گزارش ۹۸/۹/۲

به نام خدا

گزارش بازدید از پروژه آزادگان تعاونی مسکن شماره ۳ دانشگاه تهران

تاریخ بازدید و جلسه ۲/۹/۹۸

جناب آقای مهندس نظری مدیر پروژه گزارشی در خصوص عملیات اجرایی و روند پیشرفت کار و کارهای در دست اقدام ارائه نمودند. موارد ذیل بر اساس توضیحات ارائه شده و بازدید بلوک شمالی تنظیم گردیده است. ۱) برج شمالی

 • کارهای نازک کاری در داخل واحدها تقریبا تا ۹۸ %به اتمام رسیده است
 • در راهروها در جدارها وسقف ها برخی کارها باقی مانده که می توان پیشرفت را تا ۹۰ %اعالم نمود
 • نظافت طبقات یک مرحله انجام پذیرفته که بایستی مرحله دیگری نیز انجام گیرد.
 • طبقه همکف نسبت به سایر طبقات پیشرفت کمتری داشته و تقریبا ۵۰ %تازک کاری باقی مانده است
 • قرارداد نصب آسانسوها بسته شده و قرار است بزودی کابین ها و موتورخانه آسانسور نصب گردد.
 • سیستم آتشنشانی تا ۹۵ %اجرا شده است.
 • در خصوص موتورخانه سیستم گرمایش تا ۹۰ %اجرا شده است. با توجه به اینکه موتوخانه در طبقه منفی دو جانمایی شده بر سیستم لرزه گیر تاکید گردید.
 • در خصوص سیستم سرمایش و چیلر های سرد کننده تا ۴۰ %در پشت بام اجرا گردیده است. بر خرید و نصب سایر تجهیزات سیستم چیلر و بهره برداری آن و تست اولیه قبل از شروع فصل گرما تاکید شد.
 • واحدهایی که تسویه حساب مالی نمودند ، فعالیت کابینت و نقاشی داخل واحد را شروع کرده اند.

نکته : با توجه به زمانبر بودن تست ها و استاندارد های آسانسور ، لذا توصیه می گردد در این خصوص مسئولین ذی ربط اقدامات بیشتری انجام دهند تا در زمان مناسب این آسانسورها مورد بهره برداری قرار گیرند

 • برج جنوبی
 • در ادامه مرحله سفت کاری کار گچ و خاک واحدها شروع شده است.
 • قرارداد فاز یک تاسیسات در حال مناقصه و تعیین پیمانکار بوده و قرار است بزودی شروع گردد.
 • قرارداد نما در حال مناقصه بوده و قرار است بزودی کار نمای این برج شروع گردد.
 • در خصوص موتورخانه سیستم گرمایش تا ۴۰ %اجرا شده است. با توجه به اینکه موتوخانه در طبقه منفی دو جانمایی شده بر سیستم لرزه گیر تاکید گردید.
 • کارهای نازک کاری در برج جنوبی مشروط بر اتمام فاز یک تاسیسات می باشد.
 • بر سرعت کار در برج جنوبی به منظور جبران تاخیر ناشی از توقف کار تاکید گردید
 • تاسیسات زیربنایی

گاز: دو مورد اصلی در مورد گاز وجود دارد، مورد اول مسیر لوله گذاری از پست اصلی اداره گاز به پست داخلی گاز دو برج که در حال نهایی شدن مسیر گاز و انتخاب پیمانکار اجرای خط لوله گاز از پست اصلی ) که در ضلع غربی ورزشگاه آزادی می باشد( در خصوص پیگیری اجرای این خط لوله و اولویت دادن به آن تاکید شد. مورد دوم خرید پست گاز و ایجاد اتاقک آن می باشد که در این خصوص نیز تاکید گردید.

برق: در خصوص برق چند مورد اساسی وجود دارد اول کابل کشی از پست اصلی در خارج از سایت تا پست داخلی که در حال بررسی و آماده شدن برای اجرا می باشد. در خصوص شروع اجرا تاکید گردید. مورد دوم ایجاد پست داخلی و نصب تابلو های داخل آن می باشد. مورد سوم کابل کشی از پست برق داخلی به موتوخانه و داخل بلوک هاست. مورد چهارم کنتورهای دیجیتال واحدها می باشد که درخصوص خرید آن و زمانبر بودن تحویل آن تاکید شد که هرچه سریعتر در این خصوص اقدام گردد.

فاضلاب : در خصوص سپتیک فاضالب برج شمالی ۸۵ %انجام شده است. در خصوص سپتیک فاضالب برج جنوبی ۵۰ %انجام شده است

در خصوص آب و مخابرات مسئولین اظهار کردند که مشکل خاصی نیست.

 • محوطه سازی: به هر حال برای بهره برداری طراحی و اجرای محوطه بایستی در اولویت قرار گیرد. در پایان بر نکات زیر تاکید گردید:
 • بر برنامه زمان بندی سایر فعالیت های باقی مانده و بروز رسانی ساختار شکست کار تاکید گردید.
 • بی شک انجام این بخش از فعالیت ها مستلزم تامین اعتبار مالی می باشد که بایستی با همیاری اعضای پروژه میسر گردد.

 

 

 

با تقدیم احترام

عباس عابدینی

عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مصوبه تاریخ ۹۸/۱۰/۱ هیات مدیره تعاونی

بسمه تعالی

هیات مدیره تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۸ پس از استماع گزارش مدیرعامل محترم تعاونی درخصوص پیشرفت کار و پرداختهای اعضاء، طرح زیر را به تصویب رساند:

🔴 #توجه_۱: چنانچه اعضای محترم برج شمالی که تاکنون بدهی های خود را به صورت کامل پرداخت ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۷/۱۰/۹۸ برای تعیین تکلیف معوقات خود به دفتر تعاونی مراجعه ننمایند، مطابق مصوبه تاریخ ۲۳/۵/۹۸ مجمع عمومی تعاونی و مصوبات هیات مدیره، ابلاغ مبنی بر کاهش طبقات، کاهش متراژ، انتقال به برج جنوبی دریافت خواهند نمود.

🔴 #توجه_۲: اعضای بدهکار برج شمالی به ۴ دسته تقسیم شده اند و برای هر دسته روشها و مشوقهای زیر در نظر گرفته شده است:

#گروه_اول) افرادی که کل پرداختی محاسبه شدهٔ مرحله دوم را انجام نداده‌اند و یا کمتر از ۱۰ درصد انجام داده اند:

◀️ #الف) در صورت انجام پرداخت تا آخر دی ماه ۹۸ معاف از جرایم مشمول تاخیرات پرداخت محاسبات مرحله دوم می‌گردند.

◀️ #ب) در غیر این صورت، اگر تا پایان بهمن ماه پرداخت نمایند، صرفاً جرائم تاخیرات پرداخت محاسبات مرحله دوم از ایشان اخذ می گردد.

◀️ #ج) در صورت تأخیر از ابتدای اسفند به بعد مشمول پرداخت جرایم تاخیرات پرداخت محاسبات مرحله دوم و نیز #هزینه‌های_تورمی بابت افزایش هزینه های اجرایی و خریدها، خواهند شد.

✅ * لازم به ذکر است هزینه‌های تورمی صرفاً از افرادی دریافت می گردد که مطابق زمانبندی اعلامی، اقدام به پرداخت ننموده اند.

#گروه_دوم) افرادی که کمتر از ۴۰ درصد از پرداخت خود را بابت محاسبات مرحله دوم پیش از این تاریخ، انجام داده‌اند:

◀️ #الف) در صورت پرداخت باقی مانده مبلغ محاسبات مرحله دوم، تا پایان دی ماه ۹۸ ضمن معافیت از جرائم تاخیرات پرداخت مرحله دوم، امکان خرید یک واحد پارکینگ تا مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال (۱۰۰ میلیون ریال کمتر از قیمت اعلامی تعاونی و بیش از ۳۰۰ میلیون ریال کمتر از ارزش منطقه ای) را خواهند داشت.

◀️ #ب) در صورت پرداخت تا آخر بهمن ماه، صرفاً جرایم تاخیرات پرداخت مرحلهٔ دوم اخذ می گردد.

◀️ #ج) در صورت عدم پرداخت تا پایان بهمن ماه از ابتدای اسفندماه، مشمول پرداخت جرائم تاخیر پرداخت مربوط به مبالغ محاسبه شدهٔ مرحله دوم و نیز #هزینه‌های_تورمی خواهند شد.

◀️ #گروه سوم) افرادی که تاکنون بالغ بر ۴۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد از مبالغ محاسبه شده در مرحله دوم را پرداخت نموده اند:

◀️ #الف) در صورت تسویه مبالغ باقی مانده محاسبات مرحله دوم تا پایان دی ماه ۹۸، ضمن معافیت از جرایم تاخیر در پرداخت مرحله دوم، امکان خرید یک واحد پارکینگ اضافه با مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال(۲۰۰ میلیون ریال کمتر از قیمت اعلامی تعاونی و بیش از ۴۰۰ میلیون ریال کمتر از قیمت منطقه‌ای)

◀️ #ب) در صورت پرداخت تا آخر بهمن ماه، ضمن معافیت از پرداخت جرائم محاسبات مرحله دوم، امکان خرید یک واحد پارکینگ اضافه با مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال خواهند شد.

◀️ #ج) در صورت عدم پرداخت تا پایان بهمن ماه ۹۸، از ابتدای اسفند ماه مشمول پرداخت جرایم تاخیرات محاسبات مرحله دوم و نیز #هزینه‌های_تورمی خواهد شد.

#گروه_چهارم)  افرادی که بالغ بر ۷۰ درصد الی ۱۰۰ درصد از مبالغ محاسبه شده مرحله دوم را پرداخت نموده اند:

◀️ #الف) در صورت تسویه مبالغ باقیمانده تا پایان دی ماه ۹۸ ضمن معافیت از جرایم تاخیر در پرداخت مبالغ محاسبات مرحله دوم، امکان خرید یک واحد پارکینگ اضافه با مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون ریال کمتر از قیمت اعلامی تعاونی و بیش از ۴۵۰ میلیون ریال کمتر از قیمت منطقه ای) را خواهند یافت.

◀️ #ب) در صورت عدم پرداخت تا پایان دی ماه ۹۸ مشمول بند الف گروه سوم می گردند:

ج) در صورت عدم پرداخت تا پایان بهمن ماه ۹۸ ، از ابتدای اسفند ماه مشمول جرائم تاخیرات محاسبات مرحله دوم  و نیز هزینه های تورمی خواهند شد.

تکمله:# افراد مشمول استفاده از تخفیفات خرید پارکینگ، حداکثر تا پایان بهمن۹۸ اجازه استفاده از طرح فوق، به شرط پرداخت کامل معوقات و مبالغ مربوط به پارکینگ را دارند.