گزارش هفته اول مهر ماه ( ۰۳/۰۷/۱۳۹۴ الی ۱۰/۰۷/۱۳۹۴)

بسمه تعالی

گزارش هفته  اول مهر ماه ( ۰۳/۰۷/۱۳۹۴ الی ۱۰/۰۷/۱۳۹۴)

مصالح وارد شده به کارگاه  :

بتن وارده به کارگاه  ۳۴۰ متر مکعب  می باشد

اسکلت فلزی بلوک شمالی :  اسکلت فاز سه تراز سقف های پنجم تا هشتم ، جوشکاری پلیت ، فول پیچ کردن تیرهای اصلی گیردار ، ادامه عملیات ساخت ستون و تیر پارت ۴و۵ و۶ اسکلت در کارگاه ساخت .

سقف عرشه بلوک شمالی : بتن ریزی سقف چهارم

دیوار و سقف دال پارکینگ بلوک شمالی : بتن ریزی آخرین مرحله دیوار ضلع شرقی تراز ۳٫۶۰- تا ۰٫۷ –      قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوب ( قسمت شرقی ) تراز ۳٫۶-تا۰٫۷-    آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی دیوار طبقه۳- ضلع غربی تراز ۶٫۶۰- تا ۳٫۶-    اسکافلد بندی قالب بندی و آرماتور بندی سقف قسمت جنوب شرقی تراز ۰٫۷-    آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی ستون ها       کیورینگ بتن سقف و دیوار      دکفراژ قالب سقف و دیوار         تخریب بتن محل داکت های تاسیسات

دیوار و سقف دال پارکینگ جنوبی : اسکافلد بندی قالب بندی آرماتوربندی  سقف تراز ۳٫۶۰- قسمت شمالی       آرماتور بندی دیوار ضلع غربی تراز ۳٫۶۰- تا ۰٫۷-    آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی دیوار های برشی تراز ۳٫۶- تا ۰٫۷-    کیورینگ بتن سقف و دیوار      دکفراژ قالب سقف و دیوار

ادامه عملیات ایزولاسیون و  خاکریزی پشت دیوار در بلوک شمالی و جنوبی

 عکسهای برج شمالی

شمالی ۱ شمالی ۲ شمالی ۳ شمالی ۴ شمالی ۵ شمالی ۶ شمالی ۷ شمالی ۸ شمالی ۹

عکسهای برج جنوبی

جنوبی۱ جنوبی۲

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم مهر ماه۱۳۹۴

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم  مهر  ماه۱۳۹۴

مصالح وارد شده به کارگاه  :

بتن واره به کارگاه  ۳۷۲ متر مکعب  می باشد

اسکلت فلزی بلوک شمالی : ستون ها ی فاز ۴ طبقات نهم تا دوازدهم تعداد ۲۷ عدد به وزن  ۱۹۰،۷۲۰ کیلو گرم ( یکصدو نود تن )

پیچ و مهره و واشر  اسکلت فلزی :  به تعداد  ۲۷۱۰۶ عدد به وزن ۲۰۶۰ کیلو گرم

اسکلت فلزی بلوک شمالی : جوشکاری پلیت ستون ،  پیچ ریزی و فول پیچ و ایمپکت تیرهای فاز سه طبقات پنجم تا هشتم  ،  انتقال ستون های مرحله چهارم طبقات نهم تا دوازدهم   ، ادامه عملیات ساخت ستون و تیر پارت ۴و۵ و۶  اسکلت در کارگاه ساخت .

دیوار و سقف دال پارکینگ بلوک شمالی : اسکافلد بندی ، قالب بندی و آرماتور بندی سقف تراز ۰٫۷-   آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع غربی پارت نهایی تراز ۳٫۶۰- تا ۰٫۷۰-      ، قالب بندی آرماتور بندی و بتن ریزی سقف تراز ۰٫۷۰ قسمت جنوب شرقی  ،  کیورینگ بتن سقف و دیوار ،  دکفراژ قالب سقف و دیوار

دیوار و سقف دال پارکینگ جنوبی : آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوب تراز نهایی ۳٫۶- تا ۰٫۷-     ، قالب بندی آرماتور بندی و بتن ریزی سقف تراز ۳٫۶- ضلع شمالی شرقی     ، اسکافلد بندی قالب بندی  و آرماتور بندی سقف تراز نهایی ۰٫۷- قسمت غربی

ادامه عملیات ایزولاسیون و  خاکریزی پشت دیوار در بلوک شمالی و جنوبی

تصاویر برج شمالی

 

 

تصاویر برج جنوبی

جنوبی ۱٫jpg00 جنوبی ۲٫jpg000 جنوبی ۳٫jpg000

 

عملیات اجرایی پروژه آزادگان (۱) درشهریور ماه ۹۴

      بنام خدا

عملیات اجرایی پروژه آزادگان (۱) درشهریور ماه ۹۴

۱ – ادامه اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب­بندی دیوارهای حائل و برشی برج شمالی

۲- ادامه اجرای عملیات قالب­بندی و آرماتوربندی سقف زیرزمین ۲- و ۳- و ۴- برج شمالی

۳- ادامه اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب­بندی دیوارهای حائل و برشی برج جنوبی

۴- ادامه اجرای عملیات قالب­بندی و آرماتوربندی سقف زیرزمین ۳- و شروع عملیات قالب­بندی و آرماتوربندی سقف زیرزمین ۲- برج جنوبی

۵- ادامه عملیات نصب تیرهای اصلی و فرعی، فول پیچ کردن آنها در مرحله سوم اسکلت برج شمالی و نصب دستکهای مهار تیرها

۶- ادامه عملیات اجرای پرایمر بر روی سطح خارجی دیوارهای حائل اطراف پروژه و سپس اجرای عایق رطوبتی ایزوگام بر روی آن و پوشش نهایی محافظ با استفاده از کارتن­پلاست در برج شمالی و جنوبی و ادامه عملیات خاکریزی پشت آنها و پخش و تسطیح با استفاده از بابکت در برج شمالی

۷- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوارهای  s.wall-5در امتداد محور ۷ و s.wall-8 مجاور محور E و F از تراز ۹٫۶۰- الی ۶٫۹۰- در برج جنوبی  در تاریخ ۴/۶/۹۴

۸- اجرای عملیات بتن­ریزی مرحله دوم سقف تراز ۶٫۶۰- (سقف زیرزمین ۳-) در برج جنوبی و مرحله ششم سقف تراز ۶٫۶۰- در برج شمالی در تاریخ ۵/۶/۹۴

۹- اجرای عملیات بتن­ریزی ستونهای C1-9 و C-9 از تراز ۱۳٫۱۰- الی ۹٫۶۰- و دیوارwall-6  در امتداد محور ۱۰ حدفاصل محورهای A الی  Bو قسمتی از دیوار wall-7 در امتداد محور B در تراز ۱۳٫۱۰- الی ۹٫۹۰- برج شمالی در تاریخ ۹/۶/۹۴

۱۰- ادامه اجرای عملیات قالب­بندی و آرماتوربندی سقفهای عرشه فولادی در ترازهای ۴٫۳۰+ ، ۷٫۹۰+ ، ۱۱٫۵۰+ و ۱۵٫۱۰+

۱۱- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوارهای wall-1,1a,3a در محور ۱ و wall-1 در محور A حدفاصل محورهای ۱ و ۲ و دیوار Swall-1 جنب محور E در برج جنوبی و دیوار Swall-7 در محور ۸ در برج شمالی از تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- در تاریخ ۱۰/۶/۹۴

۱۲- اجرای عملیات بتن­ریزی مرحله سوم سقف تراز ۶٫۶۰- و دیوارهای اطراف چاله آسانسور (swall-3,4,6) از تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- برج جنوبی در تاریخ ۱۴/۶/۹۴

۱۳- اجرای عملیات بتن­ریزی s.wall-2 مجاور محور F در برج جنوبی تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- و بتن­ریزی دیوارهای wall-6 در محور J و محور۱۰ حدفاصل محورهای I الی J و دیوار Wall-7 در محور I و بتن­ریزی رمپ و ستونهای G1-9 و H-9 از تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- در برج شمالی در تاریخ ۱۵/۶/۹۴

۱۵- اجرای عملیات بتن­ریزی مرحله پنجم سقف تراز ۹٫۶۰- برج شمالی در تاریخ ۱۶/۶/۹۴

۱۶- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوارهای wall-2,3,4,5 در محور A حدفاصل حدودی محورهای ۲ الی ۷ از تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- در برج جنوبی در تاریخ ۱۷/۶/۹۴

۱۷- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوار Wall-7 در محور ۱۱ حدفاصل حدودی محورهای I تا G1 و Wall-9 در امتداد محورهای H و G1 از تراز ۶٫۹۰- الی ۳٫۹۰- و ستونهای C-9 و C1-9 از تراز ۹٫۶۰- الی ۶٫۹۰- در برج شمالی در تاریخ ۱۹/۶/۹۴

۱۸- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوارهای wall-4a,8 در امتداد محور ۱ و Wall-8 در محور J و Wall-4 در محور J  حدفاصل حدودی محورهای ۲ الی ۴ از تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- در برج جنوبی در تاریخ ۲۲/۶/۹۴

۱۹- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوار Wall-6 در محور A و در محور ۱۰ از تراز ۹٫۶۰- الی ۶٫۹۰- در برج شمال در تاریخ ۲۳/۶/۹۴

۲۰- اجرای عملیات بتن­ریزی مرحله اول سقف تراز ۳٫۶۰- برج جنوبی و مرحله چهارم برج شمالی در تاریخ ۲۴/۶/۹۴

۲۱- اجرای عملیات بتن­ریزی دیوار Wall-4 در امتداد محور J حدفاصل محورهای ۳ الی ۶ و دیوار s.wall-5 در محور ۷ حدفاصل محورهای F تا H ، تا زیر رمپ از تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- در برج جنوبی در تاریخ ۲۵/۶/۹۴

۲۲- اجرای عملیات بتن­ریزی مرحله هفتم سقف تراز ۶٫۶۰- برج شمالی و دیوار s.wall-7 در محور ۸ در تراز ۳٫۶۰- الی ۰٫۱۰- و ستونهای G1-9 و H-9 در تراز آخر برج شمالی و بتن­ریزی دیوارهای s.wall-5 در محور ۷ حدفاصل محورهای E الی C و F الی H در تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- و s.wall-8 جنب محورهای E و F در تراز ۶٫۶۰- الی ۳٫۹۰- در برج جنوبی در تاریخ ۲۸/۶/۹۴

۲۳- اجرای عملیات بتن­ریزی اولین سقف عرشه فولادی در تراز ۴٫۳۰ در تاریخ ۲۹/۶/۹۴

۲۴- اجرای عملیات بتن­ریزی دومین سقف عرشه فولادی در تراز ۷٫۹۰ در تاریخ ۳۰/۶/۹۴

مصالح وارده به کارگاه :

 سیم آرماتوربندی – سیم قالب­بندی- روغن قالب­بندی – بتن – اسپیسر – میلگرد – پرایمر آبی – ایزوگام- گچ – مهار جانبی تیرها

    (با عنایت به اینکه اکثر مصالح وارد شده به کارگاه توسط کارفرمای محترم تأمین می­گردد و نیز با توجه به اینکه گزارشات روزانه کلی، همانند قبل، از طرف دفتر فنی کارفرما به این دستگاه نظارت ارائه نمی­شود، لذا اطلاع دقیقی از مصالح وارد شده به کارگاه وجود ندارد.)

وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه:

 تجهیزات کارفرما: تاورکرین، ۲عدد-دیزل ژنراتور-نیسان وانت- جرثقیل ۱۶۰ تن-جرثقیل ۲۰ تن

تجهیزات پیمانکاران: دستگاه­های خم و برش آرماتور و خاموت زن (پیمانکار برج شمال و جنوب) – ویبراتور- اسکافلد- قالب فلزی (پیمانکار برج شمال و جنوب) -سولجرز- خرپا- پاشنه خرپا- قوطی ۷۰×۷۰  – لوله فلزی ، تخته سه لایی- الوار-زیرپایی فلزی و چوبی – رکتیفایر (سازه فلز پایدار) – کمپرسور و …

نیروی انسانی حاضر در کارگاه:

نیروهای کارفرما:

۱ – مدیریت پروژه یک نفر

۲- دفتر فنی ، مهندس عمران دو نفر

۳- کنترل پروژه یک نفر

۴- نقشه بردار ، مهندس عمران یک نفر

۵- کارپرداز یک نفر

۶- مسئول امور اداری یک نفر

۷- کمک نقشه­بردار یک نفر

۸- کارشناس ایمنی یک نفر

۹- مسئول پشتیبانی یک نفر

۱۰- انبار یک نفر

۱۱- مسئول خرید یک نفر

۱۲- مسئول تاسیسات یک نفر

۱۳- راننده و راهنمای تاور سه نفر

۱۴- نگهبان روز شب سه نفر

۱۵- آبدارچی یک نفر

۱۶- کارگر ثابت، تعداد متغییر

۱۷- کارآموز ۱ نفر

نیروهای دستگاه نظارت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا:

۱ – سرپرست دستگاه نظارت یک نفر

۲- ناظر مقیم یک نفر

۳- ناظر مقیم در کارگاه ساخت اسکلت یک نفر

۴- کارآموز یک نفر

نیروهای پیمانکار سقف و دیوار(شرکت قالب گستر کوثر):

حدود ۲۰ نفر شامل سرپرست کارگاه، دفتر فنی، اجرا و نفرات آرماتوربند و قالب­بند

نیروهای پیمانکار اسکلت (شرکت سازه فلز پایدار):

 • کارگاه غیرفعال: یک نفر دفتر فنی

 • کارگاه فعال (عملیات نصب و مونتاژ): حدود ۷ الی ۱۲ نفر

نیروهای پیمانکار برج جنوبی (آقای محمد زاده و آقای میرزایی):

حدود ۸ الی ۱۹ نفر

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

 

 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه از تاریخ ۲۷ شهریور ۹۴ الی ۳ مهر ۹۴

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه از تاریخ ۹۴/۶/۲۷ الی ۹۴/۷/۳

مصالح وارد شده به کارگاه  :

بتن واره به کارگاه  ۳۴۴ متر مکعب  می باشد

 اسکلت فلزی تیر های راه پله : ۵۲ عدد

اسکلت فلزی مهار جانبی بال : ۳۳۴ عدد

اسکلت فلزی پلیت ستون ۳۳ عدد و اسپلایس ۳ عدد  معادل ۵۰۰ کیلو

اسکلت فلزی پیچ ۳۳۵ عدد معادل ۲۲۰ کیلو گرم

میلگرد ۲۵    :  ۲۲۱۴۵ کیلو گرم

میلگرد ۱۶    : ۲۲۵۳۵ کیلو گرم

میلگرد ۱۲    :   ۲۴۳۱۰ کیلو گرم

سوپر روان کننده : ۲۰۰۲ کیلو گرم

نبشی ۸   :  ۶۰ شاخه معادل ۳۳۵۰ کیلو گرم

عملیات اجرایی:

اسکلت فلزی بلوک شمالی:  نصب تیرهای فرعی ۶۲ عدد از اسکلت فاز سه تراز سقف های پنجم تا هشتم ، فول پیچ کردن تیرهای اصلی گیردار ، ادامه عملیات ساخت ستون و تیر پارت ۴و۵ و۶ اسکلت در کارگاه ساخت .

سقف عرشه بلوک شمالی: بتن ریزی سقف اول ، دوم و سوم  و راه پله ضلع شمال  – ورق ریزی ، نصب گل میخ و آرماتور بندی سقف چهارم و راه پله شمالی

دیوار و سقف دال پارکینگ بلوک شمالی: اسکافلد بندی قالب بندی بتن ریزی سقف رمپ تراز نهایی ۰٫۷- قالب بندی و بتن ریزی دیواره نهایی رمپ تراز ۳٫۶۰- تا ۰٫۷ – آرماتور بندی و قالب بندی آخرین مرحله دیوار ضلع شرقی تراز ۳٫۶۰- تا ۰٫۷ – آرماتور بندی دیوار ضلع جنوب ( قسمت شرقی ) تراز ۳٫۶-تا۰٫۷- کیورینگ بتن سقف و دیوار دکفراژ قالب سقف و دیوار

دیوار و سقف دال پارکینگ جنوبی: آرماتور بندی و بتن ریزی سقف تراز ۳٫۶۰- قسمت جنوب شرقی آرماتور بندی قالب بندی دیوارتراز ۳٫۶۰- تا ۰٫۷- در ضلع جنوب ( قسمت غربی) و ضلع غرب (قسمت جنوبی)کیورینگ بتن سقف و دیوار دکفراژ قالب سقف و دیوار

ادامه عملیات ایزولاسیون و  خاکریزی پشت دیوار در بلوک شمالی و جنوبی

تصاویر برج شمالی:

تصاویر برج جنوبی

تصاویر نمودار شهریور ۹۴

گزارش نموداری (۱) گزارش نموداری (۲) گزارش نموداری (۳) گزارش نموداری (۴) گزارش نموداری (۵) گزارش نموداری (۶) گزارش نموداری (۷) گزارش نموداری (۸) گزارش نموداری (۹) گزارش نموداری (۱۰) گزارش نموداری (۱۱) گزارش نموداری (۱۲) گزارش نموداری (۱۳) گزارش نموداری (۱۴) گزارش نموداری (۱۵) گزارش نموداری (۱۶) گزارش نموداری (۱۷) گزارش نموداری (۱۸)