بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰

     از تاریخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ الی ۰۵/۰۶/۱۴۰۰ 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • آجر فشاری/به مقدار۱۰۴۷۰کیلوگرم
 • سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۵۸عدد
 • سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۴۲عدد
 • ماسه شکسته/به مقدار۹۶۴۰کیلوگرم
 • سنگ کف مرمریت درجه ۱ ابعاد ۳۰*۴۰/به مقدار۱۵۲٫۴متر مربع
 • سنگ کف مرمریت درجه ۱ ابعاد ۳۰*۴۰/به مقدار۵٫۲متر مربع
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۲۱۰۰کیلوگرم
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۲۹۴۰کیلوگرم
 • قوطی ۱۶۰*۱۶۰/به مقدار۲۹۳۰کیلوگرم
 • قوطی ۱۲۰*۱۲۰/به مقدار۲۵۱۰کیلوگرم
 • نبشی نمره ۱۴/به مقدار۵۸۰۰کیلوگرم
 • ناودانی ۱۴/به مقدار۴۱۹۸کیلوگرم
 • ناودانی ۱۲/به مقدار۱۹۹۴کیلوگرم
 • نبشی ۱۲*۱۲لقمه/به مقدار۲۴۰کیلوگرم
 • نبشی ۱۴*۱۴لقمه/به مقدار۳۲۸کیلوگرم
 • نبشی ۱۰*۱۰لقمه/به مقدار۸۷٫۸کیلوگرم
 • ورق ۱۰ میل/به مقدار۵۱۵کیلوگرم
 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۱۰۰۰عدد
 • سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
 • سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۲۹۹۰کیلوگرم
 • سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت/به مقدار۱۴۸متر مربع
 • سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۳۳عدد
 • سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۳۳عدد
 • سنگ کف مرمریت درجه ۱ ابعاد ۳۰*۴۰/به مقدار۱۸٫۹۶متر مربع
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۳۰۰۰کیلوگرم
 • پوکه عدسی قروه/به مقدار۱۴۰۰۰کیلوگرم
 • پوکه عدسی قروه/به مقدار۱۲۶۰۰کیلوگرم
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۱۹۰۰کیلوگرم
 • بلوک سیمانی سه جداره ۲۰*۲۰*۴۰/به مقدار۲۰۰عدد

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • اجرای سیمان کاری دور درب ضد حریق همکف

برج جنوبی:

 • اجرای کف سازی و شیب بندی خرپشته | بام
 • اجرای عملیات سرامیک کف لابی آسانسور طبقات| لابی آسانسور | طبقه هجدهم
 • اجرای پنل ریزی سقف کاذب سرویس و حمام واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
 • اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
 • اجرای بند کشی سرامیک دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور | طبقه شانزدهم
 • اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه پانزدهم
 • اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه چهاردهم
 • اجرای دود بندی و لکه گیری باقیمانده واحد| واحدهای مسکونی | طبقه سیزدهم
 • اجرای عایق دودکش موتورخانه نمای شرقی| نما شرقی | طبقه سیزدهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه یازدهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه دهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه نهم
 • اجرای عملیات گچ کاری رویه راه پله شمالی | راه پله | طبقه نهم
 • اجرای تخلیه نخاله واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
 • اجرای کف سازی و سرامیک کف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
 • تخریب کف لابی آسانسور جهت اجرای زیر سازی| لابی آسانسور| طبقه هفتم
 • اجرای کف سازی و سرامیک داخل واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
 • اجرای کف سازی و سرامیک سرویس و حمام واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
 • حمل جابجایی مصالح به طبقات |لابی آسانسور| طبقه هفتم
 • اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه ششم
 • اجرای زیر سازی سقف کاذب واحد | واحدهای مسکونی | طبقه پنجم
 • اجرای زیر سازی سقف کاذب واحد | واحدهای مسکونی | طبقه چهارم
 • اجرای گچ رویه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه چهارم
 • اجرای آهن کشی ونصب وال پست رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه سوم
 • اجرای تیغه چینی داخلی لابی همکف| همکف
 • اجرای وال پست دیوارهای داخلی لابی همکف| همکف
 • جمع آوری لوله های آب خاکسری طبقات زیر سقف همکف | همکف
 • تست لوله کشی لوله های آب خاکسری همکف| همکف
 • تست لوله کشی آب رسانی پارکینگ منفی یک| زیر زمین منفی دو
 • تست لوله کشی آب رسانی پارکینگ منفی یک| زیر زمین منفی سوم
 • تخلیه مصالح خریداری شده کارگاه|محوطه
 • حمل جابجایی مصالح به طبقات |محوطه
 • اجرای وال پست دیوارهای محوطه شمالی محل گود نور|محوطه شمالی
 • اجرای زیر سازی محل مخزن ذخیره گازوئیل|محوطه شمالی

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران

 در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی:  ۱نفر

میانگین نفرات برج جنوبی:  ۶۶ نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت

گزارش تصویری برج جنوبی

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ الی ۲۹/۰۵/۱۴۰۰

بسمه تعالی
گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم مرداد ماه سال ۱۴۰۰
از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ الی ۲۹/۰۵/۱۴۰۰

مصالح ورودی به کارگاه :
– بلوک سیمانی سه جداره ۲۰*۲۰*۴۰/به مقدار۲۰۰عدد
– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۵۰۰عدد
– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۵۰۰عدد
– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۵۰/به مقدار۳۰۰عدد
– سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
– سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۴۰عدد
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۲۷۵۰کیلوگرم
– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۵۰/به مقدار۶۰۰عدد
– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۴۰کیسه
– گچ یاسمین سمنان قرمز/به مقدار۴۶۷کیسه
– ماسه شکسته/به مقدار۱۳۸۸۰کیلوگرم
– گچ یاسمین سمنان قرمز/به مقدار۴۶۷کیسه
– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۴۰کیسه
– سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۶۲عدد
– سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۷۰عدد

مشروح عملیات اجرایی :
برج شمالی:
– اجرای سیمان کاری دور درب ضد حریق همکف

برج جنوبی:
– اجرای کف سازی و شیب بندی خرپشته | بام
– نصب پنجره اتاق پذیرایی واحد نمای شمال| واحدهای مسکونی | طبقه هجدهم
– اجرای عملیات سرامیک کف لابی آسانسور طبقات| لابی آسانسور | طبقه هجدهم
– اجرای کف سازی و سرامیک سرویس و حمام واحد | واحدهای مسکونی | طبقه هجدهم
– اجرای بند کشی سرامیک دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور | طبقه هفدهم
– حمل جابجایی مصالح به طبقات| لابی آسانسور | طبقه هفدهم
– اجرای عملیات سنگ کف راه پله جنوبی | راه پله | طبقه هفدهم
– اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد | واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
– اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه پانزدهم
– اجرای عملیات گچ کاری رویه راه پله جنوبی | راه پله | طبقه هفدهم
– اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه سیزدهم
– اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه دوازدهم
– اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه یازدهم
– اجرای یک رگه چینی داخل رایزر تاسیسات | رایزر تاسیسات | طبقه دهم
– اجرای کف سازی و سرامیک کف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
– اجرای کف سازی و سرامیک کف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
– اجرای کف سازی و سرامیک سرویس و حمام واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
– حمل جابجایی مصالح به طبقات |لابی آسانسور| طبقه هفتم
– اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
– اجرای رابیتس بندی رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه ششم
– اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه ششم
– اجرای آهن کشی ونصب وال پست رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه ششم
– اجرای گچ رویه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه پنجم
– اجرای آهن کشی ونصب وال پست رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه چهارم
– اجرای گچ رویه واحد | واحدهای مسکونی | طبقه چهارم
– اجرای لکه گیری باقیمانده داخل واحد | واحدهای مسکونی | طبقه چهارم
– اجرای تیغه چینی داخلی لابی همکف| همکف
– اجرای وال پست دیوارهای داخلی لابی همکف| همکف
– اجرای عملیات گاید و ساپورت گذاری دودکش بویلر| رایزر تاسیسات | طبقه همکف
– ساخت و آماده سازی کانال اس فن کویل | زیر زمین منفی ۳
– جابجایی کانکس های محوطه و انتقال آنها به ضلع جنوبی کارگاه|محوطه
– انتقال مخزن آب خاکسری و جایگذاری در قسمت شمالی محوطه|محوطه
– نصب پنجره اتاق پذیرایی واحد نما شمالی|نمای شمالی
– تخلیه مصالح خریداری شده کارگاه|محوطه
– حمل جابجایی مصالح به طبقات |محوطه
– حفر چاه جهت عبور کابل های اصلی برق و هدایت از تیر برق به سمت پروژه|در محوطه بیرونی کارگاه

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران
در برج شمالی و جنوبی:
میانگین نفرات برج شمالی: ۱نفر
میانگین نفرات برج جنوبی: ۶۷ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:
– اپراتور آسانسور برج جنوبی
– اپراتور آسانسور برج شمالی
– خدمات کارگری و نظافت
* رونوشت : بایگانی پروژه

 

گزارش تصویری برج جنوبی

 

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ الی ۲۲/۰۵/۱۴۰۰

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم مرداد ماه سال ۱۴۰۰

     از تاریخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ الی ۲۲/۰۵/۱۴۰۰

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • بلوک سیمانی سه جداره ۲۰*۲۰*۴۰/به مقدار۲۰۰عدد
 • پوکه عدسی قروه/به مقدار۱۴۰۰۰کیلوگرم
 • بلوک سیمانی سه جداره۷*۲۰*۴۰/به مقدار۱۲۰۰عدد
 • ناودانی ۱۸/به مقدار۴شاخه
 • چای ساز/به مقدار۱عدد
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۶۶۴۰کیلوگرم
 • سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۳۲۰کیسه
 • آجر فشاری/به مقدار۴۰۷۷۰کیلوگرم
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۴۱۷۰کیلوگرم
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۴۶۹۰کیلوگرم
 • بلوک سیمانی سه جداره۷*۲۰*۴۰/به مقدار۳۰۰عدد
 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۵۰/به مقدار۴۰۰عدد
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۴۸۳۰کیلوگرم
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۵۴۹۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۷۱۲۰کیلوگرم
 • آجر فشاری/به مقدار۱۱۱۲۰کیلوگرم
 • نبشی نمره ۴/به مقدار۲۱۵۳کیلوگرم
 • سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۲۰کیسه
 • سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۴۶عدد
 • سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۴۵عدد
 • سنگ کف پاگرد پله مرمریت درجه ۱ ابعاد ۴۰*۴۰/به مقدار۵۵عدد
 • تابلو برق کامل/به مقدار۱عدد
 • سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
 • سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۱۰۰۰کیلوگرم
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۱۷۰۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۷۰۰کیلوگرم
 • بلوک سیمانی سه جداره۷*۲۰*۴۰/به مقدار۳۰۰عدد
 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۷۵۰عدد
 • سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۱۷۲

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • تمیز کاری ونظافت اولیه کابین آسانسورهای شمالی
 • تست و راه اندازی اولیه آسانسورهای شمالی
 • اجرای باقیمانده عملیات فلشینگ بام

برج جنوبی:

 • انتقال باقیمانده سازه روی خرپشته بام به محوطه| خرپشته | بام
 • اجرای تیغه چینی اطراف هلی پد| خرپشته | بام
 • اجرای عایق ضد حریق سازه بام | بام
 • اجرای قرنیز دور داکت های تاسیسات بام | بام
 • اجرای عملیات سنگ کف راه پله جنوبی  | راه پله | طبقه هجدهم
 • اجرای عملیات کف سازی و سرامیک کف لابی  آسانسور| لابی آسانسور | طبقه هجدهم
 • اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
 • اجرای گچ دیوار لابی آسانسور| لابی آسانسور | طبقه شانزدهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه پانزدهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه چهاردهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه سیزدهم
 • اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور | طبقه دوازدهم
 • اجرای سیم کشی واحد | واحدهای مسکونی | طبقه دوازدهم
 • نصب کانال اس فن کوئیل واحد| واحدهای مسکونی | طبقه یازدهم
 • اجرای یک رگه چینی داخل رایزر تاسیسات جهت ایجاد حوضچه| رایزر تاسیسات | طبقه یازدهم
 • اجرای عملیات تیغه چینی بالای نعل درگاه درب راه پله شمالی | راه پله | طبقه یازدهم
 • تکمیل تیغه چینی رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه یازدهم
 • اجرای رابیتس بندی رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه نهم
 • اجرای آهن کشی و نصب وال پست رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه نهم
 • اجرای کف سازی و سرامیک کف واحد |واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
 • اجرای کف سازی و سرامیک سرویس و حمام واحد|واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
 • حمل جابجایی مصالح به طبقات |لابی آسانسور| طبقه هفتم
 • اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
 • اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه ششم
 • اجرای گچ رویه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه پنجم
 • اجرای عملیات گاید و فیکس پوینت رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه دوم
 • اجرای عملیات سنگ نمای جنوبی| نمای جنوبی | طبقه دوم
 • اجرای عملیات مسدود نمودن کف رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه اول
 • اجرای تیغه چینی داخلی لابی همکف| همکف
 • اجرای وال پست دیوارهای داخلی لابی همکف| همکف
 • اجرای عملیات گاید و ساپورت گذاری دودکش بویلر| رایزر تاسیسات | طبقه همکف
 • مونتاژ گاید ساپورت گذاری دودکش بویلر | همکف
 • ساخت و آماده سازی کانال اس فن کویل | زیر زمین منفی ۳
 • انتقال باقیمانده سازه روی خرپشته بام  به محوطه | محوطه شرقی
 • تخلیه تابلو برق اصلی| محوطه
 • تخلیه مصالح خریداری شده کارگاه|محوطه
 • حمل جابجایی مصالح به طبقات |محوطه
 • حفر چاه جهت عبور کابل های اصلی برق و هدایت از تیر برق به سمت پروژه|در محوطه بیرونی کارگاه

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران

 در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۲نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۷۹ نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت

* رونوشت : بایگانی پروژه 

 

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی