونی موظف به اخذ پایان کار، در سریعترین زمان ممکن، پس از اتمام عملیات ساختمانی و . . . پروژه است. همچنین مکلف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و انجام امور اداری مربوطه نسبت به ارائه صورتمجلس تفکیکی اقدام نماید. در صورت بروز مسائلی که مربوط به تعاونی نباشد، مدت زمان صرف شده جهت رفع مانع، محاسبه نخواهد شد.

۷: رفع نقص هر گونه خرابی یا خسارتی که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی در اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی باشد حداکثر تا مدت سه ماه پس از تحویل موقت، به عهده تعاونی می باشد که از محل منابع دریافتی از اعضا، نسبت به رفع آن اقدام می‌نماید.

۸: تعاونی در صورت اخذ وام برای پروژه موظف است زمان بازپرداخت وام و اقساط آن را به موقع به اطلاع عضو برساند.

۹: در صورتی که در طول اجرای این قرارداد همه یا برخی از مسئولین طرف این قرارداد تغییر کنند و حتی اگر تخلفی در اجرای این قرارداد از آنها سرزده باشد تعهدات تعاونی نسبت به عضو در اجرای این قرارداد بقوت خود باقی است ومسئولین جدید مسئول اجرای آن خواهند بود.

۱۰: تعاونی موظف است در زمان تحویل واحد مسکونی به عضو، صورت مجلس تحویل و تحّول را در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را تحویل عضو و یک نسخه را نزد خود نگهداری نماید.

طرفین در غیر از موارد مصرح در قرارداد، کلیه خیارات خود از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد، از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده یازده: عوامل قهری (فورس ماژور)

هیچ یک از طرفین قرارداد در قبال خسارت ناشی از حوادث قهری، پیش بینی نشده، اجتناب ناپذیر و خارج از اراده و اختیار از قبیل: سیل، زلزله، جنگ و نظایر آن مسئولیتی نخواهد داشت.

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn


پاسخ دهید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *