گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ الی ۲۲/۰۱/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

– لوله  ۳۱۵ UPVCبه مقدار۲ شاخه

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰۶۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰۷۵۰ عدد

– آجر فشاری ۱ سرویس

– ماسه شکسته ۱۳۶۴۰ کیلوگرم

– ماسه طبیعی دوبار شور ۱۲۷۰۰ کیلوگرم

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران ۳۲۰ کیسه

– ماسه شکسته ۱۴۳۰۰ کیلوگرم

– پوکه عدسی قروه ۲۸۸۲۰ کیلوگرم

– ماسه طبیعی دوبار شور ۱۲۱۴۰ کیلوگرم

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰۳۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰۴۵۰ عدد

– ماسه شکسته ۱۵۷۲۰ کیلوگرم

– گونی نایلونی  آبی و سفید را ه راه ۵۰ کیلوگرم

– رابیتس ۹۰۰ گرمی ۱۰۰ برگ

– توری مرغی عرض  ۱۰۰- ۱۰ رول

– سیم آرماتور بندی ۱۳ کیلوگرم

– چسب ۱٫۲٫۳ – ۲۵ عدد

– ماسه طبیعی دوبار شور ۱۳۹۶۰ کیلوگرم

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– زیرسازی سقف کاذب(سمنت برد)/منفی چهار-استخر/(۲نفر)

–  سیمانکاری دیوار انبار تجاری/منفی دو/(۱نفر)

– کفسازی و اجرای سنگ کف انبار تجاری/منفی دو/(۱نفر)

– نصب چهارچوب و درب اتاق برق/منفی دو/(۱نفر)

– بندکشی سنگ کف کارواش/منفی دو و منفی یک/(۱نفر)

– تیغه چینی دیوار انبار تجاری/منفی یک/(۱نفر)

– سیمانکاری باسداکت الکتریکال زیرزمین ها/(۱نفر)

– تیغه چینی دیوار سپتیک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– اجرای عملیات محوطه سازی/(۶نفر)

– اجرای ساپورت و نصب بست لوله های سپتیک بلوک شمالی/(۱نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب کناف رینگ پیرامونی نما/(۳نفر)

– اجرای سنک و سرامیک دیوار/همکف-لابی/(۵نفر)

– اجرای سرامیک دیوار/همکف-تجاری/(۲نفر)

– اجرای سرامیک دیوار سرویس بهداشتی/همکف-لابی/(۲نفر)

– گچ کاری/همکف-ایستگاه کنترل و مرکز نگهداری تجهیرات و لابی/(۳نفر)

– کفسازی و اجرای سنگ کف/همکف-سالن اجتماعات و فضای نشیمن/(۳نفر)

– ساخت و نصب قلاب تجهیزات ورزشی/همکف-سالن ورزش/(۱نفر)

– لوله گذاری الکتریکال/همکف-لابی و تجاری/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/همکف-تجاری و لابی/(۳نفر)

– لوله کشی رایزر کفشور تراس/همکف-تجاری و آموزشی/(۱نفر)

– گردبری سقف کاذب/همکف-لابی/(۲نفر)

– نصب شیشه و یراق آلات پنجره ها/همکف-تجاری و آموزشی/(۲نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات هشتم الی ششم-لابی آسانسور/(۱نفر)

– نصب آیفون تصویری واحدهای مسکونی/طبقات نوزدهم الی هفتم/(۳نفر)

– ساخت و نصب فلاور باکس طبقات مسکونی/طبقات نوزدهم الی یازدهم/(۱نفر)

– تخریب محل شاسی کشی و نصب موتور آسانسور/بام/(۱نفر)

– زیرسازی جهت اجرای ماستیک کاری و رفع نشتی بام/(۴نفر)

– اجرای پرایمر و ماستیک کاری بام/(۴نفر)

– شاسی کشی و نصب موتور آسانسور/بام-موتورخانه آسانسور/(۲نفر)

برج جنوبی:

– پوکه ریزی و شیب بندی/ بام/(۲نفر)

– گچ کاری آستر واحدهای مسکونی/طبقه هجدهم/واحد چهارم و هفتم/(۳نفر)

– سیمانکاری ابزار نما/طبقه شانزدهم/ضلع شرقی/(۳نفر)

– شیارزنی الکتریکال دیوار/طبقه پانزدهم و سیزدهم/(۳نفر)

– خم کاری لوله های الکتریکال/طبقه پانزدهم/(۲نفر)

– قوطی و لوله گذاری الکتریکال/طبقه چهاردهم/(۳نفر)

– لوله کشی ونت فاضلاب آشپزخانه واحدهای مسکونی/طبقه سیزدهم-واحد سه/(۴نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه یازدهم/ضلع شمالی/(۳نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه یازدهم/ضلع غربی/(۳نفر)

– جوشکاری و نصب وال پست/طبقه یازدهم-واحد هفت/(۱نفر)

– تکمیل تیغه چینی واحد های مسکونی/طبقه هشتم/(۲نفر)

– اجرای فریم داکت های تاسیساتی/طبقه اول الی هفتم/(۲نفر)

– لوله کشی زیر سقفی فاضلاب سرویس واحدهای مسکونی/طبقه هفتم-واحد سه/(۲نفر)

– ساخت ساپورت پنج لایه لوله های آب سرد و گرم/طبقه ششم/(۲نفر)

– اجرای ساپورت پنج لایه لوله های آب سرد و گرم/طبقه ششم-واحد هشت/(۳نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه ششم/ضلع غربی/(۲نفر)

– شیارزنی دیوار آشپزخانه/طبقه ششم/(۱نفر)

– زیرسازی فلزی نمای شرقی/طبقه دوم/(۳نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه همکف/ضلع شرقی/(۲نفر)

– اجرای سنگ نما/طبقه همکف/ضلع شرقی/(۳نفر)

– برشکاری لوله های رایزر آتشنشانی/طبقه همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– اجرای چاه سرریز /ضلع جنوبی محوطه/(۲نفر)

– ساخت کانال های اگزاست/طبقه منفی سوم/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– لوله کشی اطفا, حریق/طبقه منفی سه-پارکینگ/(۲نفر)

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۳۰ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۵۲ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول و دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول و دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۹

     از تاریخ ۰۲/۰۱/۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۱/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

– آجر فشاری به مقدار۵۰۷۰۰کیلوگرم

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۶۶۴۰کیلوگرم

– ناودانی ۱۸ به مقدار۸ شاخه

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۳۲۰کیسه

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اجرای عملیات ابنیه ای موتورخانه منفی دو/(۲نفر)

– سیمانکاری دیوار انبار تجاری/منفی دو/(۱نفر)

– اجرای سنگ و سرامیک دیوار/همکف-لابی/(۳نفر)

– کفسازی و اجرای سرامیک کف/همکف-فضای آموزشی ، مدیریت و تجاری/(۵نفر)

– کفسازی و اجرای سنگ کف/همکف-سالن اجتماعات/(۳نفر)

– بندکشی سرامیک کف/همکف-تجاری/(۲نفر)

– نصب پنجره/همکف-تجاری و آموزشی/(۲نفر)

– گچ کاری رویه دیوار/همکف-آموزشی و سالن ورزش/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب کناف/همکف-لابی/(۳نفر)

– ماهیچه کشی لوله سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– تکمیل نصب شیرآلات رایزرهای تاسیساتی طبقات مسکونی/(۱نفر)

– نصب نور مخفی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات ششم الی اول-لابی/(۲نفر)

– گچ کاری دور پنجره پذیرایی/طبقه نهم-واحد شش/(۱نفر)

برج جنوبی:

– رابیتس بندی نما/بام/ضلع جنوب شرقی/(۲نفر)

– جوشکاری و نصب بست لوله های فاضلاب/طبقه هجدهم/واحد چهار/(۳نفر)

– لوله کشی فاضلاب تراس واحدهای مسکونی/طبقه هجدهم الی ششم/(۲نفر)

– قوطی و لوله گذاری الکتریکال/طبقه هفدهم و پانزدهم/(۴نفر)

– رابیتس بندی ابزار نما/طبقه شانزدهم/ضلع جنوب شرقی و غربی/(۳نفر)

– جوشکاری میلگرد جهت رابیتس بندی نما/طبقه پانزدهم الی سوم/ضلع شمالی/(۳نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه هجدهم الی سوم/ضلع شمالی/(۲نفر)

– خم کاری لوله های الکتریکال/طبقه پانزدهم/واحد چهار/(۱نفر)

– شیارزنی الکتریکال دیوار/طبقه چهاردهم/(۳نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه چهاردهم/ضلع غربی/(۳نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه چهاردهم/ضلع شمالی/(۳نفر)

– اجرای رایزر کانال اگزاست/طبقه چهاردهم/لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای رایزر کانال اگزاست/طبقه اول الی هفتم/واحد یک و هشت/(۱نفر)

– رابیتس بندی ابزار نما/طبقه دوازدهم/ضلع جنوبی/(۲نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه یازدهم/ضلع شرقی/(۲نفر)

– جوشکاری و نصب ساپورت دودکش و منابع انبساط/طبقه هشتم الی اول/ضلع شرقی/(۲نفر)

– لوله کشی رایزر فاضلاب/طبقه نهم/(۲نفر)

– برشکاری لوله های فاضلاب جهت لوله کشی رایزر فاضلاب/طبقه هفتم/لابی آسانسور/(۳نفر)

– لوله کشی زیر سقفی فاضلاب واحدهای مسکونی/طبقه ششم-واحد هفت/(۳نفر)

– جوشکاری و نصب وال پست/طبقه سوم-واحد شش/(۱نفر)

– جوشکاری و اجرای لدر لوله های فاضلاب/طبقه پنجم/(۲نفر)

– زیرسازی فلزی نمای شرقی/طبقه همکف/(۲نفر)

– ساخت ساپورت فن کویل/طبقه همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– ساخت کانال های اگزاست/طبقه منفی سوم/کارگاه ساخت/(۱نفر)

– جوشکاری اتصالات لوله های اطفا, حریق/طبقه منفی چهار-پارکینگ/(۲نفر)

– لوله کشی اطفا, حریق/طبقه منفی چهار-پارکینگ/(۱نفر)

– خاکریزی و تسطیح زیرزمین/طبقه منفی چهار/انباری ها/(۱نفر)

– اجرای بتن مگر زیرزمین/طبقه منفی چهار-پارکینگ/(۲نفر)

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۲۰ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۳۸ نفر

 مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ الی ۰۱/۰۱/۱۳۹۹

 

مصالح ورودی به کارگاه :

-مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار۱۲۳۸۰کیلوگرم

– دوده سیمانی به مقدار۵کیلوگرم

– رگلاتور گاز به مقدار۲عدد

– پرایمر رنگ پایه آب به مقدار۲۰کیلوگرم

– گچ سوپر مبین به مقدار۱۲۰کیسه

– سیمان سفید به مقدار۱۰کیسه

– کول ۷۰ میله عرض ۲۵ سانت به مقدار۲۸عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به مقدار۱۲۰عدد

– پوکه عدسی قروه به مقدار۹۵۸۱۰کیلوگرم

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۲۸۰کیسه

– مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار۳۴۴۴۰کیلوگرم

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۰۲۰۶۰کیلوگرم

– دستکش جراحی به مقدار۵۰عدد

– سرامیک بر ۳۵ سانت به مقدار۱عدد

– قلم چهار شیار دریل به مقدار۲عدد

– گونی کنفی به مقدار۶۷٫۵یارد

– لوله مانیسمان رده چهل ۸ اینچ به مقدار۱۳شاخه

– لوله مانیسمان رده چهل ۶ اینچ به مقدار۱۲شاخه

– لوله مانیسمان رده چهل ۱۲ اینچ به مقدار۲۰شاخه

– سمنت برد به مقدار۹۶برگ

– منهول بتنی M3 به مقدار۳عدد

– کول ۹۰ میله عرض ۲۵ سانت به مقدار۱۷۶عدد

– آجر فشاری به مقدار۳۰سرویس

– زغال سنگ برش به مقدار۲عدد

– الکترود  جوشکاری ۲/۳ به مقدار۶۰کیلوگرم

– الکترود جوشکاری ۴ به مقدار۲۰کیلوگرم

– کابل تلفن جنگی به مقدار۲۰۰متر

– نوار خطر به مقدار۴۰عدد

– ماسک تنفیس نمدی به مقدار۳۰۰عدد

– بست شیلنگ گاز به مقدار۱۰عدد

– رگلاتور گاز به مقدار۲عدد

– مغزی قفل درب آلومینیومی به مقدار۲عدد

– کفش ایمنی به مقدار۱جفت

– بست سوپر فیکس ۱۱۰ به مقدار۴۰عدد

– بست سوپر فیکس ۷۰ به مقدار۴۰عدد

– بست دو پایه بست ایران ۴۰ به مقدار۱۰۰۰عدد

– بست دو پایه بست ایران ۳۲ به مقدار۱۰۰۰عدد

– بست دو پایه بست ایران ۲۵ به مقدار۱۰۰۰عدد

– بست دو پایه بست ایران ۲۰ به مقدار۱۰۰۰عدد

– بست دو پایه بست ایران ۱۶ به مقدار۱۰۰۰عدد

– مانومتر روغنی پکنز ترکیه صفحه ۶ سانت به مقدار۳۰عدد

– کول ۹۰ میله عرض ۲۵ سانت به مقدار۱۷۶عدد

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۶۸۰کیسه

– چسب سنگ جلاسنج ۱ کیلویی به مقدار۲عدد

– کاغذ A4 به مقدار۵۰۰۰برگ

– لاک غلط گیر به مقدار۵عدد

– چسب بتن SA12 به مقدار۱۰گالن

– چسب ۱٫۲٫۳ به مقدار۲۵عدد

– گچ سوپر مبین به مقدار۱۰۰کیسه

– سیمان سفید به مقدار۳۰کیسه

– الیاف POE به مقدار۱۲۰کیلوگرم

– نبشی نمره ۶ به مقدار۴۸۵۸کیلوگرم

– قوطی ۴۰ *۶۰ به مقدار۹۱۵شاخه

– کاسه توالت امیر به مقدار۴عدد

– سنگ مرمریت دهبید B عرض ۴۰ به مقدار۶۰متر مربع

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۳۲۰کیسه

– بیسیم کنوود به مقدار۲دستگاه

– شارژربیسیم کنوود به مقدار۲عدد

– پایه شارژر بیسیم کنوود به مقدار۲عدد

– مهره و ماسوره توپی  ۲/۱ ۱  اینچ به مقدار۴عدد

– مغزی توپی  ۲/۱ ۱  اینچ به مقدار۴عدد

– زانو چپقی ۹۰ درجه توپی  ۱  اینچ به مقدار۴عدد

– زانو چپقی ۹۰ درجه توپی  ۴/۳  اینچ به مقدار۸عدد

– مغزی توپی  ۲/۱  اینچ به مقدار۶عدد

– مهره و ماسوره توپی  ۲  اینچ به مقدار۱۰عدد

– زانو چپقی ۹۰ درجه توپی  ۲  اینچ به مقدار۱۰عدد

– مغزی توپی  ۲  اینچ به مقدار۲۰عدد

– مهره و ماسوره توپی  ۱  اینچ به مقدار۲عدد

– مهره و ماسوره توپی  ۴/۳  اینچ به مقدار۴عدد

– مغزی توپی  ۱  اینچ به مقدار۸عدد

– مغزی توپی  ۴/۳  اینچ به مقدار۱۵عدد

– روپیچ تو پیچ توپی  ۱ اینچ به مقدار۱عدد

– سر دنده جوشی مانیسمان آریا ۴/۳ اینچ به مقدار۸عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۴عدد

– گپ جوشی ۴ اینچ به مقدار۲عدد

– سر دنده جوشی مانیسمان آریا۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۲۱عدد

– تبدیل جوشی  ۱/۲*۴/۳ به مقدار۴عدد

– زانو جوشی ۲  اینچ به مقدار۲۶عدد

– زانو جوشی ۲/۱ ۱  اینچ به مقدار۳۶عدد

– بوشن جوشی ۲/۱ ۱ اینچ رده ۴۰ به مقدار۱۵عدد

– لوله سیاه  ۲ اینچ به مقدار۲شاخه

– لوله سیاه  ۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۴شاخه

– سر دنده جوشی ۲ اینچ به مقدار۱عدد

– پولکی جوشی ۴ اینچ به مقدار۱عدد

 مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اجرای لوله اگزاست/منفی چهار-استخر/(۲نفر)

– نصب کانال هوای تازه استخر/منفی چهار-استخر/(۲نفر)

– نصب وال پست/منفی دو، منفی یک-موتورخانه/(۲نفر)

– ایزولاسیون کف موتورخانه منفی دو/(۲نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای موتورخانه منفی دو/(۲نفر)

– برش محل نصب فریم دریچه های کانال اگزاست زیرزمین ها/(۱نفر)

– تخریب محل باسداکت الکتریکال همکف و زیرزمین ها/(۲نفر)

– لوله کشی اطفاء حریق فضای هولد تاور زیرزمین ها/(۲نفر)

– حفر چاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– کول گذاری و بلوک چینی چاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– نصب منهول و اجرای لوله کشی سپتیک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– ماهیچه کشی ، بند کشی و اجرای پرایمر سپتیک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– اجرای سرامیک کف رختکن ورزشی/همکف-ورزشی/(۱نفر)

– کفسازی و اجرای سرامیک کف/همکف-مدیریت/(۱نفر)

– گچ کاری دیوار و ستون کاذب/همکف-لابی ، آموزشی ، ورزشی و تجاری/(۳نفر)

– اجرای سنگ دیوار و ستون کاذب/همکف-لابی/(۲نفر)

– اجرای سرامیک دیوار/همکف-لابی/(۲نفر)

– کفسازی و اجرای سرامیک کف/همکف-تجاری/(۳نفر)

– کفسازی و اجرای سرامیک کف ایستگاه کنترل و مرکز نگهداری تجهیزات همکف/(۱نفر)

– اجرای سرامیک دیوار سرویس بهداشتی/همکف-لابی/(۱نفر)

– اجرای سرامیک کف سرویس بهداشتی/همکف-آموزشی ، رختکن ورزشی و لابی/(۲نفر)

– نصب سرویس بهداشتی ایرانی/همکف-رختکن ورزشی، آموزشی و لابی/(۲نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی الکتریکال/همکف-لابی/(۲نفر)

– اجرای ایزوگام دیوار حائل/(۲نفر)

– اجرای باقیمانده سنگ نما ضلع شمالی/(۲نفر)

– بتونه کاری دیوار راه پله جنوبی/طبقات مسکونی/(۵نفر)

– نقاشی دیوار راه پله جنوبی/طبقات مسکونی/(۵نفر)

– نقاشی دیوار راه پله شمالی/طبقات مسکونی/(۲نفر)

– اجرای ماستیک فلاشینگ های نما واحدهای مسکونی/(۱نفر)

– اجرای نور مخفی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو لابی های آسانسور طبقات مسکونی/(۲نفر)

– نقاشی درب رایزرهای تاسیساتی و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات نهم الی دوم/(۴نفر)

– بتونه کاری و نقاشی سقف کاذب کناف/طبقه نهم/(۱نفر)

– نصب قرنیز سنگی دیوار تراس واحد مسکونی/طبقه نهم-واحد شش/(۱نفر)

– نصب نبشی استیل سنگ بدنه آسانسور و راهروها/طبقات هجدهم و نوزدهم/(۳نفر)

– اجرای لوله کشی منابع انبساط بام/(۲نفر)

برج جنوبی:

– رابیتس بندی نما/بام/ضلع جنوب شرقی/(۳نفر)

– رابیتس بندی نما/بام/ضلع جنوب غربی/(۳نفر)

– جوشکاری و نصب ساپورت دودکش و منابع انبساط/طبقه هجدهم/ضلع شرقی/(۲نفر)

– گچ کاری آستر واحد های مسکونی/طبقه هجدهم-واحد هفت/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه هفدهم/ضلع جنوبی/(۳نفر)

– قوطی و لوله گذاری الکتریکال/طبقه هفدهم/واحد چهار/(۴نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه پانزدهم/ضلع شمالی و غربی/(۳نفر)

– جوشکاری و اجرای لدر لوله های فاضلاب/طبقه سیزده/(۳نفر)

– اجرای رایزر کانال اگزاست/طبقه یازدهم/لابی آسانسور/(۲نفر)

– جوشکاری و نصب بست لوله های فاضلاب/طبقه نهم/واحد هشت/(۳نفر)

– لوله کشی رایزر فاضلاب/طبقه هشتم/(۳نفر)

– لوله کشی گاز/طبقه هشتم الی اول/رایزر گاز/(۴نفر)

– تیغه چینی نما /طبقه پنجم-واحد هفت/(۲نفر)

– جوشکاری و نصب وال پست/طبقه چهارم/واحد شش/(۱نفر)

– زیر سازی فلزی نما/طبقه همکف/ضلع شرقی/(۲نفر)

– اجرای پله ارتباطی موتورخانه/منفی دو/(۱نفر)

– برشکاری و ساخت کانال اگزاست/طبقه منفی سوم/کارگاه ساخت/(۱نفر)

– برشکاری و جوشکاری لوله های اطفا, حریق/طبقه منفی چهار-پارکینگ/(۲نفر)

– اجرای بتن مگر کف زیرزمین/طبقه منفی چهار-پارکینگ/(۲نفر)

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۳۶ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۴۰ نفر

 مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ الی ۲۳/۱۲/۱۳۹۸

 

مصالح ورودی به کارگاه :

-کابل افشان ۳۵+۷۰*۳ به مقدار ۳۰ متر

-سنگ مرمریت دهبید B شایان عرض ۴۰ به مقدار۵۰متر مربع

– سنگ مرمریت مهکام عرض ۴۰ به مقدار۱۰متر مربع

– بتن رده مقاومتی C30 به مقدار۴۸٫۵۹متر مکعب

– یوک ها ی آسانسور به مقدار۲ست

– پاراشوت آسانسور به مقدار۲ست

– کادر وزنه آسانسور به مقدار۲ست

– نبشی رابط آسانسور به مقدار۲ست

– کفشک کابین آسانسور به مقدار۲ست

– کفشک وزنه آسانسور به مقدار۲ست

– سینی زیر کابین آسانسور به مقدار۱ست

– لرزه گیر بالا آسانسور به مقدار۲ست

– ضربه گیر پایین آسانسور به مقدار۲ست

– ایزوگام فویل دار به مقدار۱۹۰رول

– ایزوگام فویل دار به مقدار۱۹۰رول

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به مقدار۶۰۰عدد

– گچ سمنان به مقدار۱۳۰کیسه

– خاک رس به مقدار۳۰کیسه

– بتن رده مقاومتی C20 به مقدار۲۷٫۴۳متر مکعب

– گچ سمنان به مقدار۱۳۰کیسه

– میان بولت پلاستیکی ۳۰ سانتی به مقدار۴۵۰عدد

– نبشی نمره ۳ به مقدار۵۸۲۰کیلوگرم

– نبشی نمره ۴ به مقدار۲۵۰۰کیلوگرم

– نبشی نمره ۵ به مقدار۱۱۰۰کیلوگرم

– نبشی نمره ۶ به مقدار۳۱۰۰کیلوگرم

– واتر استاپ به مقدار۳حلقه

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت به مقدار۱۵۰متر مربع

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۲۳۶۰کیلوگرم

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۱۷۲۰کیلوگرم

– گچ سمنان به مقدار۱۳۰کیسه

– گچ سوپر مبین به مقدار۱۱۰کیسه

– سیمان سفید به مقدار۱۰کیسه

– خاک رس به مقدار۱۵کیسه

– مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار۱۲۲۰۰کیلوگرم

– کول ۹۰ میله عرض ۲۵ سانت به مقدار۲۰عدد

– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت به مقدار۱۶۱متر مربع

 

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اجرای لوله اگزاست/منفی چهار-استخر/(۲نفر)

– اجرای کانال هوای تازه استخر/منفی چهار-استخر/(۱نفر)

– نصب فریم دریچه های بازدید تاسیساتی/منفی چهار-پارکینگ/(۲نفر)

– لوله کشی فاضلاب موتورخانه منفی دو/(۲نفر)

– اجرای پله ارتباطی موتورخانه منفی دو/(۲نفر)

– ایزولاسیون کف موتورخانه منفی دو/(۱نفر)

– جوشکاری نبشی و میلگرد دور داکت تاسیساتی/منفی دو-پارکینگ/(۲نفر)

– ایزولاسیون کف موتورخانه منفی یک/(۱نفر)

– جوشکاری و نصب لوله های مرتبط با منابع آب/محوطه/(۲نفر)

– حفر چاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– نصب منهول های سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– اجرای تاسیسات موردنیاز منابع آب و سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– قالب بندی دیوار منابع آب بلوک شمالی/(۳نفر)

– بتن ریزی دیوار منابع آب بلوک شمالی

– لوله کشی انشعاب آب

– جابجایی تجهیزات پست برق/(۳نفر)

– تکمیل اصلاح عایق ضد حریق همکف/(۱نفر)

– نصب قرنیز سنگی/همکف-تجاری/(۳نفر)

– اجرای سرامیک و بندکشی دیوار/همکف-تجاری/(۳نفر)

– اجرای سرامیک دیوار آبدارخانه/همکف-مدیریت/(۱نفر)

– اجرای سرامیک کف آبدارخانه/همکف-مدیریت/(۱نفر)

– اجرای سرامیک دیوار سرویس های بهداشتی/همکف-لابی/(۱نفر)

– اجرای سرامیک کف سرویس های بهداشتی/همکف-ورزشی/(۱نفر)

– اجرای سرامیک دیوار تی شوی/همکف-لابی/(۱نفر)

– گچ کاری/همکف-تجاری و لابی/(۳نفر)

– اجرای سنگ/همکف-لابی/(۲نفر)

– اصلاح قرنیز سنگی/همکف-سالن ورزشی/(۳نفر)

– اجرای باقیمانده سنگ ضلع شمالی نما/(۲نفر)

– لکه گیری تیغه ایستگاه کنترل و مرکز نگهداری تجهیزات همکف/(۲نفر)

– جوشکاری و نصب وال پست ستون کاذب/همکف-لابی/(۲نفر)

– زیرسازی و نقاشی سقف کاذب راه پله شمالی/(۲نفر)

– بتونه کاری دیوار راه پله شمالی/(۵نفر)

– نقاشی سقف کاذب و دیوار راه پله جنوبی/(۶نفر)

– نصب نبشی استیل سنگ بدنه آسانسور و راهروها/طبقات مسکونی/(۳نفر)

– اجرای زیرساخت الکتریکال واحدهای مسکونی/(۲نفر)

– تکمیل سقف کاذب کناف واحدهای مسکونی/(۲نفر)

– نصب آیفون تصویری واحدهای مسکونی/طبقه اول/(۲نفر)

– نقاشی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقه سوم و نهم/(۲نفر)

– بتونه کاری درب رایزرهای تاسیساتی/طبقات نهم الی دوم/(۲نفر)

– اجرای سنگ کف بالکن/طبقه نهم و دوازدهم-واحد شش/(۱نفر)

– نقاشی درب رایزرهای تاسیساتی/طبقات دهم الی نوزدهم/(۲نفر)

– نقاشی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات دهم الی نوزدهم/(۵نفر)

– اجرای سنگ دیوار بالکن/طبقات دوازدهم و پانزدهم-واحد شش/(۴نفر)

– نصب تجهیزات روشنایی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات نوزدهم الی دهم/(۲نفر)

– نصب ساپورت و لوله کشی منابع انبساط/بام/(۲نفر)

برج جنوبی:

– سیمان کاری جانپناه بام/ضلع جنوبی/(۱نفر)

– زیرسازی فلزی ابزار نما/بام/ضلع جنوب غربی و شرقی/(۵نفر)

– پوکه ریزی/بام/ضلع جنوب غربی/(۲نفر)

– سیمان کاری نما/طبقه هجدهم و هفدهم/ضلع شمالی و غربی/(۳نفر)

– لوله کشی پنج لایه آب سرد و گرم و فن کویل/طبقه هجدهم/لابی آسانسور/(۳نفر)

– لوله کشی پنج لایه آب سرد و گرم و فن کویل/طبقه هجدهم/واحد دو/(۳نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه هفدهم/ضلع شمالی و غربی/(۳نفر)

– قوطی و لوله گذاری الکتریکال/طبقه هفدهم/واحد شش/(۲نفر)

– اجرای لدر فاضلاب/طبقه اول الی شانزدهم/(۳نفر)

– گچ کاری آستر واحد های مسکونی/طبقه هجدهم، شانزدهم و هفتم/(۶نفر)

– نصب ساپورت فن کویل/طبقه سیزدهم/(۲نفر)

– تیغه چینی نواقص واحد ها/طبقه نهم الی پنجم/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه یازدهم/ضلع شرقی/(۳نفر)

– اصلاح کرگیری واحدهای مسکونی/طبقه نهم/(۱نفر)

– تخریب مسیر داکت های تاسیساتی/طبقه نهم،سوم الی اول/(۲نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه هشتم/ضلع شرقی/(۳نفر)

– نصب ساپورت فریم داکت های تاسیساتی/طبقه هفتم الی اول/(۲نفر)

– نصب بست لوله های رایزر فاضلاب/طبقه پنجم/لابی آسانسور/(۲نفر)

– نصب وال پست واحد های مسکونی/طبقه پنجم و چهارم/(۲نفر)

– لوله کشی رایزر فاضلاب/طبقه اول و دوم/لابی آسانسور/(۲نفر)

– برشکاری و اجرای عایق لوله های گاز/همکف/کارگاه ساخت/(۳نفر)

– آرماتور بندی و قالب بندی منابع آب/محوطه/ضلع جنوبی/(۳نفر)

– جوشکاری و اجرای پله ارتباطی موتورخانه/منفی دو/(۱نفر)

– جوشکاری و تست لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی دو/(۲نفر)

– برشکاری و ساخت فلنج کانال اگزاست/طبقه منفی سوم/کارگاه ساخت/(۱نفر)

– علامت گذاری ترنچ های فاضلاب/طبقه منفی چهار/(۱نفر)

– لوله کشی اطفاء حریق/زیرزمین/طبقه منفی چهار/(۲نفر)

 

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی:  ۴۶ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۵۹ نفر

 مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ الی ۱۶/۱۲/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

 • کابل افشان ۳۵+۷۰*۳ به مقدار ۳۰ متر
 • کابل افشان ۱۶+۳۵*۳ به مقدار ۵۰ متر
 • کابل افشان ۱۶+۲۵*۳ به مقدار ۴۰۰ متر
 • کابل افشان ۱۰*۵ به مقدار ۴۰۰ متر
 • کابل افشان ۱۶*۵ به مقدار ۴۰۰ متر
 • کابل افشان ۶*۵ به مقدار ۲۵۰ متر
 • کابل افشان ۲٫۵*۴ به مقدار ۱۰۰۰ متر
 • کابل افشان ۴*۳ به مقدار ۱۰۰۰ متر
 • کابل افشان ۲٫۵*۳ به مقدار ۴۰۰۰ متر
 • کابل افشان ۱٫۵*۳ به مقدار ۵۰۰۰ متر
 • کابل افشان ۶*۳ به مقدار ۱۵۰۰ متر
 • کابل افشان ۱۰*۳ به مقدار ۵۰۰ متر
 • کابل افشان ۱۵۰*۱ به مقدار ۲۰۰۰ متر
 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به مقدار ۱۴۰۰ عدد
 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به مقدار ۱۵۶ عدد
 • ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار ۳۸۳۸۰ کیلوگرم
 • نبشی نمره ۴ به مقدار ۵۱۲۰ کیلوگرم
 • نبشی نمره ۳ به مقدار ۳۲۳۰ کیلوگرم
 • سیم مسی ۳۵ لخت به مقدار ۱۰۰ متر
 • بست دیواری سایز ۷۵ نیک بسپار به مقدار ۴۳۲ عدد
 • بست دیواری سایز ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۱۵۰۰ عدد
 • روان کننده ۱۰ کیلویی پوش فیت نیک بسپار به مقدار ۲۰ عدد
 • مبدل ۱۵ هزار لیتری هپاکو به مقدار ۲ عدد
 • ترمومتر استل صفحه ۱۵ سانت به مقدار ۴ عدد
 • ترمومتر پکنز ترکیه صفحه ۱۰ سانت به مقدار ۱۲ عدد
 • دماسنج تفنکی مارک emsig مدل CT95 به مقدار ۱ دستگاه
 • سیفون یک تیکه پلی اتیلن سایز   ۷۵ کوتاه نیک بسپار به مقدار ۲۲۵ عدد
 • سیفون یک تیکه پلی اتیلن سایز   ۱۱۰کوتاه نیک بسپار به مقدار ۱۰۸ عدد
 • سه راه ۹۰ درجه سایز ۵۰  نیک بسپار به مقدار ۶۶۵ عدد
 • لوله دو سر سوکت سایز ۲۰۰۰ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۱۴۰ عدد
 • زانو ۴۵ درجه سایز  ۵۰ نیک بسپار به مقدار ۱۶۰۰ عدد
 • لوله سایز ۵۰۰ * ۵۰ نیک بسپار به مقدار ۴۸ عدد
 • سه راه ۴۵ درجه سایز ۵۰ نیک بسپار به مقدار ۹۴ عدد
 • سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۷۵ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۹۶ عدد
 • سه راه ۴۵ درجه سایز ۷۵ نیک بسپار به مقدار ۱۵۰ عدد
 • زانو ۴۵ درجه سایز ۷۵ نیک بسپار به مقدار ۳۵۰ عدد
 • لوله دو سر سوکت سایز ۲۰۰۰ * ۷۵ نیک بسپار به مقدار ۹۰ عدد
 • لوله دو سر سوکت سایز ۲۰۰۰ * ۵۰ نیک بسپار به مقدار ۳۰۰ عدد
 • لوله سایز ۱۰۰۰ * ۵۰ نیک بسپار به مقدار ۸۵۰ عدد
 • واتر استاپ به مقدار ۳ حلقه
 • سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت به مقدار ۱۶۰ متر مربع
 • زانو جوشی رده چهل ۲/۱ ۲ اینچ به مقدار ۲۰ عدد
 • لوله گالوانیزه ۲/۱ ۱ اینچ به مقدار ۱۰ شاخه
 • زانو ۹۰ درجه توپی ۲/۱ ۱  اینچ به مقدار ۱۰ عدد
 • لوله درز دار سنگین سپاهان۲ اینچ به مقدار ۲۵ شاخه
 • لوله درز دار سنگین سپاهان ۳ اینچ به مقدار ۲۵ شاخه
 • زانو جوشی رده چهل ۲ اینچ به مقدار ۲۰ عدد
 • پمپ نوید ۲/۱ ۱ ۶/۱aa  اسب به مقدار ۵ دستگاه
 • انکر بولت ۱۰ به مقدار ۲۰۰۰ عدد
 • کرپی ۲ اینچ با گرد ۱۴ به مقدار ۱۲۰ عدد
 • کرپی ۲/۱ ۲ اینچ با گرد ۱۴ به مقدار ۱۲۰ عدد
 • پیچ متری ۱۰ طول ۳ متر به مقدار ۶۲۵ شاخه
 • لوله سیاه ۴ اینچ به مقدار ۲۴ شاخه
 • بتن رده مقاومتی C25 به مقدار ۳۲٫۵۳ متر مکعب
 • بتن رده مقاومتی C6 به مقدار ۷۰٫۴۱ متر مکعب
 • پودر سنگ به مقدار ۲۳۵ کیسه
 • سیمان سفید به مقدار ۱۵ کیسه
 • سیلیس بتن کیمیا جی پاور به مقدار ۱۰۰۰ کیلوگرم
 • سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار ۳۲۰ کیسه
 • رابط روپیچ ۴/۱ ۱ * ۴۰ نیوپایپ به مقدار ۲۸ عدد
 • رابط روپیچ ۱ * ۳۲ نیوپایپ به مقدار ۲۸ عدد
 • رابط روپیچ ۴/۳ * ۲۰ نیوپایپ به مقدار ۸۶ عدد
 • سه راه تبدیل ۲۵ * ۲۵ * ۳۲ نیوپایپ به مقدار ۵۷ عدد
 • سه راه تبدیل ۳۲ * ۲۵ * ۳۲ نیوپایپ به مقدار ۲۸ عدد
 • سه راه تبدیل ۳۲ * ۲۰ * ۳۲ نیوپایپ به مقدار ۲۸ عدد
 • سه راه تبدیل ۲۵ * ۲۰ * ۲۵ نیوپایپ به مقدار ۵۷ عدد
 • صفحه نصب ۱۵۳ میلیمتر نیوپایپ به مقدار ۱۱۵ عدد
 • صفحه قوس دار ۱۸۳ میلیمتر نیوپایپ به مقدار ۱۵۰ عدد
 • لوله نیوپایپ ۱۶ mm ( pex-al-pex ) به مقدار ۴۰۰۰ متر
 • لوله نیوپایپ ۲۰ mm ( pex-al-pex ) به مقدار ۱۲۲۰ متر
 • لوله نیوپایپ ۲۵ mm ( pex-al-pex ) به مقدار ۵۰۰ متر
 • لوله نیوپایپ ۳۲ mm ( pex-al-pex ) به مقدار ۵۷۶ متر
 • لوله نیوپایپ ۴۰ mm ( pex-al-pex ) به مقدار ۳۰۰ متر
 • رابط روپیچ ۲/۱ * ۱۶ نیوپایپ به مقدار ۲۸ عدد
 • زانو ۹۰ درجه ۴۰ نیوپایپ به مقدار ۱۱۵ عدد
 • زانو ۹۰ درجه ۳۲ نیوپایپ به مقدار ۸۶ عدد
 • سه راه تبدیل ۳۲ * ۳۲ * ۴۰ نیوپایپ به مقدار ۲۸ عدد
 • سه راه تبدیل ۲۰ * ۱۶ * ۲۰ نیوپایپ به مقدار ۱۰۰ عدد
 • سه راه تبدیل ۱۶ * ۱۶ * ۲۰ نیوپایپ به مقدار ۸۶ عدد
 • سه راه ۱۶ * ۱۶ نیوپایپ به مقدار ۴۶۰ عدد
 • زانو دیواری۲/۱ * ۱۶ نیوپایپ به مقدار ۶۴۸ عدد
 • درپوش تست آبی ۲/۱ به مقدار ۱۵۰ عدد
 • درپوش تست قرمز ۲/۱ به مقدار ۱۵۰ عدد
 • بوشن ۴۰ نیوپایپ به مقدار ۳۲ عدد
 • بوشن ۳۲ نیوپایپ به مقدار ۳۰ عدد
 • بوشن ۲۵ نیوپایپ به مقدار ۲۵ عدد
 • بوشن ۲۰ نیوپایپ به مقدار ۲۵ عدد
 • بوشن ۱۶ نیوپایپ به مقدار ۵۰ عدد
 • صفحه تک ۷۵ میلیمتر نیوپایپ به مقدار ۱۰۰ عدد
 • زانو ۴۵ درجه سایز  ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۸۶۰ عدد
 • لوله سایز ۵۰۰ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۵۰ عدد
 • لوله دو سر سوکت سایز ۵۰۰ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۱۰۰ عدد
 • لوله سایز ۱۰۰۰ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۵۰ عدد
 • تبدیل سایز ۵۰ * ۷۵ نیک بسپار به مقدار ۱۴۰ عدد
 • سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۵۰ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۲۴۰ عدد
 • سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۵۰ * ۷۵ نیک بسپار به مقدار ۱۰۰ عدد
 • تبدیل سایز ۷۵ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۴۷ عدد
 • لوله سایز ۳۰۰۰ * ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۳۰۰ عدد
 • سه راه بازدید سایز  ۱۱۰ نیک بسپار به مقدار ۷۶۸ عدد
 • لوله رده چهل ۳ اینچ به مقدار ۱۵ شاخه
 • گچ سمنان به مقدار ۱۳۰ کیسه
 • مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار ۱۵۸۰۰ کیلوگرم

 

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اجرای کانال هوای تازه/منفی چهار-استخر/(۲نفر)

– اجرای سنگ دکوراتیو دیوار روبرو آسانسور/منفی سه ، منفی دو و منفی یک-لابی/(۲نفر)

– اجرای پله ارتباطی موتورخانه منفی دو/(۲نفر)

– نقاشی سقف کاذب کناف و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی یک-لابی/(۱نفر)

– نصب بست لوله های فاضلاب زیرسقفی/منفی یک-پارکینگ/(۲نفر)

– قالب بندی و آرماتوربندی سقف منفی یک/(۲نفر)

– بتن ریزی اسکلت باقیمانده جانمایی تاور/ضلع شرقی بلوک شمالی/(۴نفر)

– آرماتوربندی کف منابع آب بلوک شمالی/(۳نفر)

– اجرای واتر استاپ و قالب بندی کف منابع آب بلوک شمالی/(۳نفر)

– آرماتوربندی و قالب بندی دیوار منابع آب بلوک شمالی/(۳نفر)

– اجرای تاسیسات منابع آب بلوک شمالی/(۲نفر)

– بتن ریزی فونداسیون منابع آب بلوک شمالی/۵نفر)

– بتن ریزی و تیغه چینی در محل سپتیک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– نصب وال پست کنسول شمالی/(۱نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای کنسول شمالی/(۴نفر)

– اجرای باقیمانده سنگ ضلع شمالی نما/(۴نفر)

– نصب ساب فریم درب و پنجره/همکف-آموزشی و تجاری/(۱نفر)

– گردبری سقف کاذب کناف رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– ترمیم عایق ضد حریق همکف/(۱نفر)

– اجرای سرامیک دیوار سرویس بهداشتی ، آبدارخانه و تی شوی همکف/(۴نفر)

– اجرای سرامیک کف سرویس بهداشتی ، آبدارخانه و تی شوی/همکف-لابی/(۲نفر)

– ایزولاسیون سرویس های بهداشتی، آبدارخانه و تی شوی همکف/(۱نفر)

– اجرای سرامیک دیوار/همکف-تجاری/(۳نفر)

– نصب قرنیز سنگی/همکف-تجاری/(۳نفر)

– گچ کاری دیوار/همکف-تجاری/(۳نفر)

– سیمانکاری رایزرهای الکتریکال/همکف-لابی/(۲نفر)

– اجرای سنگ/همکف-لابی/(۲نفر)

– گردبری سقف کاذب کناف/همکف-تجاری/(۲نفر)

– کفسازی فضاهای خشک/همکف-سالن ورزشی/(۴نفر)

– نصب استیل سنگ بدنه آسانسور و راهروها/طبقات مسکونی/(۳نفر)

– نقاشی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات اول الی نهم/(۳نفر)

– بتونه کاری و زیرسازی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقه نهم/(۲نفر)

– نقاشی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات دهم الی هجدهم/(۶نفر)

– بتونه کاری و نقاشی درب رایزرهای تاسیساتی/طبقات دهم الی نوزدهم/(۶نفر)

– نصب یراق آلات درب تراس واحدهای مسکونی/طبقه چهاردهم/(۱نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات پانزدهم الی نوزدهم/(۶نفر)

– اصلاح نصب پنجره و شیشه/طبقه شانزدهم-واحد پنج/(۱نفر)

– زیرسازی دیوار راه پله شمالی جهت رنگ آمیزی/طبقه نوزدهم الی دوم/(۱نفر)

برج جنوبی:

– سیمان کاری جانپناه بام/ضلع شمالی/(۱نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه هجدهم الی سوم/ضلع شمالی و غربی/(۳نفر)

– نصب ساپورت لوله های پنج لایه تاسیساتی/طبقه هجدهم/لابی آسانسور/(۳نفر)

– نصب ساب فریم پنجره/طبقه هجدهم/(۲نفر)

– نصب ساب فریم درب/طبقه هجدهم- واحد چهار/(۱نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه هجدهم الی هشتم/ضلع شرقی/(۳نفر)

– شیارزنی الکتریکال/طبقه هفدهم/واحد هفتم/(۲نفر)

– قوطی گذاری الکتریکال/طبقه هفدهم/واحد هفتم/(۲نفر)

– کرگیری تراس واحدهای مسکونی/طبقه هجدهم الی دهم/(۱نفر)

– گچکاری آستر واحد های مسکونی/طبقه شانزدهم ، هشتم و هفتم/(۷ نفر)

– اجرای ساپورت فن کویل/طبقه شانزدهم و پانزدهم/(۲نفر)

– تست لوله های گاز واحدهای مسکونی/طبقه اول الی هجدهم/(۳نفر)

– زیر سازی فلزی  کرتین وال/ نما/طبقه یازدهم الی هجدهم/(۲نفر)

– لکه گیری تیغه واحدها/طبقه پانزدهم الی چهارم/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه شانزدهم الی یازدهم/ضلع غربی/(۳نفر)

– تخریب و اصلاح کرگیری/طبقه دهم/(۱نفر)

– تیغه چینی نمای تراس واحدهای مسکونی/طبقه دهم الی دوازدهم/(۲نفر)

– نصب فریم داکت های تاسیساتی/طبقه هجدهم الی دهم/(۲نفر)

– اجرای لدر فاضلاب داکت های تاسیساتی/طبقه نهم/(۵نفر)

– تیغه چینی مستر واحدهای مسکونی/طبقه اول، دوم و سوم/(۲نفر)

– نصب بست های رایزر فاضلاب/طبقه دوم/(۱نفر)

– تیغه چینی نما/طبقه اول/(۱نفر)

– زیرسازی فلزی نما/طبقه همکف/ضلع شرقی/(۲نفر)

– اجرای ضد زنگ نبشی ها جهت ساخت فریم داکت ها/طبقه همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– بتن ریزی و آرماتوربندی منابع آب/محوطه/ضلع جنوبی/(۳نفر)

– جوشکاری و آماده سازی لوله های گاز/همکف/کارگاه ساخت/(۳نفر)

– تست و جوشکاری لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی یک و دو/(۲نفر)

– ساخت فریم داکت های تاسیساتی/همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– برشکاری و ساخت فلنج کانال اگزاست/طبقه منفی سوم/کارگاه ساخت/(۱نفر)

 

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی:  ۴۰ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۵۷ نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۸ الی ۰۹/۱۲/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– گچ سمنان به مقدار۱۳۰کیسه

– ماسه شکسته به مقدار۱۰۴۸۰کیلوگرم

– کول ۷۰ میله عرض ۲۵ سانت به مقدار۳۲عدد

– کول ۹۰ میله عرض ۲۵ سانت به مقدار۲۸عدد

– تبدیل  ۱۱۰*۱۶۰  بوشفیت به مقدار۲۰عدد

– لوله گازی سپاهان API 1/2 به مقدار۵شاخه

– لوله گازی سپاهان API 1 به مقدار۱۰شاخه

– سه راه جوشی مانیسمان آریا۱ اینچ به مقدار۸۰عدد

– زانو جوشی مانیسمان آریا ۴/۳ اینچ به مقدار۲۰۰عدد

– واشرتخت پهن A 10 به مقدار۷۰۰۰عدد

– لوله سیاه  ۱ اینچ به مقدار۱شاخه

– لوله سیاه  ۲ اینچ به مقدار۱شاخه

– لوله سیاه  ۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۱شاخه

– ماسه شکسته به مقدار۱۱۷۶۰کیلوگرم

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به مقدار۴۰۰عدد

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اتصال کابل به چاه ارت/منفی چهار-پارکینگ/(۳نفر)

– گچ کاری دیوار راه پله زیرزمین منفی چهار و منفی یک/(۲نفر)

– سیمانکاری دیوار پارکینگ زیرزمین منفی چهار و منفی یک/(۲نفر)

– جوشکاری و رابیتس بندی داکت تاسیساتی/منفی سه-پارکینگ/(۲نفر)

– نقاشی سقف کاذب کناف و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی سه-لابی/(۱نفر)

– نصب کرپی/منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– نقاشی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی دو-لابی/(۱نفر)

– کفسازی موتورخانه/منفی یک/(۲نفر)

– اجرای سنگ دکوراتیو دیوار روبرو آسانسور/منفی یک-لابی/(۱نفر)

– لوله کشی فاضلاب همکف/ ورزشی/(۲نفر)

– کرگیری موتورخانه منفی یک و دو/(۱نفر)

– رنگ آمیزی رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– تمیزکاری سنگ نما/(۱نفر)

– دکفراژ داربست نما/(۵نفر)

– خم و برش میلگرد جهت آرماتوربندی سازه منابع آب/محوطه/(۴نفر)

– عایق کاری کف در محل منابع آب/(۱نفر)

– کفسازی سالن ورزش/همکف-ورزشی/(۳نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی الکتریکال/همکف-تجاری و آموزشی/(۳نفر)

– گچ کاری آستر دیوار/همکف-سالن اجتماعات/(۳نفر)

– اجرای سنگ/همکف-لابی/(۳نفر)

– اجرای سرامیک دیوار/همکف-تجاری/(۳نفر)

– جوشکاری و رابیتس بندی ستون کاذب/همکف-لابی/(۲نفر)

– اجرای سرامیک دیوار سرویس های بهداشتی/همکف-ورزشی و آموزشی/(۴نفر)

– شیب بندی سرویس های بهداشتی، آبدارخانه و تی شوی/(۲نفر)

– ایزولاسیون سرویس های بهداشتی، تی شوی و آبدارخانه/(۱نفر)

– سیمانکار داکت الکتریکال/همکف-لابی/(۲نفر)

– ترمیم عایق ضد حریق همکف/(۱نفر)

– اجرای داربست بر روی سازه کسنول شمالی/۳نفر)

– نصب وال پست/همکف-تجاری/(۱نفر)

– نصب تجهیزات روشنایی تراس واحدهای مسکونی/(۲نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقه اول-لابی/(۱نفر)

– نصب درب سرویس واحد مسکونی/طبقه سوم-واحد هشت/(۱نفر)

– گردبری سقف کاذب تراس واحدهای مسکونی/طبقات چهارم الی اول/(۱نفر)

– نصب استیل سنگ بدنه آسانسور و راهروها/طبقات مسکونی/(۴نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقات دهم الی چهاردهم/(۵نفر)

– عایق کاری کف تراس واحدهای مسکونی/طبقه دوازدهم و نهم-واحد شش/(۱نفر)

– اجرای سرامیک کف فضای نشیمن/طبقه پانزدهم-واحد شش/(۲نفر)

– نصب کادر وزنه آسانسورهای جنوبی/طبقه پانزدهم/(۵نفر)

– بکسل ریزی آسانسورهای جنوبی/(۵نفر)

– نقاشی سقف کاذب کناف و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/طبقه هجدهم/(۲نفر)

 برج جنوبی:

– تیغه چینی جانپناه/ بام-ضلع جنوبی/(۳نفر)

– سیمان کاری جانپناه بام/ضلع جنوبی و شرقی/(۲نفر)

– سیمانکاری جانپناه بام/ضلع غربی/(۲نفر)

– تمیزکاری بام/(۱نفر)

– نصب فن کویل واحدهای مسکونی/طبقه هجدهم/(۲نفر)

– اجرای ساپورت فن کویل/طبقه هجدهم واحد ششم الی هشتم/(۳ نفر)

– جوشکاری حفاظ پرتگاهی داکت ها/طبقه هجدهم/(۲نفر)

– اصلاح کرگیری/طبقه هجدهم/(۱نفر)

– لکه گیری تیغه طبقات/طبقه هجدهم الی پانزدهم/(۲نفر)

– شیارزنی مسیر لوله های الکتریکال/طبقه هفدهم/واحد یک/(۲نفر)

– لوله گذاری الکتریکال/طبقه هفدهم/واحد یک/(۲نفر)

– سیمانکاری نما/طبقه هفدهم/ضلع شمالی و غربی/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه شانزدهم الی یازدهم/ ضلع غربی/(۳نفر)

– گچکاری آستر واحد های مسکونی/طبقه شانزدهم و هشتم/(۹نفر)

– لوله کشی گاز واحدهای مسکونی/طبقه شانزدهم الی هشتم/(۴نفر)

– اجرای رایزر کانال اگزاست/طبقه نهم الی پانزدهم/لابی آسانسور/(۲نفر)

– اصلاح ساب فریم درب تراس/طبقه دوازدهم/(۲نفر)

– برشکاری و نصب وال پست/طبقه یازدهم-واحد دوم/(۱نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه دهم الی سوم/ضلع شمالی/(۴نفر)

– نصب ساب فریم درب/طبقه چهارم الی ششم/(۲نفر)

– زیر سازی فلزی کرتین وال/ نما/طبقه یکم الی یازدهم/(۲نفر)

– یک رگه چینی واحد های مسکونی/طبقه سوم و دوم/(۲نفر)

– تیغه چینی مستر واحدهای مسکونی/طبقه اول/۱نفر)

– برشکاری نبشی جهت آهن کشی کرتین وال/طبقه همکف/کارگاه ساخت/(۱نفر)

– برشکاری و ساخت ساپورت فن کویل/همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– برشکاری نبشی جهت ساخت ساپورت لوله های پنج لایه/همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– تست و جوشکاری لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی دو/(۲نفر)

– برشکاری و ساخت فلنج کانال اگزاست/طبقه منفی سوم/کارگاه ساخت/(۱نفر)

– خاک ریزی زیرزمین/طبقه منفی چهار/پارکینگ/(۱نفر)

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی:  ۴۰ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۴۳ نفر

 مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته پنجم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته پنجم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ تا ۰۲/۱۲/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– گچ سمنان به مقدار ۲۸۵ کیسه

– ماسه شکسته به مقدار ۴۱۰۱۰ کیلوگرم

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به مقدار ۱۲۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۲۰*۲۰*۴۰ به مقدار ۴۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به مقدار ۷۵۰ عدد

– مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار۱۰۵۰۰کیلوگرم

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار ۳۳۰۴۰ کیلوگرم

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار ۴۲۵ کیسه

– خاک رس به مقدار ۸۰ کیسه

– پودر سنگ به مقدار۴۰کیسه

– شن به مقدار۹۱۶۰کیلوگرم

– میلگرد نمره ۱۲ آجدار به مقدار۵۹۲۰کیلوگرم

– میلگرد نمره ۱۴ آجدار به مقدار۱۸۲۰۰کیلوگرم

– سیستم UV 75 ایماکس به مقدار۲عدد

– فیلتر MFV 27 ایماکس به مقدار۳عدد

– پمپ SPH 150 ایماکس به مقدار۲عدد

– پمپ SPH 100 ایماکس به مقدار۲عدد

– پمپ SPH 200 ایماکس به مقدار۱عدد

– پمپ SPH 300 ایماکس به مقدار۱عدد

– فیلتر MFV 17 ایماکس به مقدار۱عدد

– فیلتر MFV 24 ایماکس به مقدار۱عدد

– کلر زن CL 01 به مقدار۴عدد

– مبدل ۶۰ کیلو وات استیل به مقدار۱عدد

– مبدل ۸۰ کیلو وات استیل به مقدار۱عدد

– مبدل ۲۰۰ کیلو وات استیل به مقدار۱عدد

– سیلیس دانه متوسط به مقدار۱کیسه

– قرص کلر به مقدار۱عدد

– میکسر ۲۰۰ هولد به مقدار۱عدد

– جت پمپ ۱۵ اسب به مقدار۱عدد

– پمپ تزریق ۱۵ لیتر ۵ بار به مقدار۱عدد

– صفحه نصب تک نیوپایپ ۷۳mm به مقدار۱۰۰عدد

– صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ ۲۸۰mm به مقدار۱۵۰عدد

– بوشن پرسی ۴۰*۴۰ به مقدار۵عدد

– سه راه  پرسی ۱۶*۱۶*۱۶ به مقدار۲۱۰عدد

– بوشن روپیچ پرسی ۴/۳*۲۰ به مقدار۴۹عدد

– بوشن روپیچ پرسی ۴/۱ ۱*۴۰ به مقدار۲۰عدد

– لوله نیوپایپ ۱۶mm ( pex-al-pex )به مقدار۴۰۰۰متر

– لوله نیوپایپ ۲۰mm ( pex-al-pex )به مقدار۱۲۲۰متر

– لوله نیوپایپ ۲۵mm ( pex-al-pex )به مقدار۵۰۰متر

– لوله نیوپایپ ۳۲mm ( pex-al-pex)به مقدار۵۷۶متر

– لوله نیوپایپ ۴۰mm ( pex-al-pex)به مقدار۳۰۰٫۳متر

– شیر فلکه کشویی ۴/۳ اینچ به مقدار۵عدد

– شیر فلکه کشویی ۱ اینچ به مقدار۱۰عدد

– شیر فلکه کشویی ۴/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۳عدد

– شیر فلکه سوزنی ۱ اینچ به مقدار۱عدد

– شیر فلکه سوزنی ۴/۱ ۱ اینچ به مقدار۳عدد

– ورق ۱۰۰*۱۰۰ میل لچکی به مقدار۵۰عدد

– رول بولت ۱۰ به مقدار۵۰عدد

– لوله رده چهل ۳ اینچ به مقدار۱۵شاخه

– لوله سیاه  ۳ اینچ به مقدار۱۷شاخه

– ورق ۰٫۶ میل ۱*۲ متر گالوانیزه به مقدار۶۶۰۰کیلوگرم

– مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی قطر ۱۷۷ ارتفاع ۱۹۵ به مقدار۳عدد

– مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی قطر ۱۷۷ ارتفاع ۲۰۰ به مقدار۱عدد

– یوک ها ی آسانسور به مقدار۲ست

– پاراشوت آسانسور به مقدار۲ست

– کادر وزنه آسانسور به مقدار۲ست

– نبشی رابط آسانسور به مقدار۲ست

– کفشک کابین آسانسور به مقدار۲ست

– سینی زیر کابین آسانسور به مقدار۲ست

– لرزه گیر بالا آسانسور به مقدار۲ست

– ضربه گیر پایین آسانسور به مقدار۲ست

– پیچ و مهره آسانسور به مقدار۲ست

– کفشک وزنه آسانسور به مقدار۲ست

– نبشی نمره ۳ به مقدار۲۹۷۰کیلوگرم

– نبشی نمره ۴ به مقدار۲۹۲۳کیلوگرم

 

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– جوشکاری و رابیتس بندی ستون های استخر/منفی چهار-استخر/(۲نفر)

– اتصال کابل به چاه ارت/منفی چهار/(۳نفر)

– اجرای رنگ آمیزی درب انباری ها/منفی چهار/(۲نفر)

– کفسازی و اجرای سرامیک کف/منفی چهار-لابی آسانسور/(۲نفر)

– نصب دستگیره درب انباری ها/منفی چهار و منفی سه/(۱نفر)

– تکمیل نصب درب های باقیمانده انباری ها/منفی چهار و منفی دو/(۱نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای موتورخانه/منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای موتورخانه/منفی یک-موتورخانه/(۲نفر)

– ساخت فریم دریچه های بازدید تاسیساتی/منفی یک/(۱نفر)

– لوله کشی فاضلاب موتورخانه /منفی یک /(۲نفر)

– بتن ریزی در محل سپتیک تانک های بلوک شمالی

– آرماتور بندی سازه کنسول شمالی/(۲نفر)

– بتن ریزی سازه کنسول شمالی

– حفر چاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/محوطه/(۳نفر)

– بتونه کاری رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– رنگ آمیزی رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– نصب تجهیزات روشنایی رینگ پیرامونی نما/(۲نفر)

– گچ کاری آستر دیوار/همکف-مدیریت و آموزشی/(۳نفر)

– اجرای سرامیک دیوار رختکن ورزشی/همکف-ورزشی/(۱نفر)

– ایزولاسیون سرویس های بهداشتی، تی شوی ، آبدارخانه همکف/(۱نفر)

– اجرای سنگ/همکف-لابی/(۳نفر)

– اجرای سرامیک دیوار/همکف-تجاری/(۲نفر)

– نصب قرنیز سنگی/همکف-تجاری/(۲نفر)

– نصب وال پست/همکف-تجاری/(۲نفر)

– تیغه چینی فضای انباری،آبدارخانه و تی شوی/همکف-تجاری/(۲نفر)

– کرگیری/همکف-لابی،تجاری،آموزشی/(۱نفر)

– زیرسازی سقف کاذب کناف/همکف-لابی/(۴نفر)

– انتقال دو دستگاه کابین به داخل چاله های آسانسور و نصب قطعات مکانیکال آن/(۵نفر)

– گردبری سقف کاذب تراس ها/طبقات مسکونی/(۱نفر)

– تکمیل نصب تجهیزات روشنایی راه پله ها و لابی های آسانسور/طبقات مسکونی/(۲نفر)

– نصب نبشی استیل سنگ بدنه آسانسور/طبقات مسکونی-لابی های آسانسور/(۳نفر)

– زیرسازی جهت رنگ آمیزی سقف کاذب و دیوار روبرو آسانسور/طبقه اول-لابی آسانسور/(۱نفر)

– رنگ آمیزی سقف کاذب و دیوار روبرو آسانسور/طبقه اول-لابی آسانسور/(۱نفر)

– لوله کشی فاضلاب رایزر و نصب کف شور تراس/طبقه نهم-واحد شش/(۲نفر)

– زیرسازی و نقاشی سقف کاذب و دیوار روبرو آسانسور/طبقه هجدهم-لابی آسانسور/(۲نفر)

– زیرسازی جهت رنگ آمیزی دیوار راه پله ها/طبقه نوزدهم الی ششم-راه پله جنوبی/(۳نفر)

– شاسی کشی و نصب موتورهای آسانسور/بام-موتورخانه آسانسور/(۳نفر)

برج جنوبی:

– تیغه چینی جانپناه/بام و هلی پد-ضلع غربی/(۲نفر)

– جوشکاری و نصب وال پست جانپناه/بام و هلی پد-ضلع جنوبی/(۲نفر)

– ایزولاسیون جانپناه/بام و هلی پد-ضلع جنوبی/(۱نفر)

– رابیتس بندی جانپناه/بام و هلی پد/(۳نفر)

– سیمانکاری ابزارنما/بام و هلی پد/ضلع شمالی و غربی/(۲نفر)

– نصب فن کویل/طبقه هجدهم-واحد چهارم/(۳نفر)

– علامت گذاری قوطی های الکتریکال/طبقه هفدهم/(۲نفر)

– تمیزکاری واحد های مسکونی/طبقه هفدهم و سیزدهم/(۱نفر)

– گچکاری آستر واحد های مسکونی/طبقه شانزدهم، نهم و هشتم/(۸نفر)

– قوطی و لوله گذاری الکتریکال تراس/طبقه اول الی هجدهم/(۲نفر)

– تیغه چینی واحدهای مسکونی/طبقه هجدهم،چهارم و سوم/(۲نفر)

– زیرسازی فلزی نما/طبقه شانزدهم/ضلع شمالی و غربی/(۳نفر)

– رابیتس بندی ابزار نما/طبقه شانزدهم/ضلع شمالی و غربی/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه دهم/ضلع شمالی/(۲نفر)

– جابجایی ماسه در طبقات/(۳نفر)

– شیارزنی مسیر لوله های گاز واحدهای مسکونی/طبقه یکم الی هجدهم/(۱نفر)

– اصلاح بازشو داکت های تاسیساتی/طبقه سیزدهم و نهم/(۱نفر)

– برشکاری و نصب وال پست/طبقه یازدهم-واحد دوم/(۱نفر)

– نصب فریم داکت های تاسیساتی/طبقه سیزدهم و نهم/(۲نفر)

– اجرای رایزر کانال اگزاست/طبقه یکم الی نهم/لابی آسانسور/(۱نفر)

– اصلاح تیغه دیوار واحدهای مسکونی/طبقه دوم/(۱نفر)

– تخلیه نخاله های محوطه/ضلع جنوبی/(۲نفر)

– نصب اتصالات و جابجایی لوله های گاز به طبقات/طبقه همکف-کارگاه ساخت/(۴نفر)

– برشکاری و ساخت ساپورت فن کویل/همکف/کارگاه ساخت/(۲نفر)

– تست و جوشکاری لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی یک/(۲نفر)

– خاک ریزی و فشرده سازی خاک زیرزمین/طبقه منفی چهار/پارکینگ/(۱نفر)

-میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی:  ۳۹ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی:  ۴۴ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی