پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

       از تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تا ۱۵/۰۲/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱ سرویس ماسه به وزن ۱۶۱۰۰ کیلوگرم
 • تعداد ۹۷۵ کیسه گچ ۴۰ کیلویی
 • تعداد ۵۰۰ کیسه خاک رس
 • مقدار ۱۴۰ کیلوگرم ضد زنگ
 • تعداد ۸۳۴۴ عدد پیچ جهت استفاده در اسکلت برج جنوبی
 • تعداد ۱۱۳۱۲ عدد واشر جهت استفاده در اسکلت برج جنوبی
 • تعداد ۸۳۴۴ عدد مهره جهت استفاده در اسکلت برج جنوبی
 • تعداد ۱۰۰۰ عدد انکربولت هیلتی جهت استفاده در تاسیسات مکانیکی
 • تعداد ۴ قلم لوازم برقی

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقه ۱۱ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقات ۱۴ و ۱۵ برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۵ و ۶ برج شمالی
 • اجرای تاسیسات برقی و لوله کشی برق طبقه ۱- برج شمالی
 • نصب فریم پنجره ها و چهارچوب درهای طبقات ۱۵ و ۱۶ برج شمالی
 • نصب استیج دوم ستون گزاری برج جنوبی
 • اجرای سوراخ کاری طبقه ۱۴ برج شمالی جهت اجرای لوله کشی فاضلاب

اجرای تاسیسات مکانیکی

اجرای تیغه چینی

 

اجرای گچ و خاک

 سواخ کاری

نسب چهارچوب در

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تا ۰۸/۰۲/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱ سرویس ماسه به وزن ۱۵۹۵۰ کیلوگرم
 • تعداد ۳۲۵ کیسه گچ ۴۰ کیلویی
 • تعداد ۱۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۴۰۴۰ عدد بلوک سه جداره ۱۰
 • تعداد ۷ عدد ستون و ۴ عدد تیر اصلی و ۲۴۵ عدد اسپلایس به وزن ۵۳۵۸۰ کیلوگرم مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۲ عدد ستون و ۳۰ عدد تیر فرعی و ۱۶ عدد تیر اصلی و ۱۲ عدد اسپلایس به وزن ۲۲۵۸۰ کیلوگرم مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۵ عدد ستون و ۴۸ عدد تیر اصلی و ۱۰۴ عدد اسپلایس به وزن ۱۰۷۲۹۰ کیلوگرم مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۳ عدد ستون و ۷۰ عدد تیر فرعی و ۱۴ عدد تیر اصلی و ۱۸۳ عدد اسپلایس به وزن ۳۷۸۹۰ کیلوگرم مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۷ قلم لوله و اتصالات و روان کننده پوش فیت
 • تعداد ۱۶ قلم لوله سوپر پایپ و اتصالات مربوطه
 • تعداد ۷ قلم لوله pvc برق و سایر لوازم برقی

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقات ۷ و ۱۱ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقات ۹ و ۱۳برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۴ و ۵ برج شمالی
 • نصب فریم پنجره ها در طبقه ۱۴ برج شمالی
 • نصب استیج دوم ستون گزاری برج جنوبی
 • ادامه اجرای سوراخ کاری طبقه ۱۱ برج شمالی جهت اجرای لوله کشی فاضلاب

اجرای تاسیسات مکانیکی

اجرای تیغه چینی  

 

اجرای ستون گذاری

 اجرای گچ و خاک

اجرای سوراخ کاری

 

 

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در فرودین ماه ۱۳۹۶

بسمه تعالی

 

 

کارفرما: شرکت تعاونی شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا
مجری: شرکت بنا برج ظفر
عملکرد اجرایی پروژه آزادگان در فروردین ماه ۱۳۹۶ علی رغم تعطیلات نوروزی و برودت هوا از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده که بصورت اجمال می توان به موترد ذیل بصورت خلاصه اشاره نمود:

۱-  خاکریزی محوطه

۲-  حمل ستون ها وتیرهای ساخته شده از کارگاه اسکلت فلزی قم برای برج جنوبی

۳-  تجهیز کارگه نصب توسط پیمانکاری خدایی

۴-  نصب اسپیلایس ها و تعدادی از ستون های استیج دوم برج جنوبی

۵-  ادامه دیوار چینی در برج شمالی

۶-  ادامه گچ و خاک در طبقه برج شمالی

۷-  تهیه و تدارک مصالح مورد نیاز بنایی و تاسیسات مکانیکی

۸-  اجرای تاسیسات مکانیکی طبقات اول تا چهارم برج شمالی

شرح و جزییات کارهای انجام شده مطابق گزارش پیوست می باشد.

 

 فعالیت های اجرایی صورت گرفته

شرح عملیات برج ردیف
اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۵،۶۱،۱۷ شمالی ۱
تکمیل تیغه چینی طبقات۱۸،۱۹ شمالی ۲
اجرای گچ وخاک طبقات ۱۰،۱۲ شمالی ۳
اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۲،۳،۴ شمالی ۴
نصب فریم پنجره در طبقات ۱۰و۱۱ شمالی ۵
تیغه چینی انباری های طبقه۱- شمالی ۶
ساخت استیج دوم در کارخانه ساخت اسکلت جنوبی ۷
 نصب اسپیلایس ها و تعدادی ستون های استیج دوم برج جنوبی جنوبی ۸
اجرای عملیات خاکریزی پشت دیوار های زیر زمین مابین دو برج ۹
اجرای ایزوگام دیوارهای پیرامونی ما بین دو برج ۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

 

وسایل و تجهیزات کارگاه
تعداد عنوان ردیف تعداد عنوان ردیف
واحد کارفرما
۱عدد نیسان وانت ۴ ۲عدد تاورکرین ۱
۱عدد آسانسور کارگاهی ۵ ۱عدد دیزل ژنراتور ۲
۱عدد کلایمر ۳
پیمانکار اسکلت خدایی
۲عدد امپکت بادی ۳ ۱عدد کمپرسور ۱
۱عدد)کرایه( جرثقیل ۱۰۰ تن ۴ ۳عدد دستگاه جوش ۲

 

نیروی انسانی حاضر در کارگاه
تعداد سمت ردیف تعداد سمت ردیف
واحدکارفرما
۱نفر کارشناس ایمنی ۸ ۱نفر مدیر پروژه ۱
۱نفر انباردار ۹ ۱نفر مسئول دفتر اداری و کمک ایمنی ۲
۱نفر مسئول خرید ۱۰ ۱نفر معاونت کارگاه و

مسئول اجرایی

۳
۱نفر مسئول تاسیسات ۱۱ ۱نفر کمک اجرایی ۴
۱نفر راننده تاور ۱۲ ۱نفر معاونت اداری ۵
۳نفر نگهبان روز و شب ۱۳ ۱نفر نقشه بردار ۶
۱نفر)پاره وقت( کارشناس تاسیات مکانیکی ۱۳ متغیر کارگر ۷
واحد نظارت
۱نفر)پاره وقت( کارشناس معماری ۴ ۱نفر سرپرست دستگاه نظارت ۱
۱نفر)پاره وقت( ناظر تاسیسات مکانیکی ۵ ۲نفر ناظر مقیم ابنیه ۲
۱نفر ناظر مقیم کارگاه ساخت اسکلت ۳
پیمانکاران
۶نفر پیمانکار اسکلت خدایی ۳ گزارش ارائه نشده پیمانکار سفت کاری سجادی ۱
گزارش ارائه نشده پیمانکار تاسیسات  رضایی ۲

 

مصالح و تجهیزات ورودی کارگاه

شرح مقدار واحد ردیف
پاکت) ۴۰کیلویی (گچ ۱,۳۵۰ عدد ۱
بلوک ۱۰سانتی سه جداره ۹,۷۲۷ عدد ۲
بلوک۱۵سانتی سه جداره ۷,۳۴۰ عدد ۳
بلوک۱۰ سانتی دو جداره ۳,۰۰۰ عدد ۴
ماسه ۳ سرویس ۵
پاکت سیمان ۱۰۰ عدد ۶
مخلوط رود خانه ای ۱۷۵ سرویس

کامیون

۷
دیوار پیش ساخته گچی ۱۳۰ متر ۸
شامل ۳ عدد ستون +۸ عدد تیر اصلی+۳۰عدداسپیلایس ۳۵,۱۷۰ کیلوگرم ۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

 

موانع و مشکلات کارگاه

شرح ردیف
عدم اجرای سرپوش حفاظتی در اطراف برج شمالی ۱
عدم تراکم خاکریزی های انجام شده در محوطه وفاصله بین دو برج ۲
عدم ارائه مشخصات فنی و تاییدیه های کلایمرهای دسته دوم خریداری شده ۳
تاکید بر بازدید های دوره ای به منظور رفع نقص و تعمیرات احتمالی آسانسور های کارگاهی و تاور کرین ۴
عدم ارائه نتایج آزمایشگاهی بلوک های مصرفی ۵
عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی از سرعت لازم برخوردار نمی باشد و پیمانکار علت امررا عدم ابلاغ قرارداد اعلام  می نماید. ۶
تاسیسات الکتریکی به علت عدم ارائه نقشه های طراحی داخلی امکان اجرا ندارد. ۷
عدم ارائه نتایج آزمایشگاهی  آهن آلات مصرفی در کارگاه ساخت اسکلت قم ۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

 

عکس

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته پنجم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته پنجم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

از تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تا ۰۱/۰۲/۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۵۰۰ کیسه خاک رس
 • تعداد ۴۵۰ عدد بست روکشدار دیواری پایه دار سایز ۱۱۰
 • تعداد ۱۶۰ عدد بست روکشدار دیواری پایه دار سایز ۷۵
 • تعداد ۱۲۸ کیلوگرم ورق ۲ میل
 • مقدار ۹۲۰ کیلوگرم قوطی ۲۰*۱۰
 • مقدار ۱۹۲۰ کیلوگرم پروفیل فرانسوی
 • تعداد ۶۵ شاخه قوطی ۴۰*۴۰ به وزن ۹۲۹ کیلوگرم
 • تعداد ۱۰ عدد ناودانی ۸ به وزن ۳۱۱ کیلوگرم
 • تعداد ۳ عدد ستون و ۶ عدد تیر اصلی و ۹۸ عدد اسپلایس به وزن ۴۰۵۷۰ کیلوگرم مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۱ عدد ستون و ۲ عدد تیر اصلی و ۱۰۹ عدد اسپلایس به وزن ۱۲۱۰۰ کیلوگرم مربوط به برج جنوبی

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقات ۱۱ و ۱۵ و ۱۶ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقات ۹ و ۱۲ و ۱۳ برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۳ و ۴ و ۵ برج شمالی
 • نصب فریم پنجره ها در طبقات ۱۰ و ۱۱ برج شمالی
 • اجرای عملیات خاکریزی پشت دیوار های زیرزمین و مابین دو برج
 • نصب استیج دوم ستون گزاری بزج جنوبی
 • ادامه اجرای سوراخ کاری در طبقات ۹ و ۱۰ برج شمالی جهت اجرای لوله کشی فاضلاب

اجرای تاسیسات مکانیکی

 اجرای تیغه چینی

اجرای گچ و خاک

ستون گذاری

سوراخ کاری

 

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم فروردین۱۳۹۶

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۴۰۰ کیسه گچ ۴۰ کیلویی
 • تعداد ۳۰۲۴ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۴۶۸۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱۰۰۰ عدد بلوک ۱۰ سانتی دو جداره
 • تعداد ۲ سرویس ماسه
 • تعداد ۱۰۰ کیسه سیمان تیپ ۲
 • تعداد ۱ عدد ستون و ۳۰ عدد اسپلایس به وزن ۱۱۳۲۰ کیلوگرم
 • تعداد ۱ عدد ستون و ۴ عدد تیر اصلی به وزن ۱۱۱۴۰ کیلوگرم
 • تعداد ۱ عدد ستون و ۴ عدد تیر اصلی به وزن ۱۲۷۱۰ کیلوگرم
 • تعداد ۱۷۵ کامیون مخلوط رودخانه ای
 • مقدار ۱۳۰ متر دیوار پیش ساخته گچی

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۵ و ۱۶ برج شمالی
 • تکمیل تیغه چینی در طبقات ۱۸ و ۱۹ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقه ۱۲ برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۳ و ۴ برج شمالی
 • نصب فریم پنجره ها در طبقات ۱۰ و ۱۱ برج شمالی
 • اجرای دیوار انباری در طبقه ۱- برج شمالی
 • اجرای دیوار چینی با پنل گچی جهت خوابگاه پرسنل
 • اجرای عملیات خاکریزی پشت دیوار های زیرزمین و مابین دو برج

اجرای تاسیسات مکانیکی

اجرای تیغه چینی

اجرای گچ و خاک

سوراخ کاری

 

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۴۵۰ کیسه گچ ۴۰ کیلویی
 • تعداد ۳۱۷۵ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۲۶۶۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۲۰۰۰ عدد بلوک ۱۰ سانتی دو جداره
 • تعداد ۱ سرویس ماسه به مقدار ۱۴۸۰۰ کیلوگرم

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقات ۱۰ و ۱۲ برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت
 • اجرای لوله کشی فاضلاب طبقات ۲ و ۳ برج شمالی

اجرای تیغه چینی

اجرای گچ خاک

اجرای تاسیسات