پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم تیر ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تا ۱۶/۰۴/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۳۲۵ کیسه گچ
 • تعداد ۲۸۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۱۰۰ کیسه پودر سنگ
 • تعداد ۳۰۰ برگ رابیتس
 • مقدار ۱۶۱۵ کیلوگرم میلگرد ۱۰ ساده
 • مقدار ۱۲۰ کیلوگرم الکترود
 • مقدار ۴۵ کیلوگرم سیم آرماتوربندی ۱٫۵
 • مقدار ۲ کیلوگرم میخ فولادی ۲
 • تعداد ۳۸۸۰ عدد پیچ
 • تعداد ۱۲۶ عدد مهره
 • تعداد ۵ سرویس ماسه (۶۲۰۸۰ کیلوگرم)
 • تعداد۲۱۰۰ عدد بلوک سبک سیمانی
 • تعداد ۱۲۳۴۸ عدد واشر ۲۰ و ۲۴
 • تعداد ۵۱۰۵ کیلوگرم پلیت نبشی مهاری سقف
 • تعداد ۴۰۰۰۰ عدد گل میخ
 • تعداد ۴۰۰۰۰ عدد سرامیک گل میخ
 • مقدار ۲۵۸۴۰ کیلوگرم ورق عرشه فولادی
 • تعداد ۲۰۷ شاخه لوله گالوانیزه
 • تعداد ۱۰۰ عدد پیچ گالوانیزه
 • مقدار ۵۶۵ کیلوگرم نبشی ۵
 • مقدار ۱۹۵۰ کیلوگرم نبشی ۳
 • تعداد ۲۰۲۰۰ عدد مهره گالوانیزه و واشر تخت و پیچ
 • تعداد ۳۰ عدد اتصالات گالوانیزه
 • مقدار ۲۶۰ متر عایق لوله
 • مقدار ۵۱ کیلوگرم چسب مایع سوپرپایپ
 • تعداد ۲۰۰ حلقه نوار درزگیر ۱۰ متری

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای لوله کشی گالوانیزه رایزر اصلی طبقات برج شمالی
 • اجرای لوله کشی سرد و گرم و حوله خشک کن واحد های ۹۹ و ۱۲۷ متری طبقه دوم برج شمالی
 • ساخت و نصب فریم داکت ها و ساپورتها جهت اجرای رایزر تاسیسات مکانیکی برج شمالی
 • ساخت کانال گالوانیزه تاسیساتی
 • اجرای تاسیسات برقی, قوطی گذاری و لوله کشی برق طبقه ۱۲ برج شمالی
 • اجرای ستون گذاری استیج سوم برج جنوبی
 • لکه گیری گچ و خاک برج شمالی
 • ادامه ساخت استیج چهارم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • ادامه عملیات داربست بندی و کفراژ برج شمالی جهت اجرای نما
 • اجرای سیمانکاری دیوار های انباری طبقه ۳- برج جنوبی
 • عملیات اجرای نما و رابیتس کشی و کف مال برج شمالی
 • اجرای توری محافظ در ورودی برج شمالی
 • اجرای کف خواب های فاضلاب در طبقات ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • اجرای ملات محافظ لوله های برق در طبقات ۲ و ۴ و ۶ برج شمالی

اجرای توری محافظ

 اجرای تاسیسات برق

اجرای تاسیسات مکانیکی سردوگرم

اجرای تاسیسات مکانیکی گالوانیزه

ساخت کانال

اجرای کف خواب

اجرای ملات محافظ لوله های برق

داربست و کفراژ

اجرای رابیتس و کف مالی

اسکلت برج جنوبی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم تیر ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تا ۰۹/۰۴/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۷۸۲۵ عدد بست
 • تعداد ۱۶۴ شاخه لوله سیاه جوشی
 • تعداد ۶۴۰ عدد لوله و اتصالات پوش فیت وحید
 • تعداد ۱۶۳۴ عدد اتصالات لوله سیاه و شیر فلکه و اتصالات گالوانیزه
 • مقدار ۴۰۵ کیلوگرم اسپلایس

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۱۳ و ۱۴ برج شمالی
 • اجرای لوله کشی سرد و گرم و حوله خشک کن واحد های ۹۹ و ۱۲۷ متری طبقه دوم برج شمالی
 • ساخت و نصب فریم داکت ها و ساپورتها جهت اجرای رایزر تاسیسات مکانیکی برج شمالی
 • ساخت کانال گالوانیزه تاسیساتی
 • اجرای تاسیسات برقی, قوطی گذاری و لوله کشی برق طبقه ۱۲ برج شمالی
 • اجرای تیر ریزی استیج دوم برج جنوبی
 • لکه گیری گچ و خاک برج شمالی
 • ساخت استیج سوم و چهارم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت و حمل آن به کارگاه
 • ادامه عملیات داربست بندی و کفراژ برج شمالی جهت اجرای نما
 • اجرای سیمانکاری دیوار های انباری طبقه ۳- برج جنوبی
 • شروع عملیات اجرای نما و رابیتس کشی تیر های برج شمالی

اجرای تاسیسات برق

 اجرای فاضلاب 

ساخت کانال

اجرای لوله های سردوگرم

اجرای سیمان کاری

داربست و کفراژبندی

نصب فریم و داکتها

نما و رابیتس

تیراندازی برج جنوبی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول تیرماه ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی  در هفته اول تیر ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تا ۰۲/۰۴/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱۲۰۰ عدد رول بولت
 • مقدار ۲۰ لیتر تینر فوری
 • مقدار ۴ لیتر رنگ پرایمر
 • تعداد ۶ حلب ضد زنگ قرمز
 • مقدار ۴۰ لیتر تینر روغنی
 • تعداد ۱۲ گالن پرایمر ضد زنگ مشکی
 • تعداد ۱ عدد تابلو برق ۲۵۰ آمپر ۳فاز
 • مقدار ۲۱۰۰ کیلوگرم نبشی ۳
 • مقدار ۶۰ کیلوگرم الکترود
 • مقدار ۳۲۵۴ کیلوگزم ناودانی ۸ و ۱۴ و نبشی ۸
 • مقدار ۹۷۰۴۰ کیلوگرم تیر اصلی و فرعی و اسپلایس
 • تعداد ۱۳۳۷۸ عدد اتصالات سوپرپایپ
 • تعداد ۴۷ عدد اتصالات جوشی تاسیسات
 • تعداد ۳۴۸۵۴ عدد پیچ و مهره و واشر

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۱۲ و ۱۳ برج شمالی
 • ساخت و نصب فریم داکت ها و ساپورتها جهت اجرای رایزر تاسیسات مکانیکی برج شمالی
 • اجرای تاسیسات برقی, قوطی گذاری و لوله کشی برق طبقات ۱۱ و ۱۲ برج شمالی
 • اجرای تیر ریزی استیج دوم برج جنوبی
 • لکه گیری گچ و خاک برج شمالی
 • ساخت استیج سوم و چهارم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت و حمل آن به کارگاه
 • اتمام سوراخ کاری طبقات ۱۸ و ۱۹ و شروع سوراخ کاری طبقه اول برج شمالی جهت اجرای لوله کشی فاضلاب
 • ادامه عملیات داربست بندی و کفراژ برج شمالی جهت اجرای نما
 • اجرای سیمانکاری دیوار های طبقات ۲- و ۳- برج جنوبی

اجرای تاسیسات مکانیکی

اجرای تاسیسات برق

اجرای گچ و خاک

سوراخ کاری

ساخت فریم داکتها

سیمان کاری

اجرای اسکلت برج جنوبی

 

 

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژ در خرداد ماه ۹۶

      بنام خدا

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در خرداد ماه ۹۶

 

 • ادامه اجرای عملیات تیغه­چینی با بلوک سیمانی سبک شبه لیکا در طبقات هفتم و یازدهم برج شمالی
 • ادامه اجرای عملیات گچ و خاک در واحدهای طبقات هفتم، یازدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم برج شمالی
 • اجرای عملیات رفع نواقص تیغه­چینی و گچ­کاری در واحدهای طبقات برج شمالی
 • ادامه اجرای نصب فریم پنجره­ها و چهارچوب دربها و پرکردن پشت آنها در واحدهای طبقه نوزدهم و رفع نواقص مربوطه در سایر طبقات
 • ادامه اجرای عملیات سوراخکاری­ها، بازکردن محل داکتها و اصلاح آنها در سقفهای طبقات، کنده­کاری و شیار­زنی در دیوارها، جهت اجرای عملیات لوله­کشی­های فاضلاب تأسیسات مکانیکی برج شمالی
 • ادامه اجرای تأسیسات مکانیکی برج شمالی شامل اجرای لوله­کشی فاضلاب در طبقات ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم برج شمالی
 • ادامه اجرای عملیات قپان­اندازی در داکتها و رایزرها و شاقول کردن آنها، نبشی­کشی رایزرها، نصب بستهای رایزر کفشور بالکن در طبقات، ساخت و نصب فریم مربوطه در آنها، ساخت و نصب کانال تخلیه هوا، … جهت اجرای لوله­کشی­های تأسیساتی در طبقات برج شمالی
 • ادامه اجرای عملیات تأسیسات الکتریکال در برج شمالی شامل: اجرای خط­تراز در طبقات هفتم الی دهم و دوازدهم الی نوزدهم؛ کنده­کاری و شیارزنی در طبقات چهارم، پنجم، ششم، نهم، دهم و دوازدهم؛ لوله­کشی­های برق در طبقات دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و نهم؛ همچنین اجرای قوطی­گذاری در طبقه سوم، چهارم، پنجم، ششم، نهم و دهم برج شمالی
 • اجرای عملیات ساخت مرحله سوم و چهارم اسکلت برج جنوبی شامل ساخت ستونها، تیرها و … توسط پیمانکار مربوطه در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای عملیات نصب ستونها و تیرهای اصلی و فرعی مرحله دوم اسکلت برج جنوبی و پیچ­ریزی اتصالات
 • ادامه اجرای کف­خواب­های توالت ایرانی و کفشورهای طبقات دوم، سوم، چهارم، پنجم و دوازدهم و پانزدهم برج شمالی
 • اجرای عملیات بتن­ریزی فونداسیون تاورکرین برج جنوبی در محل چاله آسانسور
 • اجرای عملیات نصب تاورکرین در چاله آسانسور برج جنوبی
 • شروع اجرای عملیات داربست­بندی و کفراژ نمای برج شمالی جهت اجرای نما در ضلع جنوبی و غربی آن
 • اجرای عملیات سیمانکاری دیوارهای انباری برج جنوبی در طبقه ۲-

 

مصالح ورودی به کارگاه در خرداد ماه ۹۶
ردیف جنس واحد مقدار توضیحات
هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم
۱ پرچ چکشی ۱۰*۴ عدد ۶۰۰
۲ پیچ آهنی ۳۰*۶ عدد ۱۲۰۰۰
۳ ضد زنگ قرمز کیلوگرم ۱۰۰
۴ گچ کیسه ۷۷۵ ۱۲۵۰ ۴۵۰ ۸۰۰
۵ بلوک دوجداره ۱۰ عدد ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۶ پلاستوفوم ۱۰ سانتی برگ ۵
۷ آب مصرفی لیتر ۱۱۷۰۰۰
۸ قطعه سکشن جهت افزایش ارتفاع تاورکرین قطعه ۳
۹ کمربند تاور جهت افزایش ارتفاع تاور عدد ۱
۱۰ سیمان کیسه ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۱ ماسه سرویس ۷ ۵
۱۲ خاک رس کیسه ۴۵۰
۱۳ کرپی عدد ۳۸۴۰
۱۴ انواع بست عدد ۱۸۷۵
۱۵ واشر عدد ۷۶۸۰
۱۶ لوله گالوانیزه در سایزهای ۲، ۳/۴، ۱/۴ و ۳ اینچ شاخه ۱۴۶
۱۷ ورق گالوانیزه ۰٫۶ میلی متر برگ ۱۰۰
۱۸ ورق گالوانیزه ۰٫۵ میلی متر برگ ۳۰۰
۱۹ ستون عدد ۴ ۶
۲۰ تیر فرعی عدد ۳۳ ۶۰
۲۱ اسپیلاس عدد ۸۲۱ ۵۱۶
۲۲ اتصالات فلزی از ۱/۲ تا ۳ اینچ قلم ۶۰
۲۳ تاورکرین برج جنوبی و متعلقات آن تا ارتفاع ۴۰ متر عدد ۱
۲۴ بلوک گچی مترمربع ۱۲۰ ۸۰
۲۵ الکترود نمره ۳ کیلوگرم ۴۰
۲۶ تیر آهن ۱۸ جهت کمربند تاورکرین شاخه ۱
۲۷ فن کوئل ۳۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ عدد ۹
۲۸ عایق ۱۶*۹ جهت لوله های تهویه متر ۴۰۳۲
۲۹ عایق ۴۰*۹ جهت لوله های تهویه متر ۴۸۰
۳۰ نبشی ۴ شاخه ۱۹۵
۳۱ ناودانی ۸ شاخه ۵۰
۳۲ گازوئیل لیتر ۲۲۰۰
۳۳ لوله سیاه درزدار شاخه ۱۵۵
۳۴ لوله گالوانیزه ۱ اینچ شاخه ۱۸۰
۳۵ شیرفلکه ۳/۴ اینچ عدد ۱۵۴۴
۳۶ شیر فلکه ۱/۲ اینچ برنجی عدد ۱۴۸
۳۷ بلوک سیمانی ۷ سانتی متری ۲ جداره عدد ۱۴۰۰
۳۸ فلنچ دنده ای عدد ۴۸

 

وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه:

تجهیزات کارفرما: تاورکرین، ۲عدد-دیزل ژنراتور-نیسان وانت- آسانسور کارگاهی – کلایمر، ۲ عدد

تجهیزات پیمانکاران: دستگاه ساخت بلوک –  تجهیزات مربوط به پیمانکاران تأسیسات مکانیکی و برقی برج شمالی از قبیل شیارزن و ابزارآلات لوله­کشی و … – دستگاه جوش، امپکت بادی، سنگ فرز، هوابرش، جک روغنی، جرثقیل ۷ تن جهت نصب اسکلت برج جنوبی و …

 

نیروی انسانی حاضر در کارگاه:

نیروهای کارفرما:

 • مدیریت پروژه یک نفر
 • مسئول دفتر اداری و کمکی ایمنی یک نفر
 • معاونت کارگاه و مسئول اجرایی مهندس عمران یک نفر
 • کمکی اجرایی، یک نفر
 • معاون اداری، یک نفر
 • نقشه­بردار ، مهندس عمران یک نفر (به دلیل حادثه در کارگاه حضور ندارند)
 • کارپردازی و پشتیبانی یک نفر
 • کارشناس ایمنی یک نفر
 • انباردار یک نفر
 • مسئول خرید و آبدارچی یک نفر
 • مسئول تأسیسات یک نفر
 • راننده تاور یک نفر
 • نگهبان روز شب سه نفر
 • کارگر ثابت، تعداد متغییر

 

نیروهای دستگاه نظارت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا:

 • سرپرست دستگاه نظارت، یک نفر
 • ناظر مقیم ابنیه، دو نفر
 • ناظر مقیم در کارگاه ساخت اسکلت، یک نفر
 • کارشناس معماری بصورت حضور نیمه وقت در هفته، یک نفر
 • کارشناس تأسیسات مکانیکی به عنوان ناظر مربوطه بصورت حضور نیمه وقت، یک نفر، با توجه به شروع عملیات تأسیساتی برج شمالی
 • کارشناس تأسیسات برقی به عنوان ناظر مربوطه، یک نفر

نیروهای پیمانکاران اجرای عملیات سفت­کاری و گچ­کاری:

 • آقای سجادی: گزارش روزانه علی­رغم پیگیریهای متعدد ارائه نشده است.

نیروهای پیمانکاران اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت برج جنوبی (آقایان علوی و خدایی):

 • در حدود ۷ الی ۱۰ نفر بصورت متغیر

   نیروهای پیمانکار اجرای عملیات تأسیسات مکانیکی (آقای رضایی):

 • در حدود ۱۶ الی ۲۲ نفر بصورت متغیر

نیروهای پیمانکار اجرای عملیات تأسیسات برقی (آقای محمودیان):

 • در حدود ۸ الی ۱۸ نفر بصورت متغیر

نیروهای پیمانکار اجرای داربست:

 • تاکنون گزارشی ارائه نشده است

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم خرداد ماه سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم خرداد ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تا ۲۶/۰۳/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۹ عدد فن کوئل ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰
 • تعداد ۸۰۰ کیسه گچ ۴۰ کیلوگرمی
 • مقدار ۴۰۳۲ متر عایق ۱۶*۹ و ۴۸۰ متر عایق ۴۰*۹ جهت لوله های تهویه
 • تعداد ۱۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۱۹۵ شاخه نبشی ۴
 • تعداد ۵۰ شاخه ناودانی ۸
 • قطعات تکمیلی فلش تاور کرین برج جنوبی تا ارتفاع ۴۰ متر
 • مقدار ۲۲۰۰ لیتر گازوئیل
 • تعداد ۱۵۵ شاخه لوله سیاه درز دار
 • تعداد ۱۸۰ شاخه لوله گالوانیزه ۱ اینچ
 • مقدار ۸۰ متر مربع بلوک گچی جهت ساخت اتاق کارگری
 • تعداد ۱۵۴۴ عدد شیر فلکه ۴/۳ اینچ و ۱۴۸ عدد شیر فلکه ۲/۱ اینچ برنجی
 • تعداد ۱۴۰۰ عدد بلوک سیمانی ۷ سانتی متری ۲ جداره جهت ترمیم داکتها
 • تعداد ۴۸ عدد فلنج دنده ای در ۲ سایز
 • تعداد ۲ سرویس ماسه

مشروح عملیات اجرایی :

 • تکمیل و لکه گیری گچ و خاک طبقات ۷ و ۱۱ و ۱۹ برج شمالی
 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۹ و ۱۰ و ۱۱ برج شمالی
 • ساخت و نصب فریم داکت ها , ساپورتها و قپان اندازی جهت اجرای رایزر تاسیسات مکانیکی برج شمالی
 • اجرای تاسیسات برقی, قوطی گذاری و لوله کشی برق طبقه ۹ برج شمالی
 • اجرای تیر ریزی استیج دوم برج جنوبی
 • ساخت استیج سوم و چهارم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای سوراخ کاری طبقات ۱۸ و ۱۹ برج شمالی جهت اجرای لوله کشی فاضلاب
 • اجرای کفخواب های توالت ایرانی و کفشورها و ساپورت آنها در طبقه ۱۵ برج شمالی
 • ادامه عملیات داربست بندی و کفراژ برج شمالی جهت اجرای نما
 • اجرای سیمان کاری دیوارهای انباری طبقه ۲- برج جنوبی
 • ترمیم دیوارهای تخریب شده طبقات ۱۲ و ۱۳ برج شمالی

اجرای گچ و خاک

ساخت و نصب فریم داکتها

سوراخ کاری

اجرای کف خوابها

 تاسیسات مکانیکی 

اجرای تاسیسات برقی

اجرای کفراژ و داربست

 

تیر ریزی برج جنوبی 

نصب ستون