گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول آبان ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول آبان ماه سال ۱۳۹۸

       از تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۸ تا ۰۳/۰۸/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰به مقدار۷۵۰عدد

– ماسه شکسته به مقدار۱۳۷۲۰کیلوگرم

– الکترود  جوشکاری ۳/۲به مقدار۶۰کیلوگرم

– صفحه سنگ برش استیل به مقدار۲۰عدد

– ورق ۲۰*۲۰۰*۲۰۰به مقدار۲۰عدد

– ورق ۱۵*۲۰۰*۲۰۰به مقدار۳۰عدد

– بتن رده مقاومتی C25به مقدار۴۷٫۷متر مکعب

– زانو بخاری  ۴۵ درجه  ۱۵۰ با طوقهبه مقدار۷عدد

– زانو بخاری  ۹۰ درجه  ۱۵۰به مقدار۳۰عدد

– زانو بخاری ۴۵ درجه ۱۵۰به مقدار۳۰عدد

– زانو بخاری  ۹۰ درجه  ۱۵۰ با طوقهبه مقدار۷عدد

– ماسه شکسته به مقدار۱۱۰۲۰کیلوگرم

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۴۰کیسه

– گچ سمنان به مقدار۶۵کیسه

– خاک رس به مقدار۳۰کیسه

– زانو ۹۰ درجه توپی  ۱  اینچبه مقدار۱۰عدد

– سه راه جوشی ۲ اینچ به مقدار۹عدد

– مهره و ماسوره توپی  ۲  اینچ به مقدار۸عدد

– سر دنده جوشی ۲ اینچ به مقدار۳۰عدد

– تبدیل جوشی ۲*۱/۲ ۲ اینچ به مقدار۱۰عدد

– زانو پلی اتیلن ۳۲به مقدار۱۰عدد

– رابط پلی اتیلن ۳۲به مقدار۶عدد

– پیچ استاد بولت ۱۰۰*M16به مقدار۸۰عدد

– مغزی پلی اتیلن ۱ اینچ به مقدار۴عدد

– رابط پلی اتیلن ۳۲به مقدار۴عدد

– شیر فلکه کشویی ۱ اینچ به مقدار۲عدد

– شیلنگ حصیری ۱ اینچ طول ۴۰ سانت به مقدار۸عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰به مقدار۸۰۰عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰به مقدار۶۸۶عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰به مقدار۶۵۰عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰به مقدار۸۰۰عدد

– ماسه شکسته به مقدار۱۰۸۲۰کیلوگرم

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰به مقدار۳۵۶۴عدد

 

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اجرای لوله تجهیزات اعلام حریق/طبقه منفی چهار-انباری ها/(۶نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی تجهیزات روشنایی سقف/طبقه منفی چهار-پارکینگ/(۲نفر)

– اصلاح و تکمیل لوله کشی تجهیزات موتورخانه/طبقه منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای لوله کشی درین (تخلیه آب) فن کوئل سقفی/طبقه همکف-لابی/(۴نفر)

– اجرای عملیات جوشکاری و نصب تجهیزات جهت مهار لوله های اطفاء حریق/طبقه همکف-لابی-تجاری/(۱نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای سکونی/طبقه دوم-واحد یک/(۳نفر)

– تکمیل کناف سقف لابی آسانسور/طبقه پنجم-لابی آسانسور/(۲نفر)

– تکمیل نصب شیشه های واحدهای مسکونی/طبقه هفتم-واحد پنج/(۲نفر)

– نصب تجهیزات داخلی سرویس بهداشتی و حمام واحدهای مسکونی/طبقه یازدهم- واحد ۴/(۳نفر)

– اصلاح و لکه گیری گچ  دیوار و سقف واحد های مسکونی/طبقه چهاردهم-/(۱نفر)

– تکمیل نصب و رفع نقص درب های ضد سرقت واحدهای مسکونی/طبقه هجدهم-واحدهای مسکونی/(۳نفر)

– لکه گیری و سیمانکاری دور ساب فریم درب / بام/(۱نفر)

– نصب قوطی کلید و پریز و لوله گذاری اعلام حریق/طبقه منفی چهار-انباری ها/(۴نفر)

– اصلاح و تکمیل لوله کشی تجهیزات  موتورخانه/طبقه منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای سیمان سفید دیواره داخلی آسانسور /طبقه منفی یک-آسانسور/(۲نفر)

– اجرای تیغه چینی دیوار کنار دور گود نور/طبقه منفی یک -پارکینگ/(۲نفر)

– اجرای لوله کشی درین فن کوئل سقفی/طبقه همکف-تجاری/(۴نفر)

– اجرای عملیات جوشکاری و تکمیل نصب بست لوله های اطفاء حریق/طبقه همکف-لابی-تجاری/(۲نفر)

– کول گذاری چاه محوطه (تاسیسات ااکتریکال)/محوطه/(۲نفر)

– حفاری و ساخت منابع آب و سپتیک/محوطه-ضلع شمالی/(۲نفر)

– اجرای آرماتوربندی جهت شمع کوبی منابع آب و سپتیک /محوطه/(۲نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای سکونی/طبقه دوم-واحد یک/(۳نفر)

– تکمیل نصب شیشه های واحدهای مسکونی/طبقه چهارم-واحد دو/(۲نفر)

– زیرسازی و نصب نرده بالکن واحدهای مسکونی/طبقه چهارم-واحد سه/(۳نفر)

– تکمیل کناف سقف لابی آسانسور/طبقه ششم-لابی آسانسور/(۲نفر)

– نصب تجهیزات داخلی سرویس بهداشتی و حمام واحدهای مسکونی/طبقه دهم-واحد یک/(۳نفر)

– نصب تابلو برق رایزر لابی آسانسور/طبقه شانزدهم-لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای مسکونی/طبقه شانزدهم-واحد یک/(۱نفر)

– تکمیل نصب و رفع نقص درب های ضد سرقت واحدهای مسکونی/طبقه نوزدهم-واحدهای مسکونی/(۲نفر)

– نصب کابینت واحد های مسکونی /طبقه نوزدهم-واحد هشت/(۱نفر)

– تست و تحویل کلید و پریز واحد های مسکونی/طبقه نوزدهم/(۲نفر)

– عملیات زیرسازی و اجرای بتن سخت /طبقه منفی سه-پارکینگ/(۱۳نفر)

– اصلاح و تکمیل لوله کشی تجهیزات  موتورخانه/طبقه منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای سیمانکاری دیوار کنار دور گود نور/طبقه منفی یک -پارکینگ/(۳نفر)

– زیرسازی و نصب کناف سقف کاذب /طبقه همکف -سالن اجتماعات/(۲نفر)

– تست  لوله کشی های سوپرپایپ و  فن کوئل سقفی/طبقه همکف/(۲نفر)

– اجرای عملیات جوشکاری و تکمیل نصب بست لوله های اطفاء حریق/طبقه همکف-لابی-تجاری/(۲نفر)

– اجرای عملیات جوشکاری و تکمیل نصب بست لوله های اطفاء حریق/طبقه همکف-لابی-تجاری/(۲نفر)

– زیرسازی و نصب نرده راه پله های جنوبی /راه پله/(۳نفر)

– تکمیل نصب و رفع نقص درب های ضد سرقت واحدهای مسکونی/طبقه دوم-واحدهای مسکونی/(۲نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای مسکونی/طبقه دوم-واحد یک/(۳نفر)

– اجرای عملیات جوشکاری و نصب فلاور باکس لابی آسانسور/طبقه سوم-لابی/(۱نفر)

– تکمیل کناف سقف لابی آسانسور/طبقه هشتم-لابی آسانسور/(۱نفر)

– نصب تجهیزات داخلی سرویس بهداشتی و حمام واحدهای مسکونی/طبقه دهم-واحد دو/(۳نفر)

– اصلاح و لکه گیری گچ  دیوار و سقف واحد های مسکونی /طبقه سیزدهم-واحد یک/(۱نفر)

– ساخت و نصب لدر کابل رایزر لابی آسانسور/طبقه چهاردهم -لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای سکونی/طبقه شانزدهم-واحد یک/(۲نفر)

– نصب کابینت واحد های مسکونی /طبقه نوزدهم-واحد هشت/(۱نفر)

– اصلاح و تکمیل  سنگ دیوار بدنه آسانسور/طبقه منفی سه-لابی آسانسور/(۱نفر)

– اجرای عملیات آهنکشی جهت نصب نرده استیل بالکن واحدهای مسکونی /طبقه همکف/(۱نفر)

– اجرای آرماتوربندی جهت شمع کوبی منابع آب و سپتیک /محوطه/(۲نفر)

– تکمیل نصب شیشه های واحدهای مسکونی/طبقه سوم-واحد دو/(۲نفر)

– اجرای عملیات نصب درب ضد حریق طبقات مسکونی/طبقه نهم-راه پله/(۲نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای مسکونی/طبقه دوم-واحد یک/(۳نفر)

– تکمیل کناف سقف لابی آسانسور/طبقه نهم-لابی آسانسور/(۲نفر)

– نصب تجهیزات داخلی سرویس بهداشتی و حمام واحدهای مسکونی/طبقه دهم-واحد پنج/(۳نفر)

– اصلاح و لکه گیری گچ  دیوار و سقف واحد های مسکونی /طبقه سیزدهم-واحد پنجم/(۱نفر)

– زیرسازی جهت نصب نرده راه پله های جنوبی/شمالی/طبقه نوزدهم-راه پله/(۳نفر)

– تست و راه اندازی برق واحدهای مسکونی/طبقه نوزدهم-واحد هشت/(۲نفر)

– اجرای عملیات زیرسازی ، نصب و راه اندازی منابع انبساط/ بام/(۳نفر)

– کابل کشی موتورخانه /طبقه منفی یک -موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای مسکونی/طبقه دوم-واحد یک/(۳نفر)

– اجرای عملیات نصب درب ضد حریق طبقات مسکونی/طبقه سوم-راه پله/(۲نفر)

– تکمیل سیمانکاری و سنگ کف بالکن /طبقه سوم-واحد هشت/(۴نفر)

– اجرای عملیات ماستیک درز پنجره های واحدهای مسکونی/طبقه ششم/(۲نفر)

– تکمیل کناف سقف لابی آسانسور/طبقه یازدهم-لابی آسانسور/(۲نفر)

– نصب تجهیزات داخلی سرویس بهداشتی و حمام واحدهای مسکونی/طبقه نهم-واحد دو/(۳نفر)

برج جنوبی:

– پیاده سازی نقشه ساختمان پست عمومی برق/طبقه منفی چهار/(۲نفر)

– نصب بوستر پمپ ها|موتورخانه|زیرزمین منفی ۲/ (۲نفر)

– کفسازی |انباری|زیرزمین منفی ۱ (۳نفر)

– یک رگه چینی، نصب وال پست و تیغه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۳ نفر)

– نصب ساب فریم پنجره و چهارچوب درب|واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۱نفر)

– گچ کاری آستر دیوار/ نشیمن، اتاق خواب|واحدهای مسکونی|طبقه یازدهم (۳ نفر)

– نصب ساب فریم درب|واحدهای مسکونی|طبقه دوازدهم (۲نفر)

– یک رگه چینی، نصب وال پست و تیغه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه سیزدهم (۴ نفر)

– تیغه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه پانزدهم (۳نفر)

– نصب وال پست و تیغه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه هفدهم (۳نفر)

– نصب ساب فریم پنجره|واحدهای مسکونی|طبقه هفدهم (۱نفر)

 

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

۵۰ نفر میانگین برج شمالی

میانگین نفرات کارگری کارفرما در برج شمالی و جنوبی:

۱۷ نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما

 • اپراتور آلیماک برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

اجرای تاسیسات الکتریکال

خاکبرداری وعملیات اجرای منابع و سپتیک

زیرسازی و اجرای بتن سخت

زیرسازی و نصب نرده

 

اجرای سنگ و سرامیک

 

اجرای کناف

اجرای لوله کشی و تاسیسات

نصب درهای داخلی

نصب کابینت

برج جنوبی

اجرای تاسیسات موتورخانه

اجرای تیغه و یک رگه چینی

 

ساخت و نصب وال پست و ساب فریم

کف سازی و موزائیک انباریها

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم مهر ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم مهر ماه سال ۱۳۹۸

       از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ تا ۲۶/۰۷/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– ماسه شکسته به مقدار ۱۰۳۴۰ کیلوگرم

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به مقدار

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به مقدار

– پیچ استاد بولتM6*100 به تعداد ۱۴۴ عدد

– پیچ استاد بولت۱۶*۸۰ به تعداد ۳۰۰ عدد

– پیچ استاد بولتM6*180 به تعداد ۱۲ عدد

– پیچ استاد بولتM6*150 به تعداد ۲۵۷ عدد

– مهره M16 به تعداد ۱۹۵۸

– واشر تخت A16 به تعداد ۱۹۵۸

– پیچ گالوانیزه M4*120 به تعداد ۱۹۲ عدد

– پیچ گالوانیزه M4*70 به تعداد ۱۱۲ عدد

– مهره M14 به تعداد ۳۰۴

– واشر تخت A14 به تعداد ۳۰۴ عدد

– واشر فنری A16 به تعداد ۱۹۵۸ عدد

– واشر فنری A14 به تعداد ۳۰۴ عدد

– زانو چپقی ۹۰ درجه توپی ۲/۱ اینچ

– تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۱۲

– فلنج ۴ اینچ

– فلنچ کورکن ۸ اینچ به تعداد ۴ عدد

– پیچ استاد بولت M16*130 به تعداد ۲۶۶ عدد

– کابینت زیر روشویی دیواری آرال عرض ۷۰ به تعداد ۳۰ عدد

– بست گلابی ۱ اینچ به تعداد ۷۰ عدد

– بست گلابی ۱/۲ ۱ اینچ به تعداد ۵۰ عدد

– بست گلابی ۱/۲ ۲ اینچ به تعداد ۵۰ عدد

– دستگیره شب بند به تعداد ۴۰ عدد

– لاستیک درزگیر نوع ۱ به تعداد ۱ حلقه

– دستگیره مشعلی درب ضد سرقت به تعداد ۲۰ عدد

– قالپاق شیر پیسوار به تعداد ۵۰۰ عدد

– بلوک سیمانی دو جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به تعداد ۲۶۰۰ عدد

– ماسه شکسته به مقدار ۲۰۰۰ کیلوگرم

– آجر فشاری به مقدار ۱۰۰۰ کیلوگرم

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به تعداد ۵۰ کیسه

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۸۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۸۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به تعداد ۱۲۸۵ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۱۵۹۶ عدد

– بتن رده مقاومتی C25 به مقدار ۶۲٫۱۵ مترمکعب

– شیر یکطرفه ایتالیایی ۱/۲ ۱ به تعداد ۶ عدد

– شیر صافی ترکیه ای ۲ اینچ به تعداد ۳ عدد

– فلنچ گالوانیزه گلویی دار ۱/۲ ۲ اینچ PN16 به تعداد ۲۴ عدد

– فلنچ گالوانیزه گلویی دار ۳ اینچ PN16 به تعداد ۸ عدد

– سه راه تبدیل  گالوانیزه ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲اینچ به تعداد ۲ عدد

– زانو چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه  ۱/۴ ۱  اینچ به تعداد ۶ عدد

– شیر پروانه ای ۱/۲ ۱ اینچ به تعداد ۱۰ عدد

– روپیچ تو پیچ گالوانیزه ۱/۴ ۱ به تعداد ۴ عدد

– روپیچ تو پیچ گالوانیزه ۱/۲ ۱ به تعداد ۱۰ عدد

– فلنچ جوشی  ۲  اینچ به تعداد ۶ عدد

– تبدیل گالوانیزه  ۲* ۳ اینچ به تعداد ۱ عدد

– تبدیل گالوانیزه ۱/۴ ۱* ۲ اینچ به تعداد ۳ عدد

– فلنچ کور ۱۲ سوراخ ۱۰ اینچ به تعداد ۶ عدد

– فلنچ کورکن  ۲  اینچ به تعداد ۶ عدد

– فلنچ کورکن  ۸  اینچ به تعداد ۴ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۶۵۰ عدد

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به تعداد ۶۰ کیسه

– گچ سمنان به تعداد ۲۵ کیسه

– خاک رس به تعداد ۶۰ کیسه

– بتن رده مقاومتی C25 به مقدار ۸۲٫۵۶ مترمکعب

– چراغ خروج اضطراری نصب بصورت آویز به سقف به تعداد ۶۲ عدد

– چراغ خروج اضطراری نصب بصورت دیواری به تعداد ۲۱۶ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به تعداد ۴۵۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به تعداد ۶۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به تعداد ۶۰۰ عدد

– چشمی ۷ سانتی درب ضد سرقت به تعداد ۱۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۶۵۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۷۰۰ عدد

– ماسه شکسته به مقدار ۱۰۵۶۰ کیلوگرم

– گچ سمنان به تعداد ۳۲۵ کیسه

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– جوشکاری لوله های چیلر- بام (۲ نفر)

– عملیات زیرسازی و نصب نرده استیل راه پله جنوبی طبقات اول الی نوزدهم (۳ نفر)

– ترمیم سنگ پله و اجرای سنگ پاگرد راه پله شمالی بام (۲ نفر)

– نصب کابینت واحدهای مسکونی طبقه نوزدهم واحد هشت (۱ نفر)

– تست و تحویل کلید و پریز واحدهای مسکونی طبقه نوزدهم واحد یک (۲ نفر)

– تکمیل نصب و رفع نقص درب های ضد سرقت واحد های مسکونی طبقات نوزدهم الی اول (۲ نفر)

– تکمیل نصب درب ضد حریق راه پله های طبقات نوزدهم الی هفدهم (۲ نفر)

– نصب ساب فریم درب ضدحریق راه پله های طبقات شانزدهم،پانزدهم و چهاردهم (۲ نفر)

– اصلاح و لکه گیری گچ دیوار و سقف واحد های مسکونی طبقات شانزدهم الی چهاردهم (۱ نفر)

– نصب درب های باقی مانده بالکن واحدهای مسکونی طبقه شانزدهم واحد هفت (۲نفر)

– تکمیل نصب و رفع نواقص شیرآلات، توالت فرنگی، حوله خشک کن و روشویی طبقات شانزدهم و چهاردهم(۴ نفر)

– اجرای زیرسازی و نقاشی دیوار و سقف واحدهای مسکونی طبقه شانزدهم واحد یک (۱ نفر)

– نصب شیرآلات، توالت فرنگی، حوله خشک کن و روشویی طبقات سیزدهم الی دهم (۴نفر)

– تکمیل و اصلاح کاشی بدنه راهرو طبقه دوازدهم (۳ نفر)

– اجرای تیپ و بتونه سقف کاذب لابی آسانسور طبقات نهم و دهم (۱ نفر)

– نصب شیشه های باقی مانده پنجره ها طبقات دهم ، هفتم و چهارم (۲ نفر)

– اجرای ماستیک دور پنجره واحدها در طبقات هشتم ، هفتم و ششم (۲نفر)

– اجرای سیمان شسته بالکن طبقه سوم واحد هشت (۲ نفر)

– زیرسازی و نصب نرده بالکن واحدهای مسکونی طبقه چهارم واحد سوم (۳ نفر)

– اجرای کناف سقف بالکن واحد مسکونی طبقه دوم واحد هفت (۳ نفر)

– اجرای سرامیک دیوار بالکن طبقه اول واحد هفت (۳ نفر)

– نصب تابلو برق رایزر لابی آسانسورهای طبقات اول الی شانزدهم (۲ نفر)

– اجرای کناف سقف لابی آسانسور طبقات مسکونی طبقه اول الی ششم (۲ نفر)

– اجرای عملیات اجرایی لوله کشی درین فن کوئل همکف (۴ نفر)

– جوشکاری لوله کشی های فن کوئل سقف همکف (۱ نفر)

– جوشکاری لوله های آتش نشانی و نصب تجهیزات بست لوله های اطفاء حریق آتش نشانی همکف (۲ نفر)

– اجرای عملیات حفر و کول گذاری چاه محوطه (تاسیسات الکتریکال) (۲ نفر)

– خاک برداری،تسطیح و حفر چاه منابع آب و سپتیک ضلع شمالی محوطه (۳ نفر)

– سیمانکاری دیواره داخلی آسانسور زیرزمین منفی یک (۲ نفر)

– اجرای تیغه چینی دیوار کنار دور گود نور زیرزمین منفی یک الی منفی سه (۲ نفر)

– اصلاح و تکمیل لوله کشی تجهیزات موتورخانه منفی دو (۲ نفر)

– اجرای عملیات زیرسازی و اجرای بتن سخت پارکینگ منفی سه (۱۳ نفر)

– اجرای عملیات لوله گذاری و سیم کشی تجهیزات روشنایی سقف زیرزمین منفی چهار (۴ نفر)

– اجرای عملیات نصب قوطی کلید و پریز و لوله گذاری الکتریکال اعلام حریق انباری ها زیر زمین منفی چهار (۴ نفر)

– اجرای سرامیک کف و دور ستون های موتورخانه استخر (۱ نفر)

برج جنوبی:

– لوله کشی تجهیزات موتورخانه|موتورخانه|زیرزمین منفی ۲ ( ۳ نفر)

– یک رگه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۳ نفر)

– تیغه چینی |واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۳ نفر)

– نصب وال پست|واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۱ نفر)

– نصب ساب فریم پنجره|واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۱ نفر)

– نصب ساب فریم درب|واحدهای مسکونی|طبقه هفتم (۱ نفر)

– نصب ساب فریم درب|واحدهای مسکونی|طبقه هشتم (۱ نفر)

– نصب ساب فریم درب|واحدهای مسکونی|طبقه نهم (۱ نفر)

– تیغه چینی |واحدهای مسکونی|طبقه یازدهم (۳ نفر)

– گچ کاری آستر دیوار/ نشیمن، اتاق خواب|واحدهای مسکونی|طبقه یازدهم (۳ نفر)

– یک رگه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه پانزدهم (۳ نفر)

– تیغه چینی |واحدهای مسکونی|طبقه پانزدهم (۳ نفر)

– نصب وال پست|واحدهای مسکونی|طبقه پانزدهم (۱ نفر)

– نصب ساب فریم پنجره|واحدهای مسکونی|طبقه پانزدهم (۱ نفر)

– یک رگه چینی|واحدهای مسکونی|طبقه هفدهم (۳ نفر)

– تیغه چینی |واحدهای مسکونی|طبقه هفدهم (۳ نفر)

– نصب وال پست|واحدهای مسکونی|طبقه هفدهم (۱نفر)

– نصب ساب فریم درب|واحدهای مسکونی|طبقه هفدهم (۲ نفر)

– تیغه چینی |واحدهای مسکونی|طبقه هجدهم (۳ نفر)

– نصب وال پست|واحدهای مسکونی|طبقه هجدهم (۱ نفر)

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

۴۳ نفر میانگین برج شمالی

میانگین نفرات کارگری کارفرما در برج شمالی و جنوبی:

۱۹ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما

 • اپراتور آلیماک برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

اجرای تاسیسات الکتریکال

اجرای بتونه ماستیک کناف

خاکبرداری و عملیات اجرای منابع و سپتیک

زیرسازی و اجرای بتون سخت

زیرسازی ونصب نرده راه پله

زیرسازی و نقاشی

سفت کاری و نازک کاری

اجرای سنگ و سرامیک

نصب کابینت

نصبیات بهداشتی

برج جنوبی

اجرای تاسیسات موتورخانه

تیغه و یک رگه چینی

گچ کاری

نصب وال پست و ساب فریم

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول مهر ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول مهر ماه سال ۱۳۹۸

       از تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ تا ۱۲/۰۷/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به تعداد ۵۴۲۱ عدد
 • بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به تعداد ۵۹۲ عدد
 • میلگرد نمره ۱۲ آجدار به مقدار ۶۰۱۰ کیلوگرم
 • دریچه سقفی گرد تخت قطر ۱۵ سانت به تعداد ۲۰۷ عدد
 • صفحه دیواری دوبل ۱۵۳ میلیمتر به تعداد ۱۲ عدد
 • صفحه دیواری تک ۷۳ میلیمتر به تعداد ۱۲ عدد
 • صفحه دیواری قوس دار ۲۵۰ میلیمتر به تعداد ۱۰ عدد
 • صفحه دیواری رادیاتور ۵۰۰ میلیمتر به تعداد ۲ عدد
 • سه راه پرسی ۲۵-۱۶-۲۵ سوپر پایپ به تعداد ۴ عدد
 • تبدیل پرسی ۱۶-۲۵ سوپر پایپ به تعداد ۴ عدد
 • ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار ۱۲۱۰۰ کیلوگرم
 • سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به تعداد ۳۰۰ کیسه
 • سه راه ۱۱۰*۱۲۵ چسبی پیمتاش به تعداد ۶ عدد
 • سه راه ۹۰ درجه ۱۲۵ پیمتاش ترک به تعداد ۵ عدد
 • بوشن ۱۲۵ پیمتاش ترک به تعداد ۸ عدد
 • تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ پیمتاش ترک به تعداد ۶ عدد
 • زانو ۴۵ درجه ۱۲۵ پیمتاش ترک به تعداد ۸ عدد
 • زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ UPVC به تعداد ۱۰ عدد
 • بست سقفی رگلاژی روکشدار ۴ اینچ به تعداد ۳۰ عدد
 • قوطی ۶۰*۴۰ به تعداد ۵۶ شاخه
 • لوله رده چهل ۱ اینچ به متراژ ۷۲ متر
 • ماسه شکسته به مقدار ۳۷۹۶۰ کیلوگرم
 • واسطه چشمی بلند درب ضد سرقت به تعداد ۲۵ عدد
 • واشر چشمی درب ضد سرقت به تعداد ۲۵ عدد
 • دستگیره مشعلی درب ضد سرقت به تعداد ۲۵ عدد
 • گچ سمنان به تعداد ۳۲۵ کیسه
 • آویز کلید به تعداد ۳۰۰ عدد
 • کابینت زیر روشویی دیواری آرال عرض ۷۰ به تعداد ۲۰ عدد
 • کابینت زیر روشویی دیواری به تعداد ۴۱ عدد

مشروح عملیات اجرایی:

 • ترمیم سنگ و سرامیک طبقات ۱۶ الی ۱۴ برج شمالی ( ۱ نفر)
 • اجرای سیمان شسته بالکن طبقه ۳ برج شمالی (۲ نفر)
 • لکه گیری سیماکاری بالکن طبقات ۱۵ و ۱۴ برج شمالی ( ۱ نفر)
 • جابه جایی شیشه به طبقات ۱ الی ۱۹ برج شمالی (۲ نفر)
 • اجرای سیمانکاری داخل شفت آسانسور برج شمالی (۳ نفر)
 • تمیزکاری طبقات ۱۱ الی ۱ برج شمالی (۴ نفر)
 • نصب و رگلاژ درب ضد سرقت طبقات ۱۳ الی ۱۵-۶-۸-۱۱ برج شمالی (۲ نفر)
 • شماره گذاری کلیدهای واحد طبقات ۱ الی ۱۳ برج شمالی (۲نفر)
 • سیمانکاری داکت های طبقات ۴- الی ۱- برج شمالی (۲نفر)
 • بندکشی سرامیک دیواره راه پله های طبقات منفی برج شمالی (۱نفر)
 • نصب کسورات شیشه طبقات ۱۴ الی ۱۹-۱۱-۸ برج شمالی (۲ نفر)
 • اجرای سنگکاری چلوی آسانسور طبقات ۱- الی ۳- برج شمالی (۱ نفر)
 • دکفراژ داربست ضلع شمال برج شمالی (۵ نفر)
 • نصب شیرآلات-توالت فرنگی-حوله خشک کن طبقات ۱۸ الی ۱۶ برج شمالی (۴ نفر)
 • اجرای لوله کشی فن کوئل همکف برج شمالی (۴ نفر)
 • اجرای سنگ نمای شرق برج شمالی (۳نفر)
 • نصب گچ برگ بالکن طبقه ۲ برج شمالی (۲نفر)
 • اجرای برشکاری ورق روشنایی طبقات۱- ۲-۱۶ برج شمالی (۱نفر)
 • جوشکاری قوطی جهت اجرای دیوار گود نور طبقات منفی برج شمالی (۱نفر)
 • جوشکاری موتورخانه ۲- برج شمالی (۳نفر)
 • جوشکاری لوله های چیلر برج شمالی (۲نفر)
 • اجرای تاسیسات برقی موتورخانه ۲- برج شمالی (۴نفر)
 • سیمانکاری داخل انباری های باقیمانده طبقه ۴- برج شمالی (۳نفر)
 • اجرای موزاییک انباری های باقیمانده طبقه ۴- برج شمالی (۳نفر)
 • اجرای ماستیک لابی طبقه ۷ برج شمالی (۱نفر)
 • اجرای ماستیک بالکن طبقات ۳-۲ برج شمالی (۱نفر)
 • اجرای دوغاب سنگ جلوی آسانسور طبقه ۱- الی ۳- برج شمالی (۱ نفر)
 • اجرای ماستیک دور پنجره واحد ها در طبقه ۱۶ الی ۱۸ برج شمالی (۲نفر)
 • اجرای گچ بالای آسانسور طبقات ۱۸-۱۵-۱۶ برج شمالی (۱نفر)
 • اجرای گچ دور درب ضد سرقت طبقات ۸ برج شمالی (۱نفر)
 • اجرای لکه گیری گچ داخل بالکن طبقه ۱ برج شمالی (۱نفر)
 • جوشکاری لوله های آتش نشانی همکف برج شمالی (۲ نفر)
 • اجرای سنگ ستونهای ضلغ غربی محوطه برج شمالی (۴ نفر)
 • اجرای نقاشی طبقه ۱۱ واحد ۵ برج شمالی (۲ نفر)

برج جنوبی:

 • نصب فریم و وال پست طبقه ۱۷ برج جنوبی (۲ نفر)
 • تیغه چینی طبقه ۱۴ -۱۶ برج جنوبی (۷ نفر)
 • ساخت و نصب فریم و وال پست در طبقات ۴ الی ۱۲ برج جنوبی (۲ نفر)
 • نصب چهاچوب های طبقه ۱۱-۱۲ و تیغه چینی طبقات ۸ -۱۱ برج جنوبی (۷ نفر)
 • اجرای گچ و خاک طبقه ۱۰ برج جنوبی (۴ نفر)
 • نصب فریم طبقه ۴ الی ۶ برج جنوبی (۲نفر)

مجموع نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

۹۸  نفر

مجموع نفرات کارگری کارفرما در برج شمالی و جنوبی:

۷ نفر
مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما

 • اپراتور آلیماک برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • تمیز کردن و تسطیح طبقه ۴- برج شمالی
 • تسطیح موتور خانه استخر برج شمالی
 • کمک نقشه بردار
 • نظافت اتاق آسانسور برج شمالی
 • جوشکاری قوطی جهت اجرای دیواره گود نور طبقات منفی برج شمالی

اصلاح سرامیک و سیمانکاری برج شمالی

اجرای اطفاء حریق

برشکاری و سنگ کاری جلو آسانسور برج شمالی

بند کشی سنگ دیوار راه پله

تاسیسات همکف برج شمالی

تیغه چینی برج جنوبی

رگلاژ کف موتورخانه استخر برج شمالی

سنگ کاری نمای شرق برج شمالی

سیمانکاری طبقات منفی برج شمالی

سیمانکاری آسانسور

گچ و خاک برج جنوبی

اجرای ماستیک پنجره

اجرای ماستیک طبقات

اجرای مزائیک انباری برج شمالی

نصب چارچوب و وال پست برج جنوبی

نصب شیرآلات

نصب شیشه ودستگیره

نصب و رگلاژ درب ضد سرقت