گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم آذر ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم آذر ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ الی ۱۴/۰۹/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • گازوییل/به مقدار۹۸۳۱لیتر
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۲۱۰۰کیلوگرم
 • سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۴۰کیسه
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۵۰۰کیلوگرم
 • سه راه تبدیل توپی  ۱/۲ ۱*۲ اینچ/به مقدار۳عدد
 • بوشن توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۶۰عدد
 • بوشن توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۱۰عدد
 • تبدیل توپی ۱/۲ ۱*۲/به مقدار۶عدد
 • مهره و ماسوره توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۱۰عدد
 • مغزی توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۲۰عدد
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۱۰عدد
 • زانو چپقی ۴۵ درجه توپی ۳/۴  اینچ/به مقدار۱۱۲۰عدد
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۳/۴  اینچ/به مقدار۳۷۰عدد
 • کرپی ۳ اینچ/به مقدار۳۰عدد
 • درپوش ۳ اینچ/به مقدار۸عدد
 • بوشن توپی ۳  اینچ/به مقدار۸عدد
 • بوشن توپی ۲  اینچ/به مقدار۳عدد
 • ماسه شکسته/به مقدار۸۸۰۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۸۰۰کیلوگرم
 • ناودانی ۱۸/به مقدار۵۰شاخه
 • ناودانی نمره ۱۰/به مقدار۷۰کیلوگرم
 • ناودانی ۸/به مقدار۵۰شاخه
 • ناودانی نمره ۶/به مقدار۲۰کیلوگرم
 • نبشی نمره ۵/به مقدار۲۵کیلوگرم
 • نبشی نمره ۴/به مقدار۶۰کیلوگرم
 • موزایک ۴۰*۴۰ درجه ۱ کد۲۱۲/به مقدار۳۵۰متر مربع
 • سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۴۰کیسه
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۶۶۰کیلوگرم
 • گازوییل/به مقدار۸۰۰۰لیتر
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۰۹۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۵۴۰کیلوگرم
 • موزایک ۴۰*۴۰ درجه ۱ کد۲۱۲/به مقدار۴۰۰متر مربع
 • بست معمولی ۳/۴/به مقدار۱۳۰۰عدد
 • بوشن توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۱۶عدد
 • مغزی توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۴۲عدد
 • رابط روپیچ ۱ * ۲۵ نیوپایپ/به مقدار۴۵عدد
 • خمیر لوله کشی/به مقدار۵۰عدد
 • سه راه جوشی ۳/۴اینچ/به مقدار۲۰عدد
 • سه راه جوشی رده چهل ۵ اینچ/به مقدار۱عدد
 • تبدیل جوشی رده چهل ۳*۵ اینچ/به مقدار۲عدد
 • تبدیل جوشی رده چهل ۱*۳ اینچ/به مقدار۲عدد
 • تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲اینچ/به مقدار۱عدد
 • تبدیل جوشی رده چهل ۲*۶ اینچ/به مقدار۱عدد
 • شیر فلکه کشویی ۳/۴ اینچ/به مقدار۱۸۰عدد
 • شیر فلکه کشویی ۱/۲ اینچ/به مقدار۱۴۰عدد
 • واشر لاستیکی ۱۰*۳۰ فن کویل/به مقدار۲۰۰۰عدد
 • واشر تخت پهن A 10/به مقدار۶۵۰۰عدد
 • مهره M 10/به مقدار۱۵۰۰عدد
 • لوله گالوانیزه ۲ اینچ/به مقدار۷شاخه
 • لوله گالوانیزه ۳ اینچ/به مقدار۱۶شاخه
 • لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ اینچ/به مقدار۴۱شاخه
 • لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ/به مقدار۹شاخه
 • لوله سیاه ۶ اینچ/به مقدار۴شاخه
 • لوله سیاه ۵ اینچ/به مقدار۲۴شاخه
 • لوله گازی سپاهان API 1 1/4/به مقدار۱۷شاخه

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • تکمیل سنگ کاری محوطه ورودی
 • تکمیل گل کاری فضای سبز محوطه شمالی
 • ساخت و نصب نرده ورودی محوطه
 • نصب حفاظ ایمنی در پرتگاه ها
 • نصب کیتبه چوبی درهای ورودی و تابلو فایرباکس لابی همکف
 • نصب در چوبی رایزرهای تاسیساتی لابی طبقه همکف
 • اجرای ضد زنگ و نقاشی نرده ها و درهای فلزی زیرمین ها
 • اجرای درپوش چاه درین زیرزمین منفی چهار

برج جنوبی:

 • اجرای گچ کاری رویه واحد | واحدهای مسکونی |طبقه هجدهم
 • نصب فن کویل واحد | واحدهای مسکونی |طبقه سیزدهم
 • اجرای کامپوزیت نما ضلع شرقی| نما| طبقه سیزدهم
 • تکمیل لوله کشی رایزر تاسیسات | لابی | طبقه سیزدهم
 • حمل جابجایی مصالح به طبقات |واحدهای مسکونی | طبقه دوازدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد | واحدهای مسکونی | طبقه دوازدهم
 • تست و اتصال لوله های پنج لایه به رایزر اصلی |لابی| طبقه دوازدهم
 • ایزولاسیون سرویس وآشپزخانه |واحدهای مسکونی | طبقه یازدهم
 • لکه گیری فضای آشپزخانه سرویس بهداشتی |واحدهای مسکونی | طبقه نهم
 • رابیتس بندی رایزر تاسیسات |واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
 • بستن نبشی معکوس لوله های تاسیسات | واحدهای مسکونی |طبقه ششم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد | واحدهای مسکونی| طبقه ششم
 • تست و اتصال لوله های پنج لایه به رایزر| واحدهای مسکونی | طبقه ششم
 • قوطی گذاری و لوله گذاری الکتریکال واحد |واحدهای مسکونی | طبقه ششم
 • اجرای لوله کشی گاز واحد | واحدهای مسکونی| طبقه چهارم
 • سیمان کاری رویه نما غربی | نما | طبقه سوم
 • نصب شابلون لوله های تاسیسات | واحد های مسکونی | طبقه سوم
 • اجرای گچ کاری رویه واحد | واحد های مسکونی | طبقه دوم
 • سیمان کاری آستر نما ضلع شرقی | نما| طبقه سوم
 • اجرای موزاییک جهت تجهیز کارگاه | واحد های مسکونی | طبقه اول
 • لوله کشی لوله های پنج لایه | واحدهای مسکونی| طبقه اول
 • نصب فن کویل واحد |واحدهای مسکونی| طبقه اول
 • نصب وال پست دیوار پیرامونی | لابی | طبقه همکف
 • تیغه چینی دیوارهای پیرامونی |لابی| طبقه همکف
 • اجرای زیر سازی جهت سنگ نما جنوبی| نما |همکف
 • سیمان کاری دیوار پیرامونی پارکینگ| منفی ۱
 • اجرای کانال اگزاست پارکینگ | منفی ۱
 • باز کردن توری محافظ روی داربست |محوطه |منفی ۱
 • حمل جابجایی مصالح |محوطه|

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۱۰ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۶۶ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت

 

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۹ الی ۰۹/۰۷/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

-ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۶۰۰کیلوگرم

ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۳۶۰کیلوگرم

ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۳۸۰کیلوگرم

سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۲۸۰کیسه

بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰/به مقدار۶۰۰عدد

ماسه شکسته/به مقدار۱۱۶۴۰کیلوگرم

آجر فشاری/به مقدار۱۲۷۱۰کیلوگرم

ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۱۳۰کیلوگرم

سیمان سفید/به مقدار۵۰کیسه

پودر سنگ/به مقدار۲۵۰کیسه

ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۵۰۰کیلوگرم

لوله فولادی گالوانیزه ۱۶/به مقدار۱۲۰۰متر

درب سینی کابل عرض ۲۰ سانت /به مقدار۵۰عدد

رابط ( پل ) سینی کابل عرض ۲۰ سانت/به مقدار۵۰عدد

سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۴۰کیسه

بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۱۰۰۰عدد

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • تاسیسات موتورخانه استخر
 • سیم کشی موتورخانه
 • کرگیری جهت اصلاح رایزر گاز محوطه همکف
 • اجرای سنگ کتیبه دور درب آسانسور|لابی همکف
 • نصب تابلو برق|لابی همکف
 • نصب درب ورودی|لابی همکف
 • اجرای سنگ دیوار محوطه
 • جدول کشی و اجرای سنگفرش کف محوطه
 • اجرای فلاورباکس محوطه
 • اجرای عملیات پست برق (موقت)
 • رفع نواقص و تحویل|منابع آب و سپتیک
 • اجرای ضدزنگ و نقاشی (نمونه) نرده های محوطه
 • لکه گیری ابنیه زیرزمین منفی یک
 • اجرای حفاظ موقت گود نورهای محوطه
 • تکمیل ساخت و نصب کانال های باقی مانده زیرزمین منفی یک

برج جنوبی:

 • اجرای ایزولاسیون بام| بام
 • شستشوی نما غربی جهت آماده سازی نقاشی نانو | بام
 • اجرای پایه ارتباطی بام به هلی پد بام |بام
 • آماده سازی جهت شاسی کشی فلشینگ بام| بام
 • اجرای کرتین وال پنجره نما | نما شمالی
 • اجرای دود بند سرویس آشپزخانه| واحدهای مسکونی | طبقه شانزدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه شانزدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد |واحدهای مسکونی | طبقه پانزدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه چهاردهم
 • اجرای لوله گذاری اگزاست سرویس واحد| واحدهای مسکونی | طبقه سیزدهم
 • اجرای سفید کاری رویه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه دوازدهم
 • اجرای ملات محافظ عایق سرویس آشپزخانه |واحدهای مسکونی| طبقه دوازدهم
 • رابیتس بندی رایزر تاسیسات واحد |واحدهای مسکونی | طبقه یازدهم
 • اجرای سیمان کاری رویه نما شرقی |نما| طبقه یازدهم
 • اجرای سنگ قرنیز تراس |واحدهای مسکونی| طبقه دهم
 • اجرای سیمان کاری رویه نما شرقی |نما | طبقه دهم
 • پیچ کردن شابلون تاسیسات |واحدهای مسکونی| طبقه هفتم
 • اجرای سیمان کاری آستر نما| نما| طبقه پنجم
 • نصب ساب فرم درب داخل واحد| واحدهای مسکونی | طبقه پنجم
 • جوشکاری ساپورت لوله های رایزر تاسیسات| لابی |طبقه چهارم
 • شاسی کشی رایزر تاسیسات| لابی | طبقه چهارم
 • لوله کشی رایزر تاسیسات آب رسانی| لابی | طبقه سوم
 • اجرای درین فن کویل واحد-طبقه ۲ | واحدهای مسکونی | طبقه دوم
 • اجرای موزایک جهت تجهیز کارگاه| واحدهای مسکونی | طبقه اول
 • جوشکاری لوله های تاسیسات| طبقه همکف
 • ساخت تجهیزات کارگاهی | طبقه همکف
 • ساخت ساب فرم درب ورودی راه پله| طبقه همکف
 • نصب کانال اگزاست پارکینگ | طبقه منفی۲
 • جابجایی مصالح | محوطه
 • کابل کشی پست اصلی برق | محوطه جنوبی

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۱۰ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۷۹  نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

 

* رونوشت : بایگانی پروژه

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۸/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۵۱۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۶۸۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۹۴۳۰کیلوگرم
 • پنجره طبق نقشه های ارسالی/به مقدار۶۴عدد
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۱۰۲۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۲۹۰کیلوگرم
 • زانو کوپلی ۳/۴ * ۲۰/به مقدار۱۵۰عدد
 • تبدیل پرسی ۱۶ * ۲۰ نیوپایپ/به مقدار۶۰عدد
 • رابط روپیچ ۱/۴ ۱ * ۴۰ نیوپایپ/به مقدار۸۸عدد
 • بوشن ۴۰ نیوپایپ/به مقدار۲۸عدد
 • بوشن ۳۲ نیوپایپ/به مقدار۵۲عدد
 • زانو ۹۰ درجه ۴۰ نیوپایپ/به مقدار۷۰عدد
 • لوله نیوپایپ ۴۰mm ( pex-al-pex/به مقدار۹۹٫۷۵متر
 • تبدیل توپی ۱/۲*۳/۴/به مقدار۹۰عدد
 • تبدیل توپی ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱/به مقدار۱۰۰عدد
 • زانو جوشی رده چهل ۲ اینچ/به مقدار۱۹۰عدد
 • انکر بولت ۱۰/به مقدار۲۰۰۰عدد
 • واشر تخت A4/به مقدار۱۰۰۰عدد
 • پیچ رولپلاک ۴ سانت/به مقدار۱۰۰۰عدد
 • رول پلاک ۴ سانت/به مقدار۱۰۰۰عدد
 • خمیر لوله کشی/به مقدار۳۰عدد
 • کنف لوله کشی/به مقدار۳۰کیلوگرم
 • بوشن روپیچ ۱/۴ ۱*۳۲ نیوپایپ/به مقدار۱۵عدد
 • بوشن ۴۰ نیوپایپ/به مقدار۵۶عدد
 • پنجره طبق نقشه های ارسالی/به مقدار۱۴عدد
 • رابط روپیچ ۱/۲ * ۱۶ نیوپایپ/به مقدار۱۸۶عدد
 • رابط روپیچ ۳/۴ * ۲۰ نیوپایپ/به مقدار۱۶۸عدد
 • رابط روپیچ ۱ * ۳۲ نیوپایپ/به مقدار۵۶عدد
 • زانو ۹۰ درجه ۴۰ نیوپایپ/به مقدار۷۰عدد
 • بوشن ۲۰ نیوپایپ/به مقدار۱۴۰عدد
 • بوشن ۱۶ نیوپایپ/به مقدار۱۴۰عدد
 • بوشن ۳۲ نیوپایپ/به مقدار۵۶عدد
 • آجر فشاری/به مقدار۱۲۵۴۰کیلوگرم
 • نبشی نمره ۴/به مقدار۸۰شاخه
 • نبشی نمره ۵/به مقدار۵شاخه
 • قوطی ۸۰ *۴۰/به مقدار۴۰شاخه
 • قوطی ۳۰*۴۰ آهنی/به مقدار۶شاخه
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۹۹۰کیلوگرم
 • مهره و ماسوره توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۲۱عدد
 • مهره و ماسوره توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۹عدد
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۲۱عدد
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۶عدد
 • مغزی توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۶عدد
 • تبدیل توپی ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱/به مقدار۵۴عدد
 • لوله گالوانیزه ساوه سنگین ۱/۲ ۲ اینچ/به مقدار۵شاخه
 • لوله گالوانیزه ساوه سنگین ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۴شاخه
 • مغزی توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۱۳عدد
 • زانو ۴۵ درجه توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۱۶عدد
 • فن ۸۰ سانت EBM-W6D800GD0101/به مقدار۲۰عدد

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • نصب و نقاشی نرده محوطه شمالی
 • اصلاح لوله کشی گاز (رایزر) طبقه همکف/ لابی و سالن ورزش
 • برشکاری و نصب سنگ کتیبه دور آسانسور لابی همکف
 • اجرای سرامیک دکوراتیو دور آسانسور لابی همکف
 • ورود الکتروفن های چیلر
 • عملیات تکمیلی جهت راه اندازی آسانسور کارگاهی

برج جنوبی:

 • اجرای دود بند سرویس آشپزخانه| واحدهای مسکونی |طبقه هجدهم
 • حمل جابجایی مصالح | لابی |طبقه هجدهم
 • تمیز کردن و خارج کردن نخاله از واحد |واحدهای مسکونی| طبقه هفدهم
 • نصب نبشی معکوس لوله تاسیسات |واحدهای مسکونی| طبقه هجدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد |واحدهای مسکونی| طبقه هجدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد |واحدهای مسکونی| طبقه پانزدهم
 • اجرای کامپوزیت نما غربی |واحدهای مسکونی| طبقه چهاردهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد |واحدهای مسکونی| طبقه سیزدهم
 • آماده سازی جهت تست لوله های آب رسانی واحد |واحدهای مسکونی| طبقه سیزدهم
 • جوشکاری لوله های تاسیسات رایزر آب رسانی |لابی | طبقه دوازدهم
 • اجرای ایزولاسیون آشپزخانه |واحدهای مسکونی | طبقه دوازدهم
 • لکه گیری سرویس و آشپزخانه |واحدهای مسکونی | طبقه دهم
 • رابیتس بندی رایزر تاسیسات |واحدهای مسکونی |طبقه نهم
 • اجرای سنگ قرنیز تراس واحد |واحدهای مسکونی| طبقه هشتم و هفتم
 • اجرای سیمان کاری رویه نما جنوبی |نما| طبقه هشتم
 • اصلاح کف سرویس ایرانی |واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
 • اجرای لوله اگزاست سرویس |واحدهای مسکونی| طبقه هشتم
 • شیب بندی بالکن |واحدهای مسکونی| طبقه پنجم
 • اجرای گچ رویه واحد |واحد های مسکونی |طبقه سوم
 • تمیز کردن تراس واحد |واحد های مسکونی| طبقه سوم
 • سیمان کاری آستر نما شرقی |نما| طبقه سوم
 • تیغه چینی بالای نعل درگاه |واحد های مسکونی | طبقه دوم
 • اجرای برق کشی تجهیز کارگاه | طبقه اول
 • اجرای راه پله موقت | طبقه اول
 • ساخت لوله های تاسیسات | طبقه همکف
 • جمع کردن لوله های فاضلاب زیر | سقف همکف
 • اجرای عایق نانو نما |نما| ضلع شمالی

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۵ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۶۵  نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت

گزارش تصویری برج جنوبی