پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته پنجم تیر ماه سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته پنجم تیر ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تا ۳۰/۰۴/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۲۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۲۴۰۰ عدد بلوک ۳ جداره
 • تعداد ۱ ظرفیت آجر فشاری
 • تعداد ۳ سرویس ماسه به وزن ۲۰تن
 • تعداد ۳۰ شاخه نبشی ۵ و ۳۰ شاخه نبشی ۶ و ۱۰ شاخه نبشی ۸
 • تعداد ۱۵۰ شاخه قوطی ۶۰*۴۰
 • تعداد ۲ شاخه ناودانی ۴ و ۵ شاخه ناودانی ۱۰ و ۱۰ شاخه ناودانی ۸ و ۵ شاخه ناودانی ۶ و ۱ شاخه ناودانی ۱۲
 • مقدار ۱۴۰ کیلوگرم ضد زنگ
 • مقدار ۴۰ کیلوگرم الکترود ۴
 • تعداد ۳۷۴۰ عدد اتصالات لوله تاسیسات
 • تعداد ۶۰۰۰ حلقه نوار تفلون و تعداد ۱۰۸ عدد خمیر لوله
 • مقدار ۱۰ کیلوگرم کنف لوله
 • تعداد ۵ برگ ورق گالوانیزه ۵/.
 • مقدار ۱۵۶۶ متر عایق لوله سوپر پایپ و تعداد ۱۶۰ حلقه نوار درزگیر
 • تعداد ۶۸۸ عدد اتصالات سوپر پایپ
 • تعداد ۸۵ عدد کفخواب ۷۵
 • تعداد ۱۷۹۴ عدد پیچ و مهره
 • تعداد ۱۱ عدد ستون و ۶۱ عدد تیز فرعی و ۱۱۵ عدد نبشی مهاری ستون و ۲۴۰ عدد اسپلایس

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای لوله کشی گالوانیزه و جوشی رایزر اصلی طبقات برج شمالی
 • ساخت و نصب فریم داکت ها و ساپورتها جهت اجرای رایزر تاسیسات مکانیکی برج شمالی
 • ساخت کانال گالوانیزه تاسیساتی
 • اجرای تاسیسات برقی, قوطی گذاری , شیار زنی و لوله کشی برق طبقات ۱۴ تا ۱۹ برج شمالی
 • اجرای ستون گذاری استیج سوم برج جنوبی
 • ادامه ساخت استیج پنجم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • عملیات اجرای نما و رابیتس کشی و کف مال برج شمالی
 • اجرای ملات محافظ لوله های برق در طبقات ۳ و ۴ برج شمالی
 • ترمیم دیوار های آسیب دیده برج شمالی
 • اجرای لوله لشی سرد و گرم و آبرسانی ۵ لایه طبقه ۲ برج شمالی
 • اجرای سیمانکاری دیوار های انباری طبقه ۴- برج جنوبی
 • نصب تیرهای داخل چاله آسانسور جهت احداث رایزر برق

اجرای تاسیسات برق

اجرای تاسیسات مکانیکی

 

ترمیم دیوارها

ساخت و نصب فریم

لوله حوشی

اجرای ملات محافظ لوله های برق  

سیمانکاری

اجرای کانال

اجرای نما

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم تیر ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تا ۲۳/۰۴/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۲۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۱۰۰۰ عدد بلوک ۳ جداره ۱۰
 • مقدار ۷۵۰ کیلوگرم اسپلایس تیر فرعی
 • تعداد ۳ سرویس ماسه
 • تعداد ۳۶۰۰ عدد پیچ و مهره و واشر
 • تعداد ۴۰ قلم لوله و اتصالات فاضلابی
 • تعداد ۱۸۲۰ عدد بست
 • تعداد ۳۰۶ شاخه لوله گالوانیزه
 • تعداد ۳۶ شاخه ناودانی ۸
 • مقدار ۸ کیلو گرم رنگ اپوکسی
 • تعداد ۲۹۵۰ انکربولت ۱۰*۴۰
 • تعداد ۷۰۰ شاخه نبشی ۴
 • تعداد ۱۴ شاخه تیر آهن ۱۴
 • تعداد ۳ شاخه تیر آهن ۱۸
 • مقدار ۳۴۸ کیلوگرم پلیت ۱۰ میلیمتری
 • تعداد ۸ عدد اتصالات جوشی

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای لوله کشی گالوانیزه و جوشی رایزر اصلی طبقات برج شمالی
 • اجرای لوله کشی سرد و گرم و حوله خشک کن واحد های ۹۹ و ۱۲۷ متری طبقه دوم برج شمالی
 • ساخت و نصب فریم داکت ها و ساپورتها جهت اجرای رایزر تاسیسات مکانیکی برج شمالی
 • ساخت کانال گالوانیزه تاسیساتی
 • اجرای تاسیسات برقی, قوطی گذاری , شیار زنی و لوله کشی برق طبقات ۱۴ و ۱۵ برج شمالی
 • اجرای ستون گذاری استیج سوم و شاغولی ستون های استیج دوم برج جنوبی
 • ادامه ساخت استیج چهارم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • ادامه عملیات داربست بندی و کفراژ برج شمالی جهت اجرای نما
 • اجرای سیمانکاری دیوار های انباری طبقه ۳- برج جنوبی
 • عملیات اجرای نما و رابیتس کشی و کف مال برج شمالی
 • اجرای ملات محافظ لوله های برق در طبقات ۹ و ۱۰ برج شمالی
 • اجرای جانپناه پشت بام برج شمالی

 اجرای تاسیسات برقی

اجرای تاسیسات مکانیکی

ساخت جانپناه

ساخت و نصب فریم

 ملات محافظ لوله های برق

گالوانیزه و حوشی

اجرای کانال

ملات محافظ لوله های برق

اجرای اسکلت