پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم اسفند ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در هفته دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

– تعداد ۱۲۳۵۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره

– تعداد ۱۸۱۵۱ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره

– تعداد ۷۰ کیسه سیمان

– تعداد ۷۳۰ کیسه خاک رس

– تعداد ۳۵۵ کیسه گچ

– تعداد ۴ سرویس ماسه (۶۶۲۰۰ کیلو گرم)

– تعداد ۱۰شاخه لنگه دری

– تعداد ۳۵ شاخه قوطی ۲۰*۱۰ – مقدار ۸۰۰ تن ورق فولادی به ضخامت های ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر

 

مشروح عملیات اجرایی :

– ادامه اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ برج شمالی

– ادامه اجرای توری بندی تیر و ستون در طبقه همکف برج شمالی جهت اجرای عایق فایر پروف

– اجرای یک رگه تیغه چینی در طبقه ۱۷ برج شمالی

– ادامه اجرای پاشش عایق فایر پروف طبقه همکف برج شمالی

– ادامه ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی

– ادامه ساخت استیج دوم برج جنوبی در کارخانه ساخت اسکلت

پاشش عایق حرارتی

اجرای توری بندی تیر و ستون

اجرای دیوار چینی

ساخت در انباریها

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۶۹۱۸ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۳۶۳۶ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱۰۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۴۰ کیسه خاک رس
 • تعداد ۱۰۰ کیسه گچ
 • تعداد ۵ سطل ضد زنگ قرمز (۱۰۰ کیلو گرم)
 • تعداد ۱ سرویس ماسه (۱۷۶۸۰ کیلو گرم)
 • تعداد ۹۰۰۰ عدد پیچ و واشر تخت و مهره

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۵ و ۱۸ برج شمالی
 • اجرای لکه گیری و رفع ایراد گچ و خاک در طبقه ۴ برج شمالی
 • اجرای توری بندی تیر و ستون در طبقه همکف برج شمالی جهت اجرای عایق فایر پروف
 • رفع نقص وال پست طبقات ۱۵ و ۱۸ برج شمالی
 • اجرای ضد زنگ نبشی ها و قوطی ها
 • اجرای سرامیک کف واحد غربی طبقه اول برج شمالی جهت استقرار دفتر دستگاه نظارت
 • اجرای سفید کاری واحد غربی طبقه اول برج شمالی جهت استقرار دفتر دستگاه نظارت

اجرای ضد زنگ

تیغه چینی

توری بندی تیر و ستون همکف

رفع نقص وال پستها

سفیدکاری طبقه اول

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در بهمن ماه ۹۵

      بنام خدا

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در بهمن ماه ۹۵

 • ادامه اجرای عملیات آتش­بند نمودن (اجرای عایق ضد حریق) اسکلت برج شمالی شامل اجرای توری روی ستونها و تیرها و سپس پاشش مواد مخصوص ضد حریق بر روی آنها و همچنین رفع نواقص و ایرادهای موجود در طبقات
 • ادامه عملیات تیغه­چینی با بلوک سیمانی سبک شبه لیکا در طبقات یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و نوزدهم
 • ادامه ساخت فریم پنجره و چهارچوب دربها در زیرزمین ۲- برج شمالی
 • ادامه عملیات نصب وال­پستها، فریم پنجره­ها و چهارچوب فلزی دربهای داخلی واحدها و تکمیل موارد باقی مانده و اصلاح و رفع نواقص موجود در طبقات هفتم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم برج شمالی
 • شروع عملیات یک­رگه تیغه­ها با بلوک سبک سیمانی شبهه لیکا و در ادامه اجرای تیغه­چینی­ پس از اجرای وال­پستهای مربوطه توسط پیمانکار چهار طبقه اول در طبقات پانزدهم و هجدهم
 • شروع عملیات یک­رگه تیغه­ها با بلوک سبک سیمانی شبه لیکا و در ادامه اجرای تیغه­چینی­ در طبقه همکف جهت انبار کارگاهی
 • شروع عملیات یک­رگه تیغه­ها با بلوک سبک سیمانی شبهه لیکا در طبقه چهاردهم
 • ادامه اجرای عملیات گچ و خاک در واحدهای طبقه هشتم و شروع واحدهای طبقه نهم برج شمالی
 • اجرای عملیات رفع نواقص گچ­کاری در طبقات پنجم و ششم
 • رفع نواقص گچ­کاری و تکمیل موارد باقی­مانده در ۲ واحد جنوبی طبقه اول جهت تجهیز و انتقال محل استقرار پرسنل شاغل در کارگاه
 • ساخت درب انباری­ها در طبقه زیرزمین ۲- برج جنوبی
 • شروع اجرای عملیات لوله گذاری آب باران

مصالح وارده به کارگاه :

مطابق لیست مصالح ذکر شده در گزارشات هفتگی که به تأیید مدیریت محترم پروژه رسیده و به دستگاه نظارت ارائه گردیده است.

 

 وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه:

تجهیزات کارفرما: تاورکرین، ۲عدد-دیزل ژنراتور-نیسان وانت- آسانسور کارگاهی

تجهیزات پیمانکاران: دستگاه ساخت بلوک – دستگاه پاشیدن مواد ضد حریق و …

 

نیروی انسانی حاضر در کارگاه:

نیروهای کارفرما:

 • مدیریت پروژه یک نفر
 • مسئول دفتر اداری و کمکی ایمنی یک نفر
 • معاونت کارگاه و مسئول اجرایی مهندس عمران یک نفر
 • کمکی اجرایی، یک نفر
 • معاون اداری، یک نفر
 • نقشه بردار ، مهندس عمران یک نفر (به دلیل حادثه در کارگاه حضور ندارند)
 • کارپردازی و پشتیبانی یک نفر
 • کارشناس ایمنی یک نفر
 • انباردار یک نفر
 • مسئول خرید و آبدارچی یک نفر
 • مسئول تاسیسات یک نفر
 • راننده تاور یک نفر
 • نگهبان روز شب سه نفر
 • کارگر ثابت، تعداد متغییر

 

نیروهای دستگاه نظارت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا:

 • سرپرست دستگاه نظارت، یک نفر
 • ناظر مقیم ابنیه، دو نفر
 • ناظر مقیم در کارگاه ساخت اسکلت، یک نفر
 • کارشناس معماری بصورت حضور نیمه وقت در هفته، یک نفر
 • کارشناس تأسیسات به عنوان ناظر مربوطه بصورت حضور نیمه وقت جهت شرکت در جلسات و بازدیدهای تأسیساتی یک نفر

نیروهای پیمانکاران اجرای عملیات سفت­کاری و گچ­کاری:

 • آقای سجادی: گزارش روزانه علی­رغم پیگیریهای متعدد ارائه نشده است.
 • آقای ابوالمعصومی: تعداد متغیر ۳ الی حدود ۳۰ نفر

نیروهای پیمانکار اجرای عملیات پوشش ضد حریق (خانم باقری):

 • گزارش روزانه ناقص است.

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم بهمن ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۳۰ رول توری مرغی
 • تعداد ۳ سطل ضد زنگ
 • نبشی ۴ به وزن ۶۶۰۱ کیلو گرم
 • نبشی ۳ به وزن ۳۰۶۰ کیلوگرم
 • ناودانی ۸ به وزن ۱۰۲۰ کیلوگرم
 • تعداد ۱۹ شاخه نبشی ۶ (۵۰۰ کیلوگرم)
 • تعداد ۲۷۰ شاخه قوطی ۶۰*۴۰ (۴۸۸۰ کیلوگرم)
 • تعداد ۲۱۰ شاخه پروفیل فرانسوی (۵۰۶۰ کیلوگرم)
 • تعداد ۵۰ کیسه سیمان تیپ ۲
 • تعداد ۴۰۴۰ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۲۴۷۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۵۰ کیسه خاک رس
 • تعداد ۲۰کیسه گچ
 • تعداد ۴۰۰ عدد بست ۴ اینچ دیواری بدون پایه روکشدار
 • تعداد ۵۰ عدد بست رگلاژی ۱۱۰ روکشدار
 • تعداد ۳۰ عدد بست ۵ اینچ دیواری بدون پایه
 • تعداد ۱ سرویس ماسه به وزن ۱۶۲۰۰ کیلوگرم
 • ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقه ۱۹ برج شمالی
 • اجرای یک رگه تیغه چینی در طبقات ۱۵ و ۱۸ برج شمالی
 • اجرای گچ و خاک در طبقه ۹ برج شمالی
 • اجرای توری بندی تیر و ستون در طبقه همکف برج شمالی جهت اجرای عایق فایر پروف
 • پاشش و لکه گیری عایق فایر پروف طبقات ۵ و ۶ و ۷ برج شمالی
 • اجرای وال پست طبقات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ برج شمالی
 • شروع عملیات لوله گزاری آب باران

 توری بندی 

 تیغه چینی 

 

لوله گزاری آب باران

 

نصب وال پست 

یک رگه چینی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱۳۷ شاخه لوله یو پی وی سی سایز ۱۱۰
 • تعداد ۲۳۲ عدد انواع اتصالات یو پی وی سی
 • تعداد ۸ عدد شیر گازی ۴/۳ اینچ
 • تعداد ۱ سرویس ماسه
 • تعداد ۳۴۰ کیسه خاک رس
 • تعداد ۳۵ کیسه گچ
 • تعداد ۵۰ کیسه سیمان تیپ ۲
 • تعداد ۱۱۳۱۲ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۲۵۲۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقه ۱۹ برج شمالی
 • ادامه تیغه چینی در طبقه همکف برج شمالی جهت انبار کارگاهی
 • ادامه اجرای وال پست طبقات ۱۰ و ۱۸ و ۱۹ برج شمالی
 • ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی
 • اجرای گچ و خاک در طبقه ۹ برج شمالی
 • اجرای گچ کاری طبقه اول واحد های جنوبی برج شمالی جهت استقرار واحد اداری
 • اجرای یک رگه تیغه چینی در طبقه ۱۸ برج شمالی
 • اجرای نصب چهارچوب درهای طبقه ۹ برج شمالی

 دیوار چینی طبقه نوزدهم

گچ کاری طبقه اول 

اجرای گچ خاک 

اجرای وال پست 

 یک رگه چینی طبقه ۱۸

تیغه چینی طبقه همکف

ساخت درهای انباری