امکان دسترسی اعضای تعاونی به اطلاعات شخصی

دسترسی اعضای تعاونی به اطلاعات مالی خود در لینک زیر فراهم شده است. افراد می‌توانند با وارد کردن شماره ملی به عنوان نام کاربری و وارد کردن شماره تلفن به عنوان گذرواژه این اطلاعات را مشاهده کنند.                                                     .

 

گزارش تصویری پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول آذر ماه

برج شمالی

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

شمالی (۱) شمالی (۲) شمالی (۳) شمالی (۴) شمالی (۵) شمالی (۶) شمالی (۷) شمالی (۸) شمالی (۹) شمالی (۱۰) شمالی (۱۱) شمالی (۱۲)

برج جنوبی

جنوبی (۱) جنوبی (۲) جنوبی (۳) جنوبی (۴) جنوبی (۵)

تصاویر پیشرفت فیزیکی پروژه در آبان ماه ۹۴

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .