پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول آبان ماه ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول آبان سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ۱۸۰کیسه سیمان.
 • ۱۶۰ کیسه گچ سمنان.
 • فوم رولی ۲ سانتی ۵۰ متر .
 • پلاستوفوم ۱۰ سانتی ۱۰ برگ .
 • مقدار ۳۹۱ متر مکعب بتن عیار ۴۵۰
 • ۵۰۰۰۰ عدد پین جوشی به منظورتوری بندی سازه فلزی و پاشش مواد آتشنشانی.
 • بلوک سیمانی ۲۰ پالت سایز ۱۵ به تعداد ۲۶۰۰
 • بلوک سیمانی ۲۰ پالت سایز ۱۰ به تعداد ۴۰۴۰
 • ۷۵۰ کیسه مواد ضد حریق به وزن ۱۵ تن.

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه پاشش مواد ضد حریق طبقه سیزدهم وچهاردهم وپین کوبی و توری بندی طبقه چهاردهم و پانزدهم.
 • اجرای بتن عرشه فولادی در طبقات ۱۸و۱۹ و۲۰و راه پله های جنوبی واتمام بتن ریزی سقف در برج شمالی .
 • اتمام تیغه چینی انباریهای غربی برج جنوبی درطبقه ۱- وتیغه چینی انباریهای شرقی .
 • ادامه تیغه چینی واجرای دیوار های جانبی در واحدهای طبقات ۹و۱۰واجرای وال پست داخلی در طبقات ۹ و۱۰٫
 • ادامه یک رگه چینی طبقه ۱۰ برج شمالی در شرق طبقه.
 • اتمام نصب چهار چوب در طبقه ۵و ۶
 • اجرای قپانی پنجره های ۶ طبقه.
 • ادامه گچ و خاک در طبقه ۴ وتکمیل ۷ واحد آن.
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

اجرای سقف عرشه فولادی

دیوار چینی

اجرای گچ خاک

اجرای عایق ضد حریق

ساخت و نصب فریم درب و پنجره

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم مهرسال ۱۳۹۵

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم مهرسال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ۱۲۰کیسه سیمان.
 • ۱۰۰ کیسه گچ سمنان.
 • ماسه کفی شکسته ۲ سرویس.
 • ۷۵۰ کیسه مواد ضد حریق به وزن ۱۵ تن.

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت با غلطک ۱۰۰ تنی در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
 • شروع پاشش مواد ضد حریق طبقه سیزدهم وپین کوبی وادامه توری بندی طبقه سیزدهم .
 • ادامه اجرای عرشه فولادی برج شمالی در طبقات ۱۹ و۲۰وادامه آرماتوربندی .
 • اتمام تیغه چینی انباریهای غربی برج جنوبی درطبقه ۱- و یک رگه کردن انباریهای شرقی .
 • ادامه تیغه چینی واجرای دیوار های جانبی واحدهای طبقات ۹واجرای وال پست در طبقات ۹ و۱۰٫
 • ادامه یک رگه چینی طبقه ۱۰
 • نصب چهار چوب در طبقه ۵
 • ادامه گچ و خاک در طبقه ۴ وتکمیل ۶ واحد آن.
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

اجرای سقف عرشه فولادی

اجرای دیوار چینی

اجرای گچ و خاک

خاکریزی محوطه

پاشش عایق حرارتی

نظافت طبقات

 

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم مهرسال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم مهرسال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ۵۰ رول پشم سنگ .
 • ۱۲۰۰۰ عدد اسپیسر سقفی .
 • ماسه کفی شکسته ۲ سرویس.
 • ۷۵۰ کیسه مواد ضد حریق به وزن ۱۵ تن.
 • ۲۰ پالت بلوک سه جداره ۱۵ به تعداد ۲۶۰۰ عدد و۳۸ پالت سایز ۱۰ به تعداد ۷۶۷۶ عدد. .

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت با غلطک ۱۰۰ تنی در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
 • ادامه پاشش مواد ضد حریق طبقه دوازدهم وپین کوبی وتوری بندی طبقه سیزدهم .
 • ادامه اجرای عرشه فولادی برج شمالی در طبقات ۱۹ و۲۰وادامه آرماتوربندی .
 • یک رگه کردن انباریهای برج جنوبی وادامه تیغه چینی آنها.
 • ادامه تیغه چینی واجرای دیوار های جانبی واحدهای طبقات ۹و ۸ واجرای وال پست.
 • ادامه یک رگه چینی طبقه ۱۰
 • اجرای تکمیلی نعل درگاهی وشاخک در طبقات ۷و۸و۹ .
 • ادامه گچ و خاک در طبقه ۴ وتکمیل ۵ واحد آن.
 • تعمیرمجدد تاور کرین .
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

اجرای سقف عرشه فولادی

دیوارچینی

اجرای گچ خاک

اجرای عایق ضد حریق

خاکریزی محوطه

ساخت و نصب فریم درب و پنجره

حمل و تخلیه مصالح

نظافت طبقات

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم مهرسال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم مهرسال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

 • سیم آرماتوربندی ۵ کلاف وبه وزن ۱۰۴ kg
 • سیمان ۵۰ کیسه .
 • ماسه کفی شکسته۱ سرویس.
 • گچ مجموع ۱۹۰ کیسه .

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت با غلطک ۱۰۰ تنی در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
 • ادامه پاشش مواد ضد حریق طبقه دوازدهم وپین کوبی وتوری بندی طبقه سیزدهم .
 • ادامه اجرای عرشه فولادی برج شمالی در طبقات۱۸ و ۱۹ و۲۰وشروع آرماتوربندی .
 • یک رگه کردن انباریهای برج جنوبی وشروع تیغه چینی آنها.
 • ادامه تیغه چینی واجرای دیوار های جانبی واحدهای طبقات ۹و ۸ واجرای وال پست.
 • شروع یک رگه چینی طبقه ۱۰
 • اجرای تکمیلی نعل درگاهی وشاخک در طبقات۵و۶و۷ .
 • ادامه گچ و خاک در طبقه ۴ وتکمیل ۴ واحد در هفته گذشته.
 • تعمیر تاور کرین وسرویس آن .
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

اجرای سقفهای عرشه فولادی

دیوار چینی

ساخت و نصب فریم درب و پنجره

اجرای عایق ضد حریق

 

اجرای گچ خاک

نظافت طبقات

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم شهریور سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم شهریور سال ۱۳۹۵

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ۲۰ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۵ ( تعداد ۲۶۰۰)
 • ماسه کفی ۲ سرویس .
 • گچ مجموع ۲۳۰ کیسه و۱۵۰ عدد آجر.
 • سیمان سیاه ۱۵ کیسه .
 • گل میخ وسفال آن ۱۱۰۰۰ عدد .

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت با غلطک ۱۰۰ تنی در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
 • اتمام پین کوبی در طبقه دوازدهم و شروع پاشش در آن طبقه.
 • ادامه اجرای عرشه فولادی در طبقات۱۳ الی ۱۷ در مرحله آرماتور بندی .
 • یک رگه کردن وتیغه چینی واحدهای طبقات ۷و ۸ با اصلاح معماری واجرای وال پست.
 • نصب نعل درگاهها در طبقه ۶و۵
 • اتمام سفت کاری در طبقات۱ تا ۶
 • ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست در طبقات .
 • ساخت و حمل فریم درب وپنجره به طبقات.
 • اجرای فریم درب و پنجره درواحدهای جنوبشرقی طبقات ۱تا ۳
 • اتمام گچ و خاک هفت واحد در طبقه سوم.
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن و پرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

اجرای سقفهای عرشه فولادی

دیوار چینی

ساخت و نصب

گچ خاک

اجرای عایق حرارتی

خاکریزی محوطه

حمل مصالح

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم شهریور سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم شهریور سال ۱۳۹۵

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ۶۰ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۰ و۱۵( تعداد۹۹۶۰)
 • مواد ضد حریق ۷۵۰ کیسه.
 • گچ مجموع ۲۴۰ کیسه.
 • سیمان سیاه ۱۰۵۵ کیسه . (۵۲۷۵kg )
 • نبشی ۴ به تعداد ۴۰۰ شاخه .( ۴۷۶۵۰kg )
 • فریم درب از پروفیل فرانسه ، ۱۲۰ شاخه .( ۲۷۰۸kg )

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
 • اتمام پاشش مواد ضد حریق در طبقه یازدهم و ادامه پین کوبی در طبقه دوازدهم.
 • اجرای عرشه فولادی در سقوف۱۳ الی ۱۷ و تکمیل مرحله گل میخ سقوف ۱۳الی ۱۶
 • اجرای نقشه برداری و پیاده کردن داکتها در تمامی طبقات ورق گذاری شده وشروع آرماتور گذاری.
 • یک رگه کردن واحدهای طبقات ۷و ۸ و اصلاح معماری.
 • نصب نعل درگاهها در طبقه ۶وشروع کروم بندی گچ وخاک در طبقه ۵
 • اتمام دیوار چینی واحدهای ۱۲۷ متری جنوب شرقی در طبقات۱ و ۴
 • ادامه اجرای تیغه چینی و دیوار های خارجی واقع در طبقه هفتم وتکمیل واحدهای شرقی طبقه ۴
 • ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست در طبقات .
 • ساخت و نصب شوتینگ .
 • ساخت و حمل فریم درب وپنجره به طبقات.
 • اتمام گچ و خاک طبقه دوم و گچ وخاک واحد ۱۲۷ متری شمال شرقی در طبقه سوم.
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

عرشه فولادی

دیوارچینی

اجرای عایق ضد حریق

گچ خاک

نظافت طبقات

 

 

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم شهریور ۱۳۹۵

بسمه تعالی
گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم شهریور سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :
– ۴۰ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۰ ( تعداد۸۰۸۰)
– ۴۰ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۵ (تعداد۵۲۰۰)
– ماسه کفی شکسته ۱ سرویس.(۱۶۵۰۰kg)
– گچ مجموع ۳۴۰ کیسه.
– سیمان سیاه ۱۱۰۰ کیسه . (۵۵۰۰۰kg )
– ورق عرشه فولادی. ( ۲۴۳۰۰ kg )
– میلگرد آجدار نمره ۸ ( ۲۴۲۶۰KG )
مشروح عملیات اجرایی :
– ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
– اجرای پاشش مواد ضد حریق در طبقه یازدهم و ادامه پین کوبی در طبقه دوازدهم.
– اجرای عرشه فولادی در سقوف۱۳ الی ۱۷ و تکمیل مرحله گل میخ سقوف ۱۳الی ۱۶
– یک رگه کردن واحدهای طبقات ۷و ۸ و اصلاح معماری.
– نصب نعل درگاهها وشروع کروم بندی گچ وخاک در طبقه ۵
– ادامه دیوار چینی واحدهای ۱۲۷ متری جنوب شرقی در طبقات۱ و ۲ و ۳
– ادامه اجرای تیغه چینی و دیوار های خارجی واقع در طبقات چهارم و ششم و هفتم وتکمیل واحدهای شرقی طبقه ۴
– ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست در طبقات .
– ساخت و حمل فریم درب وپنجره به طبقات.
– اتمام گچ و خاک ۶ واحد از طبقه دوم و ادامه کار در واحدهای طبقه دوم و سوم.
– حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
– نظافت طبقات در هر دو برج.

اجرای عرشه فولادی

دیوارچینی

ساخت و نصب نعل درگاهی و وال پست

اجرای عایق ضد حریق

گچ خاک

حمل مصالح

خاکریزی محوطه

نظافت طبقات

 

 

عملیات اجرایی پروژه آزادگان (۱) در شهریور ماه ۹۵

   بنام خدا

عملیات اجرایی پروژه آزادگان (۱) در شهریور ماه ۹۵

 • ادامه اجرای عملیات رفع نواقص، ترمیم و لکه­گیری سطوح بتنی (سقف و دیوار) در بخش بتنی برج جنوبی پیرو تحویل موقت مورخ ۱۵/۶/۹۵
 • ادامه اجرای عملیات آتش­بند نمودن (اجرای عایق ضد حریق) اسکلت برج شمالی شامل اجرای توری روی ستونها و تیرها و سپس پاشش مواد مخصوص ضد حریق بر روی آنها
 • ادامه عملیات تیغه­چینی شامل یک رگه نمودن و در ادامه تکمیل آنها با بلوک سیمانی سبک شبه لیکا در طبقات اول، دوم، سوم (در واحدهای ۱۲۷ متری جنوب شرقی)، چهارم، هفتم و هشتم و تکمیل تیغه چینی، نصب وال­پستها، نعل­درگاهها و رفع عیوب موجود در سایر طبقاتی که تیغه چینی آنها نیمه کاره است.
 • ادامه عملیات نصب فریم پنجره­ها و چهارچوب فلزی دربهای داخلی واحدها در طبقات اول تا چهارم
 • ادامه عملیات گچ و خاک در واحدهای آماده طبقات اول، دوم و سوم پس از کنترل کلی و تحویل تیغه­های اجرا شده و فریم پنجره­ها و چهارچوبهای نصب شده و رفع نواقص مربوطه پس از بازدید و کنترل آنها
 • بازدید و کنترل ضخامت پوشش عایق ضد حریق در طبقات ۲، ۳ و ۸ با حضور نماینده شرکت گیلان میکا در تاریخ ۲۸/۶/۹۵ و تنظیم صورتجلسه تحویل آن
 • ادامه اجرای عملیات ایزوگام روی دیوارهای حائل اطراف پروژه در ضلع غربی و جنوب غربی برج جنوبی
 • ادامه اجرای عملیات خاکریزی اطراف برج جنوبی در ضلع غرب و جنوب غربی، آب­پاشی و کوبیدن با غلطک
 • اجرای عملیات ساخت و نصب شوتینگ جهت تخلیه نخاله از طبقات
 • ادامه اجرای سقفهای عرشه فولادی در طبقات ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ برج شمالی توسط پیمانکار جدید
 • اجرای عملیات بتن­ریزی سقفهای عرشه فولادی در تراز ۵۴٫۷۰+ و ۵۸٫۳۰+ در تاریخ ۲۹/۶/۹۵
 • اجرای عملیات بتن­ریزی سقفهای عرشه فولادی در تراز ۴۷٫۵۰+ و ۵۱٫۱۰+ در تاریخ ۳۰/۶/۹۵
 • اجرای عملیات بتن­ریزی سقف عرشه فولادی در تراز ۶۱٫۹۰+ در تاریخ ۳۱/۶/۹۵

مصالح وارده به کارگاه :

سیمان سیاه، ۲۱۸۰ کیسه- خاک رس، ۲ سرویس – ماسه کفی، ۶ سرویس – آجر ، ۱۴۰۰ عدد- مواد ضد حریق، ۱۵۰۰ کیسه –پروفیل قوطی ۸۰*۴۰ ، ۱۵ شاخه- پروفیل نبشی، سایز ۵ و ۶، ۹۰ شاخه، سایز ۴، ۴۰۰ شاخه- میلگرد آجدار سایز ۸، ۲۴۲۶۰ کیلوگرم- فریم چهارچوب فرانسوی ۱۲۰ شاخه- گچ، ۲۳۲۵ کیسه- ورق عرشه فولادی، فلاشینگ و گل میخ- بلوک سیمانی سبک سه جداره سایز ۱۰ و ۱۵- بتن عیار ۴۰۰، ۶۱۵ مترمکعب

وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه:

تجهیزات کارفرما: تاورکرین، ۲عدد-دیزل ژنراتور-نیسان وانت- جرثقیل ۲۰ تن- آسانسور کارگاهی

تجهیزات پیمانکاران: دستگاه ساخت بلوک – دستگاه پاشیدن مواد ضد حریق و …

نیروی انسانی حاضر در کارگاه:

نیروهای کارفرما:

 • مدیریت پروژه یک نفر
 • معاونت کارگاه و مسئول اجرایی مهندس عمران یک نفر
 • نقشه بردار ، مهندس عمران یک نفر
 • کارپردازی و پشتیبانی یک نفر
 • کارشناس ایمنی یک نفر
 • انباردار یک نفر
 • مسئول خرید و آبدارچی یک نفر
 • مسئول تاسیسات یک نفر
 • راننده تاور یک نفر
 • نگهبان روز شب سه نفر
 • کارگر ثابت، تعداد متغییر

نیروهای دستگاه نظارت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا:

 • سرپرست دستگاه نظارت یک نفر
 • ناظر مقیم یک نفر
 • ناظر مقیم در کارگاه ساخت اسکلت یک نفر
 • کارشناس معماری بصورت حضور نیمه وقت در هفته

نیروهای پیمانکار برج جنوبی (آقای محمد زاده و آقای میرزایی):

 • حدود ۲ الی ۳ نفر جهت ترمیم و رفع نواقص

نیروهای پیمانکاران اجرای عملیات سفت کاری:

 • آقای سجادی: گزارش روزانه علی­رغم پیگیریهای متعدد ارائه نشده است.
 • آقای ابوالمعصومی: (طبقه نمونه پنجم) تعداد متغیر ۳ الی ۲۳ نفر

نیروهای پیمانکار اجرای عملیات پوشش ضد حریق (خانم باقری):

 • گزارش روزانه علی­رغم پیگیریهای متعدد ارائه نشده است.

 

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول مهرسال ۱۳۹۵

بسمه تعالی
گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول مهرسال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :
– ۴۰ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۵ ( تعداد ۵۲۰۰)
– ۳۹ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۰ ( تعداد ۷۸۷۸ )
– خاک رس دو سرنده۱ سرویس.
– گچ مجموع ۳۶۰ کیسه .
– ۲۵ گالن فوق روان کننده بتن(۵۵۰ kg ) .
– لوازم آسانسور کارگاهی .
– ورق عرشه فولادی ۲۶۸۹۰ kg.
مشروح عملیات اجرایی :
– ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت با غلطک ۱۰۰ تنی در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
– ادامه پاشش مواد ضد حریق طبقه دوازدهم وپین کوبی وتوری بندی طبقه سیزدهم .
– اجرای عرشه فولادی برج شمالی در طبقات۱۸ و ۱۹ وشروع گل میخ .
– تیغه چینی واحدهای طبقات ۹و ۸ واجرای وال پست.
– شروع یک رگه چینی طبقه ۱۰
– ساخت و اجرای نعل درگاهی در طبقات۵و۶ .
– ساخت و حمل ونصب فریم درب وپنجره در طبقه ۴٫
– انجام گچ و خاک در واحد جنوبشرقی به جا مانده از طبقه ۱و تکمیل ۲ واحد در طبقه چهارم.
– حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
– سرویس آسانسور کارگاهی.
– پایان نصب فریم در طبقات ۱ الی ۳ وادامه در طبقه چهارم.
– نظافت طبقات در هر دو برج.
– ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

ساخت و نصب فریم درب و پنجره

دیوار چینی

اجرای گچ خاک

اجرای سفقهای عرشه فولادی

اجرای عایق ضد حریق

خاکریزی محوطه

حمل و تخلیه مصالح

نظافت طبقات

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته پایانی شهریور ۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته پایانی شهریور سال ۱۳۹۵

 

مصالح ورودی به کارگاه :

 • ۲۹ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۵ ( تعداد ۳۷۷۰)
 • ۳۴ پالت بلوک سه جداره سایز ۱۰ ( تعداد ۷۴۸۰)
 • ماسه کفی ۲ سرویس .
 • خاک رس ۱ سرویس.
 • بتن عیار ۴۰۰ به حجم ۶۱۵ متر مکعب.
 • گچ مجموع ۶۰۰ کیسه .
 • آجر۱۲۵۰ عدد.
 • سیمان سیاه ۱۰ کیسه .
 • مواد ضد حریق ۷۵۰ کیسه .

مشروح عملیات اجرایی :

 • ادامه خاکریزی و آب پاشی و کمپکت با غلطک ۱۰۰ تنی در غرب بلوک جنوبی به منظور رسیدن به تراز همکف.
 • ادامه پاشش مواد ضد حریق طبقه دوازدهم.
 • اجرای بتن عرشه فولادی برج شمالی در طبقات۱۳ الی ۱۷ در مرحله پایانی به حجم ۶۱۵متر مکعب.
 • یک رگه کردن وتیغه چینی واحدهای طبقات ۷و ۸ با اصلاح معماری واجرای وال پست.
 • ساخت و اجرای نعل درگاهی ووال پست در طبقات .
 • ساخت و حمل ونصب فریم درب وپنجره در طبقه ۴٫
 • اتمام گچ و خاک در طبقه دوم وسوم.
 • حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات .
 • نظافت طبقات در هر دو برج.
 • ساب زدن وپرداخت سطوح بتنی در زیرزمین برج جنوبی .

دیوار چینی

ساخت و نصب قاب درب و پنجره

اجرای سقف عرشه فولادی و بتن ریزی سقفها

گچ خاک

اجرای عایق ضد حریق

خاک ریزی محوطه

حمل و تخلیه

نظافت طبقات