گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۸

       از تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۸ تا ۳۱/۰۳/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

 • قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱ اینچ به تعداد ۱ عدد
 • شیر هیدرانت ۲/۱۱ آریا به تعداد ۱ عدد
 • شیر غیر گازی ۴/۳ به تعداد ۱ عدد
 • شیر آتش نشانی ۲/۱۱ به تعداد ۱ عدد
 • نازل فلزی ۵/۱ اینچ آتش نشانی به تعداد ۱ عدد
 • کوپلینگ ۵/۱اینچ نری آتش نشانی به تعداد ۱ عدد
 • کوپلینگ ۵/۱ اینچ مادگی آتش نشانی به تعداد ۱ عدد
 • درپوش هیدرانت ۵/۱ اینچ آتش نشانی به تعداد ۱ عدد
 • دریچه فن کوئل واحدها به تعداد ۴۶۵ عدد

مشروح عملیات اجرایی :

 • کشیدن لفاف دور چارچوب درب ورودی کابین آسانسور
 • برشکاری و سنگکاری دور درب آسانسور طبقه ۱ برج شمالی
 • نصب دریچه فن کوئل واحدهای طبقات ۱۳ و ۱۴ برج شمالی
 • نصب چارچوب درب های ضد سرقت طبقات طبقات ۷ و ۹ برج شمالی
 • جوشکاری و رابیتس بندی تیرهای نمای شمالی جهت انجام آستر نما از طبقات ۱۹ الی ۸ برج شمالی
 • اجرای گچ برگ لابی طبقه ۱ برج شمالی
 • سیم کشی آنتن مرکزی از طبقه ۱ الی ۱۷ برج شمالی- نصب ترموستات واحدها از طبقه ۷ الی ۱۹ برج شمالی
 • آرایش لوله های تاسیساتی لابی و داخل واحد طبقات ۱ الی ۵ برج شمالی – تست فاضلاب جمع آوری طبقه ۱- برج شمالی
 • دکفراژ داربست نمای ضلع غربی و جنوبی و شرقی برج شمالی
 • تیغه چینی دور درب واحد و فضای بین طبقات دیواره آسانسور حد طبقه ۸ و طبقات ۲ الی ۵ برج شمالی
 • تمیز کاری و روغن کاری پنجرهای طبقات ۱۷ الی ۱۹ برج شمالی
 • گچ کاری دور درب ورودی واحد –تی شور- گچ بالای سرامیک لابی طبقات ۱۰ و ۱ برج شمالی
 • جوشکاری وال پست و نعل درگاه ورودی آسانسور طبقه ۴ الی ۶ برج شمالی- جوشکاری و ترمیم فریم پنجره واحد آلیماک از طبقه ۱۹ الی ۱۲ برج شمالی
 • نصب پنجره باقی مانده در طبقات ۲ الی ۴ و طبقه همکف برج شمالی-نصب شیشه طبقات۱ الی ۳ و ۱۰ برج شمالی

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما

 • کمک جوشکار
 • تمیزکاری راه پله شمالی و جنوبی برج شمال و تمیزکاری طبقه اول برج شمالی
 • کشیدن لفاف دور چارچوب درب ورودی کابین آسانسور

اجرای تاسیسات برقی

تمیز کردن طبقات

تمیزکاری پنجره ها

تیغه چینی

جوشکاری و رابیتس کاری نما

نصب دریچه فن کوئل

سنگکاری

شیب بندی لوله های تاسیسات

زد زنگ وال پست برج جنوبی

اجرای کناف

گچ کاری

نصب شیشه

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم خرداد ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم خرداد ماه سال ۱۳۹۸

       از تاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ تا ۲۴/۰۳/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

 • شیشه دوجداره ۶-۱۴-۴ به متراژ ۶٫۸۲ متر مربع
 • گچ سوپر مبین به تعداد ۱۵۰ کیسه
 • آجر فشاری به تعداد ۱ سرویس

مشروح عملیات اجرایی :

 • کشیدن لفاف دور چارچوب درب ورودی کابین آسانسور
 • برشکاری و سنگکاری دور درب ضد سرقت طبقات۱۰ و ۱ برج شمالی
 • نصب چارچوب درب های ضد سرقت طبقات طبقه ۱ و ۸ برج شمالی
 • سیم کشی روشنایی طبقات ۱- الی ۴- برج شمالی-نصب ترموستات واحدها از طبقه ۱ الی ۶ برج شمالی-نصب چراغ روشنایی طبقات ۳- و ۴- برج شمالی-نصب چراغ سرویس داخل واحد طبقات ۸ و ۹ برج شمالی
 • تنظیم ارتفاع لوله اگزاست فن ها-آرایش لوله های تاسیساتی لابی طبقات-تنظیم عصایی های پشت بام-تست فاضلاب جمع آوری طبقه ۱- برج شمالی.
 • دکفراژ داربست نمای ضلع غربی و جنوبی برج شمالی
 • اصلاح سیمانکاری دور لوله های هواکش آشپزخانه طبقات برج شمالی
 • تیغه چینی دور درب واحد و فضای بین طبقات دیواره آسانسور حد طبقه ۱ برج شمالی
 • تمیز کاری و روغن کاری پنجرهای طبقه ۱۶ برج شمالی
 • گچ کاری دور درب ورودی واحد –تی شور- گچ بالای سرامیک لابی طبقات ۱۳ الی ۱۱ برج شمالی
 • جوشکاری وال پست و نعل درگاه ورودی آسانسور طبقه ۱ الی ۳ برج شمالی- جوشکاری درب ورودی رمپ برج شمالی-بستن راه پله شمالی برج شمالی
 • نصب پنجره باقی مانده در طبقات ۲ الی ۴ و طبقه همکف برج شمالی-نصب شیشه طبقات ۱و ۹ برج شمالی

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما

 • کمک جوشکار
 • کمک جهت انبارگردانی
 • کشیدن لفاف دور چارچوب درب ورودی کابین آسانسور

ایمنی جهت دکفراش بندی داربست

 

برشکاری و سنگ کاری دور در ورودی

اجرای تاسیسات برقی

اجرای تاسیسات مکانیکی

ترمیم شیب لوله های پنج لایه

تمیز کردن پنجره ها

دکفراش داربستها

تیغه چینی آسانسور

اجرای گچ و خاک

  لفاف درب کابین آسانسور

نصب پنجره

نصب درهای ضد سرقت