عملیات اجرایی پروژه آزادگان (۱) در اسفند ماه ۹۵

      بنام خدا

عملیات اجرایی پروژه آزادگان (۱) در اسفند ماه ۹۵

 

 • ادامه اجرای عملیات آتش­بند نمودن (اجرای عایق ضد حریق) اسکلت برج شمالی در قسمتهای باقی مانده، شامل اجرای توری روی ستونها و تیرها و سپس پاشش مواد مخصوص ضد حریق بر روی آنها و همچنین رفع نواقص و ایرادهای موجود در طبقات
 • ادامه عملیات تیغه­چینی با بلوک سیمانی سبک شبه لیکا در طبقات چهاردهم، پانزدهم، هجدهم و نوزدهم برج شمالی
 • اجرای عملیات رفع نواقص نصب وال­پستها در طبقات پانزدهم و هجدهم، رفع نواقص ضد­زنگ بخشی از آنها و نعل­در­گاهها بالای پنجره­ها و دربها، رفع نواقص نصب چهارچوب فلزی دربهای داخلی واحدها و تکمیل پرکردن پشت آنها در طبقات دوازدهم و سیزدهم برج شمالی
 • شروع عملیات یک­رگه تیغه­ها با بلوک سبک سیمانی شبهه لیکا و در ادامه اجرای تیغه­چینی­ پس از اجرای وال­پستهای مربوطه توسط پیمانکار چهار طبقه اول در طبقه هفدهم
 • ادامه تجهیز کارگاه جهت استقرار پرسنل کارگاهی و عوامل نظارت در واحدهای طبقه اول برج شمالی شامل اجرای سرامیک کف و سفیدکاری واحد غربی
 • اجرای عملیات گچ و خاک در واحدهای طبقه دهم برج شمالی
 • اجرای عملیات رفع نواقص گچ­کاری در واحدهای طبقه چهارم برج شمالی
 • ساخت درب انباری­ها در طبقه زیرزمین ۲- برج جنوبی
 • اجرای عملیات سوراخکاری­ها و بازکردن محل داکتها در سقفهای طبقات و شیار زنی در دیوارها جهت اجرای عملیات لوله­کشی­های تأسیسات مکانیکی در برج شمالی
 • ادامه اجرای تأسیسات مکانیکی برج شمالی شامل اجرای لوله کشی فاضلاب و …
 • ادامه اجرای عملیات ساخت مرحله دوم اسکلت برج جنوبی شامل ساخت ستونها، تیرها و … توسط پیمانکار مربوطه در کارخانه ساخت اسکلت
 • خاتمه پیمان و ادامه عملیات اجرایی توسط پیمانکار عملیات سفت­کاری و گچ­کاری، آقایان ابوالمعصومی و سروریان، پیرو توافق صورت گرفته در جلسه کارگاهی با حضور نمایندگان کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار و شروع برداشتهای کارگاهی از کارهای اجرا شده و لیست برداری از نواقص و ایرادهای موجود تیغه­چینی­ها و گچ­کاری­ها، جهت تنظیم صورتجلسه فصل مشترک.

 

مصالح وارده به کارگاه :


مصالح ورودی به کارگاه  اسفند ماه۹۵

ردیف

جنس واحد مقدار توضیحات
۱ بلوک ۱۰ سانتیمتر عدد ۳۹,۷۴۱
۲ بلوک ۱۵ سانتیمتر عدد ۲۳,۶۸۸
۳ سیمان کیسه ۳۷۰
۴ کابل هوایی۲*۴ متر ۱۴,۰۵۰
۵ واشر عدد ۳۹,۵۹۲
۶ مهره عدد ۲۱,۶۰۸
۷ پیچ عدد ۹,۰۰۰
۸ بست روکش دار دیواری پایه دار عدد ۴۳۰
۹ کف خواب توالت ایرانی عدد ۱۵۵
۱۰ کف خواب فاضلاب عدد ۵۴۸
۱۱ خاک رس کیسه ۷۷۰
۱۲ گچ کیسه ۴۵۵
۱۳ ماسه تن ۱۳۰
۱۴ لنگه دری شاخه ۱۰
۱۵ قوطی۲۰*۱۰ شاخه ۳۵
۱۶ ضدزنگ قرمز کیلوگرم ۱۰۰
۱۷ ستون تن ۵۶ ۳عدد
۱۸ تیر اصلی تن ۲۲عدد
۱۹ اسپیلاس تن ۱۶۸
۲۰ ورق فولادی۱۰ تا ۵۰میلیمتر تن ۹۶۰

  

وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه:

تجهیزات کارفرما: تاورکرین، ۲عدد-دیزل ژنراتور-نیسان وانت- آسانسور کارگاهی

تجهیزات پیمانکاران: دستگاه ساخت بلوک – دستگاه پاشیدن مواد ضد حریق و تجهیزات مربوط به پیمانکار تأسیسات مکانیکی برج شمالی (لیست آنها ارائه نشده است)

 

نیروی انسانی حاضر در کارگاه:

نیروهای کارفرما:

 • مدیریت پروژه یک نفر
 • مسئول دفتر اداری و کمکی ایمنی یک نفر
 • معاونت کارگاه و مسئول اجرایی مهندس عمران یک نفر
 • کمکی اجرایی، یک نفر
 • معاون اداری، یک نفر
 • نقشه­بردار ، مهندس عمران یک نفر (به دلیل حادثه در کارگاه حضور ندارند)
 • کارپردازی و پشتیبانی یک نفر
 • کارشناس ایمنی یک نفر
 • انباردار یک نفر
 • مسئول خرید و آبدارچی یک نفر
 • مسئول تأسیسات یک نفر
 • راننده تاور یک نفر
 • نگهبان روز شب سه نفر
 • کارگر ثابت، تعداد متغییر

 

نیروهای دستگاه نظارت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا:

 • سرپرست دستگاه نظارت، یک نفر
 • ناظر مقیم ابنیه، دو نفر
 • ناظر مقیم در کارگاه ساخت اسکلت، یک نفر
 • کارشناس معماری بصورت حضور نیمه وقت در هفته، یک نفر
 • کارشناس تأسیسات به عنوان ناظر مربوطه بصورت حضور نیمه وقت، یک نفر، با توجه به شروع عملیات تأسیساتی برج شمالی

نیروهای پیمانکاران اجرای عملیات سفت­کاری و گچ­کاری:

 • آقای سجادی: گزارش روزانه علی­رغم پیگیریهای متعدد ارائه نشده است.
 • آقای ابوالمعصومی: خاتمه پیمان ( حضور نمایندگان جهت برداشتهای کارگاهی)

نیروهای پیمانکار اجرای عملیات پوشش ضد حریق (خانم باقری):

 • گزارش روزانه ناقص است.

نیروهای پیمانکار اجرای عملیات تأسیسات مکانیکی (آقای رضایی):

 • تاکنون گزارش روزانه ارائه نشده است.

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۶

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۵۰۰ کیسه گچ ۴۰ کیلویی
 • تعداد ۳۵۲۸ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقات ۱۰ و ۱۲ برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت

اجرای تیغه چینی

 اجرای گچ خاک 

 

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۵

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱۳۹۱۶ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۲ سرویس ماسه (۲۹۹۸۰ کیلو گرم)
 • تعداد ۲۰۰ کیسه سیمان
 • مقدار ۱۴۰۵۰ متر کابل هوایی ۲*۴
 • تعداد ۳۰۵۹۲ عدد واشر
 • تعداد ۱۲۶۰۸ عدد مهره
 • تعداد ۴۳۰ عدد بست روکش دار دیواری پایه دار
 • تعداد ۱۵۵ عدد کف خواب توالت ایرانی
 • تعداد ۵۴۸ عدد کف خواب فاضلاب
 • تعداد ۱ عدد ستون به وزن ۱۴۱۵۰ کیلو گرم مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۱ عدد ستون و ۲ عدد تیر اصلی و ۱۱۴ عدد اسپلایس به وزن ۱۴۶۴۰ مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۱ عدد ستون و ۵۴ عدد اسپلایس به وزن ۱۳۹۲۰ مربوط به برج جنوبی
 • تعداد ۲۰ عدد تیر اصلی به وزن ۱۳۳۱۰ مربوط به برج جنوبی
 • مقدار ۴۴ تن ورق فولادی به ضخامت های ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ برج شمالی
 • اجرای لکه گیری عایق فایر پروف طبقات برج شمالی
 • رفع ایراد و پر کردن چهارچوب در های طبقه ۱۳ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک طبقه ۱۰ برج شمالی
 • ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت

اجرای تیغه چینی

اجرای گچ خاک

 

 

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :
– تعداد ۴۴۲۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
– تعداد ۴۰۳۸ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
– تعداد ۱ سرویس ماسه (۱۶۵۵۰ کیلو گرم)
– مقدار ۱۱۶ تن ورق فولادی به ضخامت های ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر

مشروح عملیات اجرایی :
– اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ برج شمالی
– ادامه اجرای توری بندی تیر و ستون در طبقه همکف برج شمالی جهت اجرای عایق فایر پروف
– اجرای لکه گیری عایق فایر پروف طبقات برج شمالی
– ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی
– رفع ایراد و پر کردن چهارچوب در های طبقه ۱۲ و ۱۳ برج شمالی
– اجرای سوراخ کاری جهت اجرای تاسیسات مکانیکی برج شمالی
– اجرای گچ و خاک طبقه ۱۰ برج شمالی
– اجرای لوله کشی فاضلاب طبقه اول برج شمالی
– ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت

اجرای گچ و خاک

رفع ایراد و پرکردن چهارچوبها