گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۷/۰۴/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۲۴۰۰کیلوگرم

سه راه تبدیل  توپی  ۴/۳* ۱ اینچ به مقدار۱۲۰عدد

سه راه تبدیل  توپی  ۱*۲ به مقدار۱۵عدد

سه راه تبدیل  توپی  ۱*۲/ ۱۱ به مقدار۷۵عدد

سه راه تبدیل  توپی  ۱*۴/۱۱ به مقدار۷۰عدد

مغزی توپی  ۲  اینچ به مقدار۱۰عدد

مغزی توپی  ۴/۱۱  اینچ به مقدار۱۰۰عدد

مغزی توپی  ۲/۱۱  اینچ به مقدار۱۰۰عدد

تبدیل توپی ۲/۱۱*۲ به مقدار۸عدد

زانو ۹۰ درجه توپی  ۲/۱۱  اینچ به مقدار۹۰عدد

زانو ۹۰ درجه توپی  ۴/۱۱  اینچ به مقدار۱۲۰عدد

بست سوپر فیکس ۱ اینچ به مقدار۸۰۰عدد

بست سوپر فیکس ۴/۳ اینچ به مقدار۷۰۰عدد

بوشن ۲۰ نیوپایپ به مقدار۱۸۰عدد

ماسه شکسته به مقدار۱۴۰۱۰کیلوگرم

سنگ گرانیت بهاره flam درجه ۱ به مقدار۶۹٫۹۶متر مربع

پودر سنگ به مقدار۱۱۰کیسه

پودر سنگ کرم به مقدار۱۱۰کیسه

رایزر سیفون ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۲۵عدد

زانو ۴۵ درجه ۵۰ نیک پلاس به مقدار۷۰۰عدد

ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۰۷۲۰کیلوگرم

پودر سنگ به مقدار۱۱۰کیسه

پودر سنگ کرم به مقدار۱۱۰کیسه

پودر سنگ به مقدار۲۲۰کیسه

کرپی  ۱ اینچ به مقدار۵۰عدد

کرپی  ۲ اینچ به مقدار۵۰عدد

کرپی  ۲/۱۱ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

کرپی  ۴/۱۱ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

شیر یکطرفه ایتالیایی ۴/۱۱ یورک به مقدار۲عدد

درپوش توپی  ۲/۱  اینچ به مقدار۳۰۰عدد

روپیچ تو پیچ برنجی  ۳/۱ به مقدار۱۰۰عدد

لوله پلی اتیلن ۱ اینچ ۱۰ بار به مقدار۱۵۰متر

زانو پلی اتیلن ۶۳ به مقدار۲عدد

زانو ماده پلی اتیلن ۶۳ به مقدار۱عدد

شیر پروانه ای ۳ اینچ به مقدار۴عدد

لوله گالوانیزه ساوه سنگین ۴/۱۱ اینچ به مقدار۴۵شاخه

لوله گالوانیزه ساوه سنگین  ۱ اینچ به مقدار۱۰۰شاخه

لوله گازی سپاهان API 1 به مقدار۴شاخه

سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت گرید B به مقدار۱۴۸متر مربع

ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۴۱۰۰کیلوگرم

زانو دیواری ۲/۱ * ۱۶ نیوپایپ به مقدار۲۰۰۰عدد

واشرتخت پهن A 10 به مقدار۳۰۰۰عدد

سه راه تبدیل  توپی  ۴/۳*۴/۱۱ به مقدار۱۳۶عدد

سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت گرید B به مقدار۱۵۶متر مربع

ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۱۲۲۰کیلوگرم

زانو چپقی ۹۰ درجه توپی  ۲/۱۱  اینچ به مقدار۱۳۵عدد

زانو چپقی ۹۰ درجه توپی  ۴/۱۱  اینچ به مقدار۲۰۰عدد

تبدیل توپی ۱ *۲/۱۱ به مقدار۵۰عدد

زانو ۹۰ درجه توپی  ۴/۱۱  اینچ به مقدار۵۵عدد

کرپی  ۴/۱۱ اینچ به مقدار۷۵عدد

کرپی سفارشی ۲/۱۱ اینچ روکش قرمز به مقدار۴۰عدد

کرپی سفارشی ۲ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

تبدیل توپی ۴/۱۱*۲/۱۱ به مقدار۶۰عدد

مغزی توپی  ۱  اینچ به مقدار۲۰عدد

کنف لوله کشی به مقدار۵کیلوگرم

سه راه تبدیل  توپی  ۴/۳*۴/۱۱ به مقدار۸۰عدد

سه راه تبدیل  توپی  ۲/۱*۱ به مقدار۷۲عدد

مغزی توپی  ۴/۳  اینچ به مقدار۲۱۶عدد

مغزی توپی  ۲/۱  اینچ به مقدار۷۲عدد

مغزی توپی  ۴/۱ ۱  اینچ به مقدار۲۱۶عدد

مغزی توپی  ۱  اینچ به مقدار۷۲عدد

درپوش توپی ۴/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۰۸عدد

درپوش توپی  ۱  اینچ به مقدار۳۲عدد

بست سوپر فیکس ۶ اینچ به مقدار۲۵۵عدد

بست سوپر فیکس ۴ اینچ به مقدار۴۳۲عدد

پیچ سر مته دار ۱۰ * ۵ به مقدار۲۰۰۰عدد

زانو ۹۰ درجه ۲ اینچ UPVC به مقدار۱۰عدد

مهره و ماسوره ۲ اینچ upvc به مقدار۴عدد

واشر نسوز کلینگریت سیم دار فلنچ ۶ اینچ به مقدار۱۰عدد

واشر نسوز کلینگریت سیم دار فلنچ ۸ اینچ به مقدار۴عدد

فلنچ کورکن  ۶  اینچ به مقدار۲عدد

تبدیل جوشی غیر هم مرکز ۶*۸ به مقدار۱عدد

رابط روپیچ ۲/۱  * ۱۶ نیوپایپ به مقدار۵۷۶عدد

رابط روپیچ ۴/۳ * ۲۰ نیوپایپ به مقدار۱۷۸عدد

بوشن ۱۶ نیوپایپ به مقدار۱۰۰عدد

شیر آب حیاطی ۲/۱ به مقدار۳۸عدد

سنگ گرانیت هلویی درجه ۱ ۴۰*۴۰ به مقدار۶۶٫۰۸متر مربع

زانو دیواری ۲/۱ * ۱۶ نیوپایپ به مقدار۲۰۰۰عدد

سیفون موفه دار ۷۵ نیک بسپار به مقدار۱۸۰عدد

 

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • بتونه کاری سقف کاذب(سمنت برد) استخر/(۳نفر)
 • سیمانکاری آستر ستون های پارکینگ منفی سه/(۳نفر)
 • لوله گذاری و نصب کلید و پریز روشنایی زیرزمین منفی دو/(۲نفر)
 • نصب تجهیزات روشنایی انبار منفی یک و منفی دو/(۲نفر)
 • سربندی تابلو اتاق برق زیرزمین منفی دو/(۲نفر)
 • اجرای پیش نیازهای تست و آبگیری موتورخانه و رایزرهای تاسیساتی طبقات مسکونی/موتورخانه/(۲نفر)
 • اجرای ترنچ مسیر لوله کشی آب بلوک شمالی/(۲نفر)
 • اجرای چاه الکتریکال ضلع غربی محوطه/(۲نفر)
 • خاکبرداری و تیغه چینی منهول الکتریکال ضلع غربی محوطه/(۲نفر)
 • اجرای فوندانسیون اتاق نگهبانی بلوک شمالی/(۲نفر)
 • تیغه چینی ضلع غربی محوطه جهت اجرای مش بندی و بتن ریزی/(۲نفر)
 • اجرای ایزوگام دیوار حائل ضلع شرقی محوطه/(۱نفر)
 • خاکریزی و تسطیح دیوار حائل ضلع شرقی محوطه
 • زیرسازی فلزی ووید موتورخانه بلوک شمالی/(۳نفر)
 • لوله کشی انشعاب آب و نصب کنتور آب/(۲نفر)
 • اجرای سنگ دور درب آسانسور لابی همکف/(۲نفر)
 • اجرای پیش نیازهای تست و آبگیری لوله های آبرسانی واحدهای مسکونی/(۲نفر)
 • نصب کلید و پریز و روشنایی رایزرهای الکتریکال طبقات مسکونی/(۲نفر)
 • نظافت راه پله طبقات مسکونی/(۲نفر)
 • راه اندازی اولیه آسانسور جنوبی/(۳نفر)

برج جنوبی:

 • شیشه گذاری ضلع جنوب غربی نما/طبقه هجدهم/(۲نفر)
 • شیشه گذاری نمای شمال شرقی/طبقه هجدهم/(۳نفر)
 • ایزولاسیون فضاهای خیس واحدهای مسکونی/طبقه هفدهم/(۲نفر)
 • گچ کاری رویه واحدهای مسکونی/طبقه هفدهم/(۴نفر)
 • اجرای قرنیز سنگی بالکن/طبقه هفدهم/(۱نفر)
 • اجرای سیمان شسته نمای غربی/طبقه پانزدهم/(۲نفر)
 • نصب جعبه مینیاتوری و لوله گذاری الکتریکال دیوار طبقات مسکونی/(۵نفر)
 • اجرای رایزر آبرسانی طبقات/(۲نفر)
 • اجرای سیمان شسته نمای شمالی/(۳نفر)
 • لوله کشی پنج لایه آبرسانی، فن کویل و حوله خشک کن/طبقه یازدهم/(۵نفر)
 • اجرای ساپورت و اتصالات لوله فاضلاب/طبقه نهم/(۴نفر)
 • سیمان کاری آستر نمای شرقی/طبقه هشتم/(۲نفر)
 • سیمان کاری آستر نمای جنوبی/طبقه هفتم/(۳نفر)
 • اجرای قرنیز سنگی راه پله شمالی و جنوبی/(۶نفر)
 • ورود ورق های کامپوزیت به کارگاه/پارت اول
 • اجرای سیمان شسته نمای غربی/(۳نفر)
 • ماهیچه کشی مسیر لوله های گاز/طبقه چهارم/(۲نفر)
 • رابیتس بندی داکت تاسیساتی واحدهای مسکونی/طبقه هفدهم/(۱نفر)
 • سیمان کاری روی رابیتس داکت تاسیساتی واحدهای مسکونی/طبقه هفدهم/(۱نفر)
 • نبشی کشی رایزر کانال اگزاست طبقات/(۱نفر)
 • لوله کشی درین فن کویل داکت های طبقات مسکونی/(۲نفر)
 • اجرای سنگ نمای شرقی/(۴نفر)
 • اجرای سنگ نمای غربی/(۳نفر)
 • خاک ریزی دور دیوار منابع آب/محوطه جنوبی/(۲نفر)
 • تیغه چینی چاه سرریز منابع آب/محوطه جنوبی/(۲نفر)

 

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۲۱ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۷۳ نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم تیر ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم تیر ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۰/۰۴/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

– ورق کامپوزیت ضد حریق به مقدار۷۰۰برگ

– ورق کامپوزیت کرم نانو رینو به مقدار۱۲۵برگ

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت گرید B به مقدار۱۰۲۰۴متر مربع

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۵ سانت گرید B به مقدار۴۵متر مربع

– پودر سنگ به مقدار۱۳۰کیسه

– پودر سنگ کرم به مقدار۹۰کیسه

– گچ ثمین سمنان سیلیکون به مقدار۴۳۵کیسه

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت گرید B به مقدار۱۴۴متر مربع

– سنگ کوبیت۱۰۹۲۵ به مقدار۷۵۰۰کیلوگرم

– سنگ قاب در ب آسانسور به مقدار۲۱عدد

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۴۵۲۰کیلوگرم

– مخلوط خاک پشت سرندی به مقدار۱۴۳۰۰کیلوگرم

– تبدیل گالوانیزه ۱*۴/۱۱ به مقدار۱۲۸عدد

– سه راه تبدیل  توپی  ۴/۳*۲/۱۱ اینچ به مقدار۱۶۰عدد

– درپوش توپی  ۲/۱۱  اینچ به مقدار۴۰عدد

– درپوش توپی ۴/۱۱ اینچ به مقدار۳۲عدد

– مغزی توپی  ۲۱  اینچ به مقدار۱۲۸عدد

– مغزی توپی  ۴/۳  اینچ به مقدار۱۶۰عدد

– مغزی توپی  ۲/۱۱ اینچ به مقدار۱۶۰عدد

– مغزی توپی  ۴/۱۱  اینچ به مقدار۱۲۸عدد

– تبدیل توپی ۲*۲/۲۱ به مقدار۱۲عدد

– تبدیل توپی ۴/۱۱ * ۲ اینچ به مقدار۱۲عدد

– تبدیل توپی ۴/۱۱*۲/۱۱ به مقدار۱۰عدد

– تبدیل توپی ۲/۱۱*۲ به مقدار۱۰عدد

– لوله پلی اتیلن ۳۰۰- ۱۰ بار به مقدار۱۸۰متر

– لوله پلی اتیلن۱۶۰- ۱۰ بار به مقدار۳۰۰متر

– پیچ متری ۱۰ طول ۳ متر به مقدار۶۰۰شاخه

– فلنچ جوشی ۶  اینچ به مقدار۱عدد

– فن کوئل سقفی مکش از زیر راست  ۳۰۰ به مقدار۵۰دستگاه

– فن کوئل سقفی مکش از زیر چپ  ۳۰۰ به مقدار۲۰دستگاه

– فن کوئل سقفی مکش از زیر راست  ۴۰۰ به مقدار۱۵دستگاه

– فن کوئل سقفی مکش از زیر راست  ۶۰۰ به مقدار۱۵دستگاه

– پودر سنگ به مقدار۱۱۰کیسه

– پودر سنگ کرم به مقدار۱۱۰کیسه

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۴۵۸۰کیلوگرم

– لوله نیوپایپ ۱۶mm ( pex-al-pex ) به مقدار۲۰۰۰متر

– زانو ۹۰ درجه ۴۰ نیوپایپ به مقدار۳۰عدد

– سه راه ۹۰ درجه توپی  ۲/۱  اینچ به مقدار۳۰عدد

– شیلنگ حصیری ۲/۱ فن کوئل طول ۵۰ سانت به مقدار۲۱عدد

– شیلنگ حصیری ۲/۱ فن کوئل طول ۶۰ سانت به مقدار۳۶عدد

– نخ نسوز به مقدار۵۰متر

– جعبه فیوز۱۶ به مقدار۱عدد

– فن آکسیال دمنده مدل ۸۰۰VIB-80R6T3- به مقدار۴۰دستگاه

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت گرید B به مقدار۱۱۷٫۲متر مربع

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۵ سانت گرید B به مقدار۴۲٫۵متر مربع

– سنگ گرانیت مشکی flame درجه ۱ ابعاد ۳۰*۳۰ به مقدار۵۵٫۰۸متر مربع

– سنگ گرانیت سیاه گل پنبه به مقدار۸٫۴متر مربع

– گچ ثمین سمنان دو کاره به مقدار۴۳۵کیسه

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۹۶۶۰کیلوگرم

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

 • بتونه کاری سقف کاذب(سمنت برد) استخر/(۵نفر)
 • اجرای چهارچوب و درب فلزی تصفیه خانه استخر/(۲نفر)
 • اجرای سیم کشی نور مخفی سقف استخر/(۲نفر)
 • لوله گذاری الکتریکال سقفی لابی منفی چهار/(۲نفر)
 • سیمانکاری رویه ستون های پارکینگ منفی دو/(۱نفر)
 • تیغه چینی جهت اجرای فوندانسیون اتاق نگهبانی بلوک شمالی/(۲نفر)
 • بندکشی کانیوو ضلع جنوبی محوطه/(۱نفر)
 • اجرای باقیمانده سنگ ضلع شمالی نما/(۲نفر)
 • کفسازی و اجرای سنگ فرش محوطه(۲نفر)
 • اجرای ماستیک و اپوکسی دیوار بتنی منابع آب بلوک شمالی/(۳نفر)
 • اجرای ایزوگام دیوار حائل ضلع شرقی محوطه/(۱نفر)
 • خاکریزی و تسطیح دیوار حائل ضلع شرقی محوطه
 • خاکبرداری محل لوله کشی انشعاب آب/(۲نفر)
 • خاکبرداری و لوله گذاری مسیر کابل کشی پست پاساژ/(۶نفر)
 • اجرای چاه ارت ضلع غربی محوطه/(۲نفر)
 • اجرای کابینت و کارهای چوبی سالن اجتماعات/(۲نفر)
 • آماده سازی پیش نیازهای تست و آبگیری لوله های آبرسانی واحدهای مسکونی/(۲نفر)
 • رفع نواقص استیل بدنه راهرو طبقات مسکونی/(۲نفر)
 • نظافت لابی و راه پله طبقات مسکونی/(۲نفر)
 • نصب کلید و پریز و روشنایی رایزرهای الکتریکال طبقات مسکونی/(۲نفر)
 • پانل ریزی سقف کاذب راه پله شمالی/بام/(۱نفر)
 • زیرسازی و نقاشی سقف کاذب کناف راه پله شمالی/بام/(۱نفر)
 • شاسی کشی تابلو فرمان و اجرای برق آسانسور/بام-موتورخانه آسانسور/(۱نفر)

برج جنوبی:

 • اجرای سیمان رویه ابزار نمای شرقی/بام/(۲نفر)
 • تخریب محل قرارگیری پایه های اگزاست فن/بام/(۱نفر)
 • تست لوله های پنج لایه/طبقه هفدهم/(۲نفر)
 • قوطی و لوله گذاری الکتریکال دیوار/طبقه هفدهم/(۳نفر)
 • نصب فن کویل/طبقه هفدهم/(۲نفر)
 • اجرای گچ رویه/طبقه هفدهم و شانزدهم/(۶نفر)
 • اجرای کلکتور رایزر آبرسانی طبقات/(۲نفر)
 • اجرای کلکتور و نصب شیر رایزر حوله خشک کن/(۳نفر)
 • لوله کشی پنج لایه آبرسانی، فن کویل و حوله خشک کن/طبقه چهاردهم/(۳نفر)
 • اجرای سیمان شسته نمای شمالی/(۳نفر)
 • ایزولاسیون بالکن/طبقه سیزدهم/(۱نفر)
 • اجرای سیمان شسته نمای غربی/طبقه سیزدهم/(۲نفر)
 • اجرای رایزر کانال اگزاست/طبقه سیزدهم/(۱نفر)
 • اجرای ساپورت لوله فاضلاب/طبقه یازدهم /(۲نفر)
 • لوله کشی زیرسقفی فاضلاب طبقات/(۴نفر)
 • سیمان کاری آستر نمای شرقی/طبقه دهم/(۵نفر)
 • سیمان کاری آستر نمای جنوبی/طبقه دهم/(۲نفر)
 • اجرای ساپورت و اتصالات لوله فاضلاب/طبقه دهم /(۲نفر)
 • اجرای قرنیز سنگی راه پله/طبقه هشتم/(۷نفر)
 • لوله کشی زیرسقفی فاضلاب سرویس/طبقه هفتم/(۲نفر)
 • شیشه گذاری نمای شمالی/طبقه پنجم/(۳نفر)
 • اجرای سنگ بالکن نمای شمالی/طبقه دوم/(۲نفر)
 • قوطی و لوله گذاری الکتریکال دیوار/طبقه اول/(۲نفر)
 • لوله کشی پنج لایه آبرسانی، فن کویل و حوله خشک کن/طبقه اول/(۲نفر)
 • اجرای سنگ نمای غربی/(۶نفر)
 • رابیتس بندی نمای شرقی/(۲نفر)
 • ماهیچه کشی مسیر لوله های فاضلاب طبقات/(۲نفر)
 • قلوه ریزی اطراف منابع آب/محوطه/(۲نفر)
 • برشکاری و ساخت فلنج رایزر کانال اگزاست/طبقه منفی سه/کارگاه ساخت/(۱نفر)
 • اجرای کلکتور آتشنشانی منابع آب محوطه جنوبی/(۱نفر)

 میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۳۶ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۶۳ نفر

 مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی