گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم آبان ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم آبان ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۹ الی ۱۶/۰۷/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • آجر فشاری/به مقدار۱۲۵۴۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۹۹۰کیلوگرم
 • فن چیلر/به مقدار۲۰عدد
 • گچ سمنان/به مقدار۳۰۰کیسه
 • ماسه شکسته/به مقدار۱۳۰۰۰کیلوگرم
 • سنگ کوبیت۱۰۹۲۵/به مقدار۷۳۹۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۸۵۰کیلوگرم
 • لرزه گیرآکاردونی ۱/۲ ۱ اینچ/به مقدار۳عدد
 • فلنچ گالوانیزه گلویی دار ۱/۲ ۲ اینچ PN16/به مقدار۱۸عدد
 • فلنچ گالوانیزه گلویی دار ۱/۲ ۱ اینچ PN16/به مقدار۶عدد
 • واشر کلینگریت ۱/۲ ۱ اینچ/به مقدار۱۲عدد
 • واشر کلینگریت ۱/۲ ۲ اینچ/به مقدار۳۶عدد
 • واشر تخت A14/به مقدار۷۲عدد
 • واشر فنری A14/به مقدار۷۲عدد
 • پیچ استاد بولت ۱۴۰*M14/به مقدار۷۲عدد
 • مهره M 14/به مقدار۷۲عدد
 • کرپی ۱/۲ ۱ اینچ/به مقدار۹۰عدد
 • فلنچ جوشی ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۴عدد
 • واشر کلینگریت ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۶عدد
 • تبدیل جوشی رده چهل ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۳۶عدد
 • پیچ سر مته دار ۱/۲*۸/به مقدار۲۰۰۰عدد
 • بوشن ۲۰ نیوپایپ/به مقدار۱۴۰عدد
 • بوشن ۳۲ نیوپایپ/به مقدار۵۶عدد
 • مهره و ماسوره توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۲۱عدد
 • مهره و ماسوره توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۹عدد
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۲۱عدد
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۹عدد
 • مغزی توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۶عدد
 • مغزی توپی ۱/۲ ۱  اینچ/به مقدار۱۳عدد
 • زانو ۴۵ درجه توپی ۱/۲ ۲  اینچ/به مقدار۱۶عدد
 • تبدیل توپی ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱/به مقدار۵۴عدد
 • سیمان سیاه تیپ ۲ شاهرود/به مقدار۵۱۰کیسه
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۰۰۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۷۲۰کیلوگرم
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۷۵۰کیلوگرم
 • سیمان پاکتی سرباره ای/به مقدار۲۸۰کیسه
 • نبشی نمره ۵/به مقدار۶۰شاخه
 • نبشی نمره ۴/به مقدار۱۰۰شاخه
 • ضد زنگ قرمز/به مقدار۶۰کیلوگرم
 • تینر روغنی/به مقدار۱۲لیتر
 • روشویی کابینتی/به مقدار۶عدد
 • پنجره طبق نقشه های ارسالی/به مقدار۳۰عدد
 • پنجره طبق نقشه های ارسالی/به مقدار۲۱عدد
 • پنجره طبق نقشه های ارسالی/به مقدار۲۹عدد
 • ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۶۰۰کیلوگرم

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • اجرای فونداسیون سردر ورودی محوطه
 • تکمیل سنگ کف محوطه
 • زه کشی و آب بندی فلاورباکس ضلع شمال شرقی
 • قالب بندی و بتن ریزی پشت گریل محوطه
 • نصب و نقاشی نرده محوطه
 • اصلاح لوله کشی گاز (رایزر)
 • برشکاری و نصب سنگ کتیبه دور آسانسور
 • تکمیل سنگ کف لابی طبقه همکف
 • نصب روشویی سرویس های طبقه همکف

برج جنوبی:

 • شاسی کشی فلشینگ بام | بام
 • اصلاح ایزولاسیون واحد| واحد های مسکونی| طبقه هجدهم
 • اجرای محافظ عایق |واحدهای مسکونی| طبقه هجدهم
 • نصب نبشی معکوس لوله تاسیسات| واحدهای مسکونی |طبقه هجدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد |واحدهای مسکونی| طبقه هجدهم
 • اجرای سرامیک سرویس و آشپزخانه واحد | واحدهای مسکونی |طبقه چهاردهم
 • اجرای دود بند سرویس آشپزخانه| واحدهای مسکونی |طبقه شانزدهم
 • اجرای دود بند سرویس آشپزخانه| واحدهای مسکونی |طبقه سیزدهم
 • آماده سازی جهت تست لوله های آب رسانی واحد | واحدهای مسکونی |طبقه سیزدهم
 • جوشکاری لوله های تاسیسات رایزر آب رسانی| واحدهای مسکونی |طبقه سیزدهم
 • اجرای سفید کاری رویه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه دوازدهم
 • تیغه چینی بالای ساب فرم درب ضد سرقت واحد| واحد های مسکونی| طبقه یازدهم
 • شیب بندی سرویس بهداشتی | واحدهای مسکونی| طبقه یازدهم
 • اجرای سیمان کاری رویه نما شرقی| واحدهای مسکونی |طبقه یازدهم
 • اصلاح کف سرویس ایرانی | واحدهای مسکونی| طبقه دهم
 • تیغه چینی بالای ساب فرم درب ضد سرقت واحد | واحدهای مسکونی| طبقه دهم
 • رابیتس بندی رایزر تاسیسات| واحدهای مسکونی | طبقه دهم
 • اجرای لوله اگزاست سرویس | واحدهای مسکونی | طبقه نهم
 • اجرای سنگ قرنیز بالکن| واحدهای مسکونی | طبقه نهم
 • پیچ کردن شابلون تاسیسات |واحدهای مسکونی| طبقه نهم
 • شاسی کشی رایزر تاسیسات |واحدهای مسکونی| طبقه هفتم
 • تیغه چینی بالای نعل درگاه داخل واحد| واحدهای مسکونی| طبقه چهارم
 • سیمان کاری آستر نما غربی| واحدهای مسکونی | طبقه سوم
 • اجرای کامپوزیت نما غربی| واحدهای مسکونی | طبقه سوم
 • اجرای سرامیک جهت تجهیزکارگاه| واحدهای مسکونی | طبقه اول
 • قوطی گذاری الکتریکال واحد | واحدهای مسکونی | طبقه اول
 • ساخت ساب فرم درب داخل واحد |واحدهای مسکونی |طبقه همکف
 • جمع کردن لوله های فاضلاب زیر سقف همکف
 • اجرای ضد زنگ نبشی معکوس تاسیسات واحد|طبقه همکف
 • ساخت کانال اگزاست پارکینگ | طبقه منفی۲

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۷ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۷۷  نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت

گزلرش تصویری برج شمالی

 

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول آبان ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی
گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول آبان ماه سال ۱۳۹۹
از تاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۹ الی ۰۲/۰۷/۱۳۹۹

مصالح ورودی به کارگاه :
-ماسه شکسته/به مقدار۱۱۶۴۰کیلوگرم
– آجر فشاری/به مقدار۱۲۷۱۰کیلوگرم
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۱۳۰کیلوگرم
– سیمان سفید/به مقدار۵۰کیسه
– پودر سنگ/به مقدار۲۵۰کیسه
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۵۰۰کیلوگرم
– لوله فولادی گالوانیزه ۱۶/به مقدار۱۲۰۰متر
– درب سینی کابل عرض ۲۰ سانت/به مقدار۵۰عدد
– رابط ( پل ) سینی کابل عرض ۲۰ سانت/به مقدار۵۰عدد
– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۴۰کیسه
– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۱۰۰۰عدد
– سنگ کوبیت۱۰۹۲۵/به مقدار۴۲۳۰کیلوگرم
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۲۸۰۰کیلوگرم
– سنگ کوبیت۱۰۹۲۵/به مقدار۲۴۲۱کیلوگرم
– مهره و ماسوره توپی ۱/۲ ۱ اینچ/به مقدار۱۴۴عدد
– مهره و ماسوره توپی ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۱۲۴عدد
– سه راه تبدیل توپی ۱/۲*۱/۲ ۱/به مقدار۱۴۴عدد
– سه راه تبدیل توپی ۱/۲*۱/۴ ۱/به مقدار۴۴عدد
– درپوش ۱/۲ اینچ/به مقدار۲۸۸عدد
– مغزی توپی ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۱۷۳عدد
– مغزی توپی ۱/۲ ۱ اینچ/به مقدار۲۱۸عدد
– زانو ۹۰ درجه توپی ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۴۰عدد
– تبدیل توپی ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ/به مقدار۷عدد
– زانو جوشی رده چهل ۲ اینچ/به مقدار۱۹۰عدد
– نوار تفلون/به مقدار۱۸۰۰عدد
– گپ جوشی ۱/۴ ۱ اینچ/به مقدار۱۰۰عدد
– ماسه شکسته/به مقدار۱۱۹۸۰کیلوگرم
– کابینت زیر روشویی نانسی ۶۰ دیواری/به مقدار۱۴۴عدد
– کابینت زیر روشویی نانسی ۷۰ دیواری/به مقدار۵۰عدد
– نبشی نمره ۴/به مقدار۱۳۷۸کیلوگرم
– ایزوگام ساده دلیجان/به مقدار۱۲۰رول
– ماسه شکسته/به مقدار۱۱۶۶۰کیلوگرم
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۴۰۰کیلوگرم
– فن کوئل سقفی مکش از زیر راست ۳۰۰ برند ساران/به مقدار۱عدد
– فن کوئل سقفی مکش از زیر چپ ۴۰۰ برند ساران/به مقدار۱عدد
– فن کوئل سقفی مکش از زیر راست ۶۰۰ برند ساران/به مقدار۱عدد
– فن کوئل سقفی مکش از زیر راست ۸۰۰ برند ساران/به مقدار۱عدد
– دریچه بازدید ۱۱۰ نیک پلاس/به مقدار۱۴عدد
– زانویی ۴۵ درجه ۱۶۰ نیک پلاس/به مقدار۲۴عدد
– سه راه تبدبل ۴۵ درجه ۱۱۰*۱۶۰/به مقدار۱۵عدد
– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۱۲۵-۵۰۰/به مقدار۳۰عدد
– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۱۲۵-۱۰۰۰/به مقدار۱۷عدد
– زانویی ۴۵ درجه ۱۲۵ نیک پلاس/به مقدار۱۰عدد
– بست سقفی لاستیکی سایز ۱۶۰/به مقدار۵۰عدد
– بست سقفی لاستیکی سایز ۱۲۵/به مقدار۵۰عدد
– سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰*۱۶۰ نیک پلاس/به مقدار۱۱عدد
– تبدیل ۱۲۵*۱۶۰ نیک پلاس/به مقدار۱۷عدد
– ماسه شکسته/به مقدار۱۱۰۲۰کیلوگرم
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۱۳۰۰کیلوگرم
– بتن رده مقاومتی C25/به مقدار۴٫۳۵متر مکعب
– گچ ثمین سمنان دو کاره/به مقدار۲۵۰کیسه
– ماسه شکسته/به مقدار۱۰۱۶۰کیلوگرم
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۸۵۰کیلوگرم

مشروح عملیات اجرایی :
برج شمالی:
– نصب تجهیزات روشنایی و ارت|موتورخانه استخر|زیرزمین منفی ۴
– اصلاح شمش سنگی دور درب آسانسور|لابی همکف
– اجرای درپوش سنگی فلاور باکس|محوطه شمالی
– اصلاح سنگ کیوبیک کف| محوطه غربی
– نصب در چوبی ورودی|لابی همکف
– سربندی تابلوهای اتاق برق و برق رسانی تجهیزات نورپردازی|لابی همکف
– آب ریزی کاسه استخرها و تست آب بندی جهت رفع نواقص و تحویل منابع آب و سپتیک

برج جنوبی:
– ماهیچه کشی اطراف بام| طبقه بام
– اجرای سنگ قرنیز راه پله جنوبی| طبقه هجدهم
– اجرای سرامیک واحد| واحد مسکونی |طبقه شانزدهم
– اجرای دود بند واحد | واحد مسکونی |طبقه پانزدهم
– اجرای لوله کشی اگزاست سرویس| واحدهای مسکونی|طبقه چهاردهم
– اجرای لوله کشی آب رسانی |لابی |طبقه سیزدهم
– اجرای ایزولاسیون سرویس و حمام |واحدهای مسکونی|طبقه دوازدهم
– سیمان کاری رویه نما |نما |طبقه یازدهم
– اصلاح کف سرویس ایرانی |واحدهای مسکونی|طبقه دهم
– اجرای کامپوزیت نما |نما |طبقه نهم
– اجرای درین فن کویل |واحدهای مسکونی|طبقه هشتم
– شاسی کشی رایزر تاسیسات آب رسانی |لابی |طبقه هفتم
– اجرای سیمان کاری آستر نما |نما| طبقه هفتم
– تیغه چینی بالای نعل درگاه |واحدهای مسکونی |طبقه ششم
– سیمان کاری و شیب بندی فضای تر| واحدهای مسکونی|طبقه پنجم
– شاسی کشی رایزر تاسیسات| لابی| طبقه پنجم
– لوله کشی تاسیسات آب رسانی |لابی| طبقه چهارم
– گچ کاری آستر واحد |واحدهای مسکونی|طبقه سوم
– اجرای موزایک جهت تجهیز کارگاه |طبقه اول
– جوشکاری و ساخت تجهیزات کارگاهی |طبقه همکف
– لوله کشی فاضلاب سرویس|طبقه همکف
– ساخت لوله های تاسیسات|طبقه همکف
– تخریب نخاله روی داربست نما شرقی
– شست و شوی نما شمالی
– اجرای داربست نما جنوبی
میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:
میانگین نفرات برج شمالی: ۷ نفر
میانگین نفرات برج جنوبی: ۶۸ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:
– اپراتور آسانسور برج جنوبی
– اپراتور آسانسور برج شمالی
– خدمات کارگری و نظافت

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی