پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۱۲۰ شاخه قوطی ۴۰*۶۰
 • تعداد ۲۹۴۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱ سرویس ماسه

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای نصب چهارچوب درهای طبقات ۹ و ۱۲ و ۱۳ برج شمالی
 • ادامه تیغه چینی در طبقات ۱۱ و ۱۴ و ۱۹ برج شمالی
 • اجرای تیغه چینی در طبقه همکف برج شمالی جهت انبار کارگاهی
 • ادامه اجرای وال پست طبقات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ برج شمالی
 • ساخت فریم پنجره و چهار چوب در طبقه ۲- برج شمالی جهت طبقات
 • ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی
 • اجرای گچ و خاک در طبقه ۹ برج شمالی
 • اجرای گچ کاری طبقه اول واحد های جنوبی برج شمالی جهت استقرار واحد اداری

 تیغه چینی در طبقات ۱۱، ۱۴، ۱۹

 

 تیغه چینی طبقه همکف 

اجرای گچ خاک 

 

گچ خاک طبقه اول جهت اداری

نصب فریم درها

نصب وال پست

 

 

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول بهمن ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول بهمن ماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۷۰۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۹۳۳۶ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱۰ گالن پرایمر ضد حریق
 • تعداد ۲ سرویس ماسه (۱۵۷۶۰ کیلو گرم)

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ برج شمالی
 • شروع اجرای تیغه چینی در طبقه همکف برج شمالی جهت انبار کارگاهی
 • ادامه اجرای وال پست طبقات ۱۵ و ۱۷ برج شمالی
 • ساخت فریم پنجره و چهار چوب در طبقه ۲- برج شمالی جهت طبقات
 • ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی
 • ادامه اجرای گچ و خاک در طبقات ۶ و۸ برج شمالی
 • پاشش مواد فایر پروف در طبقه ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • نصب چهارچوب درب طبقه ۹ برج شمالی

دیوار چینی

 

 اجرای عایق ضد حریق

 

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم دیماه ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم دیماه ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۲۵۲۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱۰ گالن پرایمر ضد حریق
 • تعداد ۷۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۲۰ کیسه خاک رس
 • تعداد ۱۵۰ کیسه گچ
 • تعداد ۸ لنگه در چوبی
 • تعداد ۸ دست قفل و دستگیره در چوبی
 • تعداد ۱ سرویس ماسه (۱۵۷۶۰ کیلو گرم)

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ برج شمالی
 • ادامه اجرای وال پست طبقات ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ برج شمالی
 • پاشش مواد فایر پروف در طبقه ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • ساخت فریم پنجره و چهار چوب در طبقه ۲- برج شمالی جهت طبقات
 • ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی
 • ادامه اجرای گچ و خاک در طبقه ۸ برج شمالی
 • اجرای فریم پنجره در طبقه ۶ برج شمالی

 

 تیغه چینی

  گچ خاک 

اجرای عایق ضد حریق

 

 ساخت وال پست

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در دی ماه ۱۳۹۵

      بنام خدا

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در دی ماه ۹۵

 

 • ادامه اجرای عملیات آتش­بند نمودن (اجرای عایق ضد حریق) اسکلت برج شمالی شامل اجرای توری روی ستونها و تیرها و سپس پاشش مواد مخصوص ضد حریق بر روی آنها
 • ادامه عملیات تکمیل و رفع نواقص عیوب موجود تیغه­چینی­ها در طبقات هشت، نه و ده و ادامه نصب نعل درگاهها و نصب وال­پستهای داخلی و پیرامونی (در نما) در طبقات برج شمالی
 • ادامه عملیات تیغه­چینی شامل یک رگه نمودن و در ادامه تکمیل آنها با بلوک سیمانی سبک شبه لیکا در طبقات یازدهم، دوازدهم و سیزدهم
 • ادامه عملیات نصب فریم پنجره­ها و چهارچوب فلزی دربهای داخلی واحدها و تکمیل موارد باقی مانده یا اصلاح و رفع نواقص احتمالی موجود در طبقات پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم برج شمالی
 • ادامه اجرای عملیات گچ و خاک در واحدهای طبقه ششم و هشتم برج شمالی
 • اجرای عملیات تیغه­چینی در زیرزمینهای برج شمالی، شامل یک رگه نمودن و در ادامه تکمیل آنها با بلوک سیمانی سبک شبه لیکا
 • شروع عملیات تیغه­چینی در طبقه نوزدهم برج شمالی پس از اجرای وال­پستهای مربوطه توسط پیمانکار چهار طبقه اول

مصالح وارده به کارگاه :

گازوئیل حدود ۲۱۵۰ لیتر- سیمان سیاه، حدود ۲۲۰ کیسه- ماسه ، ۶ سرویس- گچ، حدود ۷۵۰ کیسه- بلوک سیمانی سبک سه جداره سایز ۱۰ و ۱۵، ۲۴۵۰۰ عدد- خاک رس، حدود ۶۳۰ کیسه- سیمان سفید، حدود ۱۰ کیسه- پودر سنگ حدود ۴۰ کیسه- نبشی ۴، حدود ۲۰۰ شاخه- نبشی ۶، حدود ۱۰۰ شاخه- ورق ۲ میل، حدود ۷۵۰۰ کیلو- لولای درب انباری و درب چوبی

(مصالح ذکر شده بر اساس آمار ارائه گردیده در گزارشات ۳ هفته دی ماه می­باشد)

 

 وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه:

تجهیزات کارفرما: تاورکرین، ۲عدد-دیزل ژنراتور-نیسان وانت- آسانسور کارگاهی

تجهیزات پیمانکاران: دستگاه ساخت بلوک – دستگاه پاشیدن مواد ضد حریق و …

 

نیروی انسانی حاضر در کارگاه:

نیروهای کارفرما:

 • مدیریت پروژه یک نفر
 • مسئول دفتر اداری و کمکی ایمنی یک نفر
 • معاونت کارگاه و مسئول اجرایی مهندس عمران یک نفر
 • کمکی اجرایی، یک نفر
 • معاون اداری، یک نفر
 • نقشه بردار ، مهندس عمران یک نفر (به دلیل حادثه در کارگاه حضور ندارند)
 • کارپردازی و پشتیبانی یک نفر
 • کارشناس ایمنی یک نفر
 • انباردار یک نفر
 • مسئول خرید و آبدارچی یک نفر
 • مسئول تاسیسات یک نفر
 • راننده تاور یک نفر
 • نگهبان روز شب سه نفر
 • کارگر ثابت، تعداد متغییر

 

نیروهای دستگاه نظارت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا:

 • سرپرست دستگاه نظارت یک نفر
 • ناظر مقیم دو نفر
 • ناظر مقیم در کارگاه ساخت اسکلت یک نفر
 • کارشناس معماری بصورت حضور نیمه وقت در هفته

نیروهای پیمانکاران اجرای عملیات سفت­کاری و گچ­کاری:

 • آقای سجادی: گزارش روزانه علی­رغم پیگیریهای متعدد ارائه نشده است.
 • آقای ابوالمعصومی: تعداد متغیر ۳ الی حدود ۳۰ نفر

نیروهای پیمانکار اجرای عملیات پوشش ضد حریق (خانم باقری):

 • گزارش روزانه ناقص است.

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در هفته سوم دیماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان در هفته سوم دیماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۳۸۳۸ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱۰ کیسه سیمان سفید
 • تعداد ۴۰ کیسه پودر سنگ
 • تعداد ۱۵ کیسه خاک رس
 • ورق ۲میل ۷۵۲۷ کیلو گرم
 • گریل فولادی ۹۰۰ عدد
 • لولای درب انباری ۶۰۰ عدد
 • لولای درب چوبی ۱۴۴۰ عدد

 

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه تیغه چینی در طبقات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳
 • ادامه اجرای نعل درگاه و وال پست طبقه ۱۹
 • پاشش مواد فایر پروف در طبقه ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • ساخت فریم پنجره و چهار چوب در طبقه ۲- برج شمالی جهت طبقات
 • ساخت درب انباری در طبقه ۲- برج جنوبی
 • ادامه اجرای گچ و خاک در طبقات ۶ و۸ برج شمالی
 • شروع تیغه چینی طبقه ۱۹ برج شمالی
 • اجرای پارپوب درب واحد در طبقه ۸ برج شمالی
 • اجرای فریم پنجره در طبقات ۵و۶و۷

 تیغه چینی

 کارگاه ساخت درب و پنجره

اجرای گچ و خاک 

 

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم دیماه سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم دیماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • تعداد ۲۶۰۰ عدد بلوک ۱۵ سانتی سه جداره
 • تعداد ۱۰۳۵۸ عدد بلوک ۱۰ سانتی سه جداره
 • تعداد پنج سرویس ماسه جهت تیغه چینی
 • تعداد ۷۰ کیسه سیمان
 • تعداد ۳۰ کیسه گچ
 • تعداد ۱۵ کیسه خاک رس
 • تعداد ۲۰۰ شاخه نبشی ۴ و ۱۰۰ شاخه نبشی ۶
 • مقدار ۲۱۵۰ لیتر گازوئیل

مشروح عملیات اجرایی :

 • اجرای تیغه چینی در طبقات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳
 • اجرای نعل درگاه و وال پست طبقه ۱۹
 • پاشش مواد فایر پروف در طبقه ۱۶ و ۱۷ برج شمالی
 • اجرای تیغه چینی در طبقه ۴- برج شمالی
 • ساخت فریم پنجره و چهار چوب در طبقه ۲- برج شمالی جهت طبقات
 • اجرای گچ و خاک در طبقات ۶ و۸ برج شمالی

توری بندی و پاشش عایق حریق

تیغه چینی

 وال پست

ساخت درب و پنجره

اجرای گچ خاک

یک رگه چینی

زیر زمین برج شمالی