اطلاعیه شماره ۳۲ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۳۲ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

 

به اطلاع اعضای محترم پروژه آزادگان میرساند حسب محاسبات صورت گرفته توسط مهندسین مشاور، بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۹۵؛ در مورد هزینه های مرتبط با ساخت پروژه آزادگان، جدول برآورد هزینه ای مشاور مذکور به همراه توضیحات مختصر مربوطه به اطلاع اعضای محترم رسانده می شود. ارقام ذیل مستند به جداول سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز محاسبات انجام شده از سوی مشاور محترم پروژه می باشد.

قبلا بیان چند تذکر ضروری می نماید:

یک) از آنجاییکه محاسبات صورت گرفته همواره اختلافی با هزینه های واقعی دارد حدود ۵۰ درصد افزایش، تحت عنوان پلوس، ارقام ارائه شده را به قیمت واقعی نزدیک می‌کند.

دو) نظر به ضرورت هزینه های تجهیز کارگاه حدود ۳ درصد هزینه، در این بخش، برای تجهیز کارگاه، به ارقام اعلام شده افزوده می‌گردد.

سه) قریب به ۷ درصد هزینه های جاری و مدیریتی بر هزینه های اعلام شده افزوده خواهد شد.

چهار) در ارقام مندرج در جداول زیر قیمت زمین، آماده سازی و اخذ پروانه (تراکم) ملاحظه نگردیده است.

نتیجه:

با عنایت به ارقام محاسبه شده برای ۶۲۰۰۰ متر مربع زیر بنای پروژه، که از سوی مشاور محترم استخراج گردیده و مستند به فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد هزینه اجرای هر متر مربع بنا، بدون محاسبه افزایش های بالا عبارت است از  ۴۸۷/۴۸۷/۱۱ ریال. که در مجموع رقمی حدود ۰۰۰/۶۳۶/۶۶۵/۷۱۱ ریال می‌شود.

رقم فوق با احتساب ۶۰ درصد افزایشهای مذکور در بندهای الف تا ج ، به رقم ۶۰۰/۰۱۷/۶۶۵/۱۳۸/۱ ریال بالغ می‌گردد که با توجه به ۳۳ هزار متر بنای مفید، قیمت ساخت هر متر بنای مفید رقمی حدود ۰۰۰/۵۰۵/۳۴ ریال می‌شود.

رقم ساخت بعلاوه ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال قیمت تراکم برای فاز یک معادل خواهد شد با مبلغ ۰۰۰/۰۰۵/۴۱  ریال.

این رقم پس از کاهش ۲۳ درصدی متوسط افزایش ضریب طبقات (متوسط هر طبقه ۵/۲ درصد) از اعضا دریافت خواهد شد، به ۰۰۰/۵۷۰/۳۱ ریال کاهش می‌یابد. اگر درآمدهای ناشی از فروش پارکینگ های مازاد و فضاهای تجاری را در کل پروژه برای هر متر مربع به طور متوسط حداقل دو میلیون ریال برآورد نماییم که از مبلغ ۰۰۰/۵۷۰/۳۱ میلیون ریال کسر خواهد شد. قیمت هر متر مربع بنای مفید (در بالاترین سطح) بر اساس محاسبات سال ۱۳۹۵ رقمی حدود ۰۰۰/۵۷۰/۲۹ ریال خواهد شد.

توجه:

۱-افزایش ذکر شده در بند(یک) این اطلاعیه که تحت عنوان پلوس لحاظ می‌گردد، در بسیاری مواقع تا ۱۰۰ درصد افزایش نیز إعمال می‌گردد. ولی در پروژه آزادگان به رقم تنوع خدمات و فضاهای مشاع، به حول و قوه الهی و با تدبیر مدیریت تعاونی این رقم بیش از ۵۰ درصد نخواهد شد.

۲-مدیریت تعاونی امیدوار است با صرفه جویی‌هایی که در ادامه اجرای پروژه به عمل خواهد آورد به لطف خداوند درصدی از هزینه های اعلام شده را نیز کاهش یابد.

 

 

برآورد هزینه اجرای برج شمالی پروژه آزادگان (۱)

ردیف فهرست بهای رشته سال فهرست بها

ستاره دار

مجموع

درصد ستاره دار
۱ ابنیه (معماری) ۱۳۹۵ ۶۹۲/۳۴۱/۰۷۴/۶۸ ۷۴۰/۵۵۳/۹۰۷/۵۴ ۴۳۲/۸۹۵/۹۸۱/۱۲۲ ۴۴٫۶
۲ ابنیه (سازه) ۱۳۹۵ ۰۰۰/۲۳۵/۱۰۸/۱۱۰ ۰۰۰/۱۰۰/۴۲۲/۱۰ ۰۰۰/۳۳۵/۵۳۰/۱۲۰ ۸٫۶
۳ تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۵ ۷۷۵/۳۵۵/۸۶۶/۲۰ ۲۰۶/۴۶۳/۰۷۶/۴۱ ۹۸۱/۸۱۸/۹۴۲/۶۱ ۶۶٫۳
۴ تاسیسات برقی ۱۳۹۵ ۵۰۰/۶۶۰/۳۳۳/۲۲ ۵۰۰/۸۸۳/۱۳۵/۵ ۰۰۰/۵۴۴/۴۶۹/۲۷ ۱۸٫۷
جمع ۹۶۷/۵۹۲/۳۸۲/۲۲۱ ۴۴۶/۰۰۰/۵۴۲/۱۱۱ ۴۱۳/۵۹۳/۹۲۴/۳۳۲ ۳۳٫۵
تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار ۸۷۰/۸۹۹/۲۹۵/۳۷۰

 

 

 

ردیف فهرست بهای رشته قیمت کل قیمت اجرای یک متر مربع درصد قیمت مساحت برج شمالی
۱ ابنیه (معماری) ۹۰/۴۹۰/۲۲۴/۶۱۵/۱۳۱ ۴۶۲/۲۴۳/۴ ۳۶٫۹۴  

 

۰۱۶/۳۱

۲ ابنیه (سازه) ۰۰/۵۱۷/۵۶۴/۹۹۱/۱۲۸ ۸۷۲/۱۵۸/۴ ۳۶٫۲۰
۳ تاسیسات مکانیکی ۴۷/۸۷۳/۲۰۴/۲۹۱/۶۶ ۳۲۳/۱۳۷/۲ ۱۸٫۶۱
۴ تاسیسات برقی ۸۰/۹۸۸/۹۰۵/۳۹۷/۲۹ ۸۳۰/۹۴۷ ۸٫۲۵
جمع ۱۶/۸۷۰/۸۹۹/۲۹۵/۳۵۶ ۴۸۷/۴۸۷/۱۱ ۱۰۰٫۰۰

 

اطلاعیه شماره ۳۱ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۳۱ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

 

با عنایت به توافقات پیشین و با توجه به مبالغ اعلامی در اطلاعیه‌های قبلی، بویژه اطلاعیه‌های شماره ۲۲، ۲۶ و ۲۷ بدینوسیله ضمن تشکر از اعضای محترم پروژه آزادگان، بویژه اعضا و سهامداران محترمی که با پرداختهای بموقع و در مواردی پیش از موعد خود، با مدیران تعاونی همراهی و همکاری نموده اند؛ به اطلاع اعضای محترم پروژه آزادگان(۱)می‌رساند: برقم بدحسابی و خلف وعده‌های صورت گرفته از سوی گروهی از اعضا، به لطف خداوند کریم فعالیتهای اجرایی و عملیات ساخت پروژه، هرچند کمیت آن مطلوب مدیریت تعاونی نیست، ولی دردست انجام می‌باشد.

همانگونه که در گزارش‌های مستمر به اطلاع اعضای محترم رسانده می‌شود، تاکنون و پس از اتمام عملیات بخش‌های بتنی ۴ طبقه زیرزمین، بیش از ۹۵درصد عملیات ساخت و نصب اسکلت برج شمالی به همراه  ۱۲ طبقه (استیج ۲ و ۳ و ۴) سقف عرشه فولادی و نیز عایقکاری و پاشش مواد مقاوم حریق در شش طبقه انجام شده است.علاوه بر موارد فوق با تولید بلوک سبک در محل پروژه، سفتکاری برج شمالی نیز آغاز گردیده است.

در برج جنوبی عملیات ساخت و نصب اسکلت چهار طبقه زیرزمین به همراه احداث بخش‌های بتنی چهار طبقه زیرزمین نیز انجام شده و مقادیری از اسکلت مرحله دوم برج جنوبی نیز ساخته شده و به محل پروژه حمل گردیده است. که در صورت تامین اعتبار و واریز به موقع مبالغ درخواستی این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.

باعنایت به مقدمه بالا، از این پس تامین منابع مالی مورد نیاز، مهمترین‌دغدغه مدیریت تعاونی مسکن می‌باشد و مسئولیت هرگونه تاخیر در پیشرفت مراحل مختلف اجرایی پروژه متوجه اعضایی خواهد بود که در پرداخت مبالغ اعلامی از سوی تعاونی تعلل می‌نمایند. افرادی که به رقم هزینه سنگین پروژه هنوز به تعهدات پرداختی خود، برابر با هزینه های انجام شده، بطور کامل عمل ننموده و خسارات سنگینی را بر پروژه و سایر اعضا تحمیل می‌نمایند. به همین منظور و باهدف تامین منابع مالی و موفقیت هرچه بیشتر عملیات اجرایی پروژه تمهیداتی اندیشیده شد تا سایر اعضا نیز نسبت به واریز مبالغ درخواست شده اقدام نمایند: از جمله محاسبه جریمه دیرکرد، دریافت ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه اجرا بیشتر از اعضای خوش‌حساب (ناشی از افزایش هزینه های اجرایی و بالاسری) برای تاخیرکنندگان، ارسال اخطاریه برای اعضای بدحساب، تاخیر و یا توقف عملیات اجرایی یکی از برج‌ها و متمرکز نمودن اعضای بدحساب در آن برج، و نهایتا لغو عضویت ایشان در پروژه.

لازم بذکر است هیات مدیره محترم تعاونی در تامین منافع کلیه اعضاء جدی می‌باشد و از تمام ابزارهای قانونی برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد. به همین منظور، همانگونه که در گزارش‌ها به اطلاع رسانده شد، عضویت تعدادی از اعضای بدحساب لغو گردید.

با توجه به توضیحات فوق و با هدف تامین بخشی دیگر از منابع مالی مورد نیاز، جدول پرداخت اعضای پروژه تا آخر سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

توجه ۱: مبالغ دریافتی از کلیه اعضا علی الحساب می‌باشد و در سرجمع دریافتی‌ها منظور و رسید آن برای ایشان ارسال خواهدشد.

توجه ۲: برای توضیح بیشتر و روشن شدن اذهان، از اعضای محترم درخواست می‌شود حتما مصاحبه  جناب دکتر حدادیان، مدیرعامل تعاونی را که در مهرماه ۹۴ انجام شده و در ۲۸ همان ماه در وبلاگ تعاونی منتشر شد، مطالعه نمایند تا ابهامات احتمالی برطرف گردد.

 

۳۱ ۰۰۱

 

توضیحات:

الف) در سهم زمین و عوارض (ستون دوم) هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال محاسبه شد که ضربدر متراژ واحد سپس ضربدر۱۰% افزایش فاز ۲ و ستون سوم ۴۷۸/۶۹۰/۲۱ریال محاسبه و سپس ضربدر۱۰%(سرمایه‌گذاری)شده است.

ب) در مبالغ مذکور برای سهم ساخت (ستون دوم) ۱۰۰درصد هزینه اسکلت و ۸۰ درصد هزینه های معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی که حسب برنامه ریزی می‌بایست تا انتهای سال ۹۵ اجرا گردد محاسبه شده است.

ج) با توجه به ساخت بخش‌هایی از مشاعات (مانند پارکینگ‌های مازاد و فضاهای تجاری) با سرمایه‌گذاری اعضا، در ستون سوم(ستون سهم ساخت) مبلغ مربوطه بعلاوه ۱۰% گردیده است. از اعضایی که مبلغ مازاد دریافت شده باشد ضمن کمک به تسریع در اتمام پروژه، مبلغ مازاد به همراه سود متعلقه، در انتها به ایشان عودت داده میشود.

د) محاسبات انجام شده صرفا برای اعضایی است که تاکنون با خوش حسابی، مبالغ درخواستی را پرداخت نمودند. لکن به علت افزایش هزینه های اجرایی، از اعضایی که به تعهدات خود عمل ننموده و نیز عمل ننمایند حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد بیشتر دریافت خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه شماره ۲۶ اینجا و برای مشاهده اطلاعیه ۲۷ اینجا کلیک نمایید.

 

۳۱ ۰۰۲

لازم بذکر است اعضای محترم باید جهت پرهیز از محاسبه جریمه دیرکرد، در موعدهای مقرر نسبت به واریز حداقل مبالغ اعلام شده در جدول (۱ و ۲) مطابق جدول شماره (۳) اقدام نمایند.

بدیهی است اعضایی که در پرداخت مبالغ اعلامی تعجیل نمایند از پاداش و سود خوش‌حسابی(مذکور در قرارداد) و نیز امتیاز مثبت در محاسبات برخوردار خواهند گردید.

توجه(مهم): مبالغ مربوط به سال ۹۳ و ۹۴ که در اطلاعیه شماره ۲۶ درج شده بود می‌بایست تا انتهای سال‌های مذکور پرداخت شده باشد و مشمول قسط بندی سال ۹۵ نمی‌گردد.

اطلاعیه شماره ۳۰ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۳۰ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان

دانشگاه تهران

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، به اطلاع اعضای هیئت علمی عضو پروژه آزادگان می رساند به دنبال پیگیریها و مکاتبات انجام شده از سوی تعاونی با معاون مجترم اداری و مالی دانشگاه در خصوص استفاده اعضای پروژه از تسهیلات بانکی، آقای دکتر گلدانساز، معاون اداری مالی دانشگاه، هماهنگی و مکاتبه ای با مسئولین بانک ملت انجام دادند.

طی این نامه از مدیریت شعب منطقه ۳ بانک ملت، درخواست شد تا به استناد  مصوبه شماره  ۹۳/۱۰۵۹۱۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ بانک مرکزی ایران، درخصوص پرداخت وام مسکن به اعضای هیات علمی، و پیرو نامه شماره ۹۰/۱۸۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۳ درخصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها و حسب مفاد بند ۵ از تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ شورای پول و اعتبار که مقرر گردید ” شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن تا مبلغ یک میلیارد ریال برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها با دوره بازپرداخت حداکثر بیست ساله (با رعایت ضوابط و نرخ های مندرج در مصوبات شورای پول و اعتبار) موافقت نمود”.

لذا از اعضای محترم هیات علمی عضو پروژه دعوت می گردد در صورت تمایل به دریافت وام  مذکور با شرایط زیر، در اسرع وقت جهت دریافت معرفی نامه و هماهنگی لازم با بانک ملت به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

اطلاعیه شماره ۲۹ تعاونی مسکن شماره ۳ دانشگاه تهران

بسمه­ تعالی

اطلاعیه شماره ۲۹  تعاونی مسکن شماره ۳

کارکنان دانشگاه تهران

 

ضمن سلام و آرزوی سلامتی برای اعضای محترم پروژه آزادگان و عرض تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) به اطلاع میرساند: تامین منابع مالی مورد نیاز اولین اولویت برای تسریع در فعالیتهای هر پروژه ای،  پروژه آزادگان و پیشرفت منطقی عملیات اجرایی آن و در نهایت سوددهی مناسب آن است. همین امر مدیریت تعاونی را برآن داشت تا با هدف مرتفع سازی مشکلات و تامین منابع مالی مورد نیاز،اقدام به تامین منابع از طریق بانکها و موسسات مالی نماید.

با پیگیریهای صورت گرفته و پس از هماهنگی با مسئولین بانک سینا و نیز موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه (ع) توافقاتی صورت گرفت است تا تعداد محدودی تسهیلات بانکی مصوب گردد. پس از تصویب این تسهیلات اعضای محترم متقاضی (با رعایت اولویت) میتوانند پس از معرفی از سوی تعاونی نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون زیال اقدام نمایند.

با هماهنگی صورت گرفته تسهیلات بانکی مورد توافق با شرایطی سهلتر از موارد مشابه به اعضای محترم اعطا خواهد شد. این تسهیلات با توانمند سازی اعضایی که برای پرداخت قدرالسهم خود، مشکلاتی دارند امکان حضور و ادامه فعالیت ایشان را در پروژه فراهم میکند. در عینحال  پیشرفت مطلوب اجرایی پروژه را نیز تضمین مینماید.

توافقات صورت گرفته بگونه ای است که تضامین و وثایق مورد نیاز به شکلی قابل تامین توسط اعضا تعیین گردد.

محتصری از اطلاعات مربوط به تسهیلات توافق شده در جدول ذیل درج گردیده است. اعضای محترم میتوانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر تعاونی آقای مهندس نوری، تماس بگیرند.

ردیف

عنوان بانک

مبلغ تسهیلات(ریال)

بازپرداخت

مبلغ قسط(ریال)

رسوب

کارمزد

توضیحات

۱

بانک سینا

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۰ ماهه

۱۴/۴۰۰/۰۰۰

 ۲۴%

۲

بانک سینا

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۰ماهه

۵/۸۰۰/۰۰۰

 ۲۴%

۳

موسسه ثامن الائمه

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۰ماهه

۱۵/۲۶۷/۰۰۰

 ۲۷%

۴

موسسه ثامن الائمه

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۶ ماهه

۸/۰۰۰/۰۰۰

 لازم بذکر است توافقات مقدماتی با بانکهای مذکور صورت گرفته و با توجه به محدود بودن میزان اعتبارات تخصیصی اعضایی که زودت نسبت به ارائه درخواست اقدام نمایند در اولویت معرفی خواهند شد.

                                

اطلاعیه شماره ۲۸ تعاونی مسکن

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲۸ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان

دانشگاه تهران

با سلام و عرض تسلیت شهادت تنی چند از حجاج و زایران سرزمین وحی، در سرزمین منا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، به اطلاع اعضای محترم پروژه آزادگان می رسانیم با توجه به اینکه برخی از اعضای پروژه قدرالسهم خود را متناسب با متراژ واحد مورد درخواست (مطابق اطلاعیه هایشماره ۲۶ و شماره ۲۷) پرداخت ننموده اند و این موضوع ضمن تضییع حق اعضای خوش حساب، موجب ایراد خسارت به پروژه گردیده و میگردد و از طرف دیگر از سرعت پیشرفت پروژه متناسب با زمانبندی پیش بینی شده میکاهد، لذا با پیش بینی صورت گرفته، در صورت استمرار این شرایط و عدم پرداخت و ادامه بدحسابی این گروه از اعضا، عملیات اجرایی برج جنوبی، که هم اکنون در مرحله اجرای دال بتنی و دیوارهای حائل است از تاریخ ۹۴/۸/۱۵ به صورت کامل متوقف خواهد شد و این توقف کار و نتایج ناشی از آن متوجه اعضایی خواهد بود که پرداختهای ایشان، تا انتهای شهریور ۹۴، کمتر از مبالغ اعلامی زیر باشد.

۱- برای واحد ۸۸ متری مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان؛

۲- برای واحد ۱۰۰ متری مبلغ ۱۹۵میلیون تومان؛

۳- برای واحد ۱۲۷ متری مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان؛

۴- واحد ۱۳۴ متری مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان ؛

۵- واحد ۱۴۸ متری ۲۹۰ میلیون تومان؛

* لازم به ذکر است توافقات بسیار خوبی در خصوص ساخت سازه برج جنوبی، با پیمانکار مربوطه صورت گرفته است، که در صورت عدم پرداخت بموقع اعضا، و تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز، این قرارداد لغو خواهد شد و  فرصت بوجود آمده از بین خواهد رفت. 

با عنایت به توضیحات بالا و نیز به علت سختی ارتباط گیری با برخی از اعضا و لزوم واریز هر چه سریعتر مبالغ مربوط به قدرالسهم اعضایی که واریزی ایشان تا تاریخ ۹۴/۳/۳۱ کمتر از مبلغ ذکر شده در اطلاعیه شماره ۲۷ بوده است،حسب تصویب هیئت مدیره محترم تعاونی و با هدف سهولت اطلاع رسانی به اعضا، اسامی اعضایی که پرداخت قدرالسهم ایشان به تاخیر افتاده است،در سایت منعکس می گردد.

لازم به ذکر است لیست زیر شامل اسامی افرادی است که تا آخر خرداد  ۹۴ دارای تأخیر در پرداخت (به هر میزانی) بودند.

امیدواریم با توجه به شتاب خوب فعالیتهای اجرایی پروژه اعضای محترم با پرداخت مبالغ موخره از تاریخ ۳۱ خرداد ۹۴ و مبالغ مربوط به تاریخ ۹۴/۶/۳۱ ما را در پیشبرد اقدامات در دست انجام یاری نمایند.  

ش پ

نام

نام خانوادگی

۱۲۴

فاطمه

احمدوند

۱۷۷

حمیدرضا

اختری

۲۳۵

غلامرضا

ارجمندی

۲۳۸

حورانه

علیزاده(محمدرضااسلامی)

۳۱۹

حجت الله

قربانخانی(علیرضا بلوچی)

۲۱۹

محمود

آقایی

۲۴۰

پرویز

گلرخ (تیمور اقبال جو)

۱۲۷

حسنیه

اکبری

۳۲۱

حسین

یزدانی (غلامعباس اکبری)

۱۶۴

جواد

امین ناجی

۲۴۱

محمدهادی

امین ناجی

۲۳۶

محسن

انصاری

۱۳۳

قاسم

فائز (احمد بادکوبه هزاوه)

۱۳۹

مجید

باقری

۳۲۶

 مسعود  پور رحیمی

۱۶۸

پرویز

البرزی ورکی

۱۱۲

علی رضا

بستانی

۱۱۳

زهرا

بشارتی کیوی

۲۴۴

مریم

عطارزاده (فریدون بشیری)

۳۴۴

سهیلا

بهجت جمال

 ۲۶۳  فرزام  آتشکدی

۲۰۱

حیدرعلی

پیکرستان

۱۴۰

فرزانه

تاریوردی

۲۲۰

جعفر

جلالی

۲۶۴

امین

شهریاری (عباس چالاک قدیری)

۱۴۶

سعید

چشمه کانی

۲۶۳

فرزام

آتشکدنی(مراد حسین خانی)

۱۳۷

مجید

چشمه کانی(مجیدحسینزاده

۲۲۵

مریم

حسینعلی پور

۲۶۱

سیدصفدر

حسینی

۲۳۲

مجید

محمدی (حسن خاوری برون)

۲۵۴

مصطفی

خسروی راد

۳۱۶

حسین

خلوصی

۲۵۶

مجید

خمسه

۳۳۳

مجتبی

خیام نکویی

۲۶۶

محمدرضا

محمودیان (حبیب رضا دانش)

۱۹۹

علی رضا

دل افکار

۲۰۴

محمدمهدی

دهقان

۲۰۲

محمد

دوروزی

۲۵۳

مهرداد

رسولی خواه

۲۸۳

حسین

غفاری (علی رضایی)

۲۰۷

فریبا

ندری

۱۳۲

املی ماری

رضوی فر

۲۵۲

مرتضی

زاهدی امیری

۲۱۳

سید احمد

سادات نوری

۲۴۶

سیدمهدی

ساداتی نژاد

۱۴۹

محمدرضا

سراجیان مارالان

۲۴۵

سید باقر

احمدی(سارنگ سروری)

۲۵۱

قاسم

فائز (ایوب سروری)

۱۹۰

عباس

شعبانی

۱۸۹

ظاهر حسین

شمالی

۲۲۸

بابک

نجفی (سلمان شیبانی)

۱۵۶

مریم

کیایی(ایرج صراف)

۳۲۲

محمدرضا

علی پور (محمدرضا صیدی)

۲۷۴

سیدحمید

طالب زاده

۲۷۲

علی

طاهری میرقائد

۲۲۱

خلیل

بیگ زاده (عدنان طهماسبی)

۱۵۰

احمد

عاشوری

۲۶۹

شاهرخ

عبادی

۲۷۰

حسین

عبدی

۳۲۸

احسان

خانی (داریوش عزیزی)

۱۴۲

علی

تقی لو (امیرعباس علی زمانی)

۱۹۸

سید مرتضی

علی کیا امیری

۳۱۸

پروین

عندلیب دزفولی

۳۲۹

ناصر

غلامی

۱۹۴

زهرا

فاضلی

۱۳۵

علی

فتی

۱۶۳

عیسی

فرجی

۲۸۱

انوشیروان

فروزنده شهرکی

۱۴۱

حمید

قاجاریه یخاری باشی

۳۴۱

علی رضا

قبادی

۲۰۹

فریبا

افکاری (طاهره کرمی)

۱۹۵

علی

کریمی

۲۶۵

مریم

مرادی (خوش روز کوهی)

۲۷۷

مریم

گایینی

۱۷۶

یدالله

داداش زاده(آشور محمد گری)

۳۲۰

مصطفی

یزدیانی امید مجد

۱۸۲

حمیدرضا

مرادی فر

۳۳۴

معصومه

دربانی (مریم  مرادی)

۳۰۲

سیدابوالحسن

مصطفوی غمام

۳۰۸

سیدمجید

مطهری نژاد

۲۰۰

 محمدتقی

صادقی (علی مظفر)

۳۱۵

احمد

معصومیان اصل

۲۱۸

مهدی

ملاتی

۳۰۹

کاظم

مهدیقلی

۳۱۳

محمد

تبریزیان (اسلام مولا زاده)

۲۸۷

محسن

جعفری(سیدحسن میراحمدی)

۳۰۶

امیر

میرزایی الوان

۳۰۷

حسین

میری زاده

۲۹۲

محمد صادق

نکونام

۲۹۴

معصومه

نهنگی یارعزیز

۲۹۳

سید ضیاء

هاشمی

۱۸۷

رشید

ولی زاده

۱۴۳

معصومه

یادگارپور

۱۳۶

سعید

یزدانی

۲۹۶

اعظم

یزدانی

۲۹۷

حسین

شاه قاسی (عباس یزدانی)

۱۵۷

فرناز

اکرمی

اطلاعیه شماره ۲۷ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

به اطلاع اعضای محترم میرساند اطلاعیه شماره ۲۷ درج شده در زیر دارای اشتباهات محاسباتی است. برای مشاهده اطلاعیه صحیح به اینجا مراجعه نمایید.

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲۷ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

ضمن تشکر از اعضای محترم پروژه آزادگان ۱، بویژه آن دسته از عزیزانی که با پرداختهای بموقع و در مواردی پیش از موعد، با مدیران تعاونی برای پیگیری فعالیتهای اجرایی همراهی و همکاری نموده اند؛ به اطلاع اعضای محترم پروژه آزادگان (۱) می‌رساند: به لطف خداوند کریم در ماههای پایانی سال ۱۳۹۳ ضمن اجرای فنداسیون برجهای پروژه آزادگان و نصب ستونهای استیج اول هر دو برج پروژه و آغاز عملیات بخشهای بتنی ۴ طبقه زیر زمین، فعالیتهای اجرایی پروژه روند رو به رشد و سریعی بخود گرفته است. که گزارش پیشرفت پروژه و اقدامات انجام شده به صورت حضوری در جلسات برگزارشده در اسفند ۹۳ و نیز بصورت مصور از طریق سایت تعاونی به استحضار عزیزان رسانده شده است.

باعنایت به مقدمه بالا از این پس تامین منابع مالی مورد نیاز، مهمترین دغدغه مدیریت تعاونی مسکن می‌باشد و مسئولیت هرگونه تاخیر در پیشرفت مراحل مختلف اجرایی پروژه متوجه اعضایی خواهد بود که در پرداخت مبالغ اعلامی از سوی تعاونی تعلل می‌نمایند. لذا همراهی و همکاری اعضای محترم پروژه، با تعاونی ضروری است.

همانگونه که در گزارشات مندرج در سایت تعاونی ملاحظه شد قرارداد ساخت سازه پروژه با ارزشی قریب به ۹۳ میلیارد ریال منعقد شد. همچنین بخشی از میلگرد و ورق‌های فولادی مورد نیاز سازه پروژه خریداری گردیده و در محل کارخانه به پیمانکار ساخت تحویل شده است. همچنین قزازداد اجرای بخشهای بتنی نیز منعقد گردیده است. باعنایت به مجموع فعالیتهای انجام شده اعم از خرید زمین، حصارکشی، طراحی(فاز ۱ و ۲)؛ کلیه هزینه های مربوط به صدور پروانه، گودبرداری، تجهیزکارگاه، خرید میلگرد، پیش پرداخت قراردادهای فنداسیون، ساخت سازه، خرید فولاد، عملیات بتنی و . . . به طور میانگین برای هر متر مربع بنای مفید تاکنون حدودآ ۰۰۰/۷۰۰/۱۲ ریال هزینه شده است. این در حالی است که برخی از اعضا هنوز به تعهدات پرداختی خود، برابر با هزینه های انجام شده، بطور کامل عمل ننموده اند؛ که تعاونی باهدف تامین منابع مالی و موفقیت هرچه بیشتر عملیات اجرایی پروژه تمهیداتی را  اندیشیده است. از جمله محاسبه جریمه دیرکرد برای تاخیرکنندگان، ارسال اخطاریه برای اعضای بدحساب، تاخیر و یا توقف عملیات اجرایی یکی از برج‌ها و متمرکز نمودن اعضای بدحساب در آن برج، و نهایتا لغو عضویت ایشان در پروژه.

لازم بذکر است هیات مدیره محترم تعاونی در تامین منافع کلیه اعضاء جدی میباشد و ضمن رعایت حقوق و منافع همه اعضاء، از تمام ابزارهای قانونی برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد. به همین منظور(همانگونه که در گزارش قبلی به اطلاع رسانده شد، عضویت دوازده نفر از اعضای بدحساب لغو گردید و وجوه واریزی ایشان به نامبردگان مسترد خواهدشد.

با توجه به عرایض فوق و با هدف تامین بخشی دیگر از منابع مالی مورد نیاز، جدول پرداخت اعضای پروژه تا آخر سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

توجه: مبالغ دریافتی از کلیه اعضا علی الحساب می‌باشد و در سر جمع دریافتی‌ها  منظور و رسید آن برای ایشان ارسال خواهدشد.

امیدواریم به لطف خداوند کریم و با دعای خیر و همیاری شما عزیزان در ادامه فعالیت‌ها و پیشبرد موفق پروژه سربلند عمل نماییم.

جدول شماره(۱)

 مقادیر ریز پرداختی واحدهای فاز یک پروژه تا انتهای سال ۱۳۹۴

تراکم و ساخت در مجموع

کل سهم ساخت واحد

سهم ساخت در هر

متر مربع

سهم زمین و عوارض+۱۰%

متراژ واحد

(تقریبی)

۱/۶۹۶/۳۰۲/۰۸۰

۱/۰۶۷/۱۰۲/۰۸۰

۱۲/۱۲۶/۱۶۰

۶۲۹/۲۰۰/۰۰۰

۸۸ متر

۱/۹۲۷/۶۱۶/۰۰۰

۱/۲۱۲/۶۱۶/۰۰۰

۱۲/۱۲۶/۱۶۰

۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰ متر

۲/۴۶۴/۳۴۸/۴۸۰

۱/۵۵۲/۱۴۸/۴۸۰

۱۲/۱۲۶/۱۶۰

۹۱۲/۲۰۰/۰۰۰

۱۲۸ متر

۲/۵۸۳/۰۰۵/۴۴۰

۱/۶۲۴/۹۰۵/۴۴۰

۱۲/۱۲۶/۱۶۰

۹۵۸/۱۰۰/۰۰۰

۱۳۴   متر

۲/۸۵۲/۸۷۱/۶۸۰

۱/۷۹۴/۶۷۱/۶۸۰

۱۲/۱۲۶/۱۶۰

۱/۰۵۸/۲۰۰/۰۰۰

۱۴۸   متر

  • شایان ذکر است مبالغی که تا کنون از سوی اعضا پرداخت شده از مبالغ فوق کسر می‌گردد.

جدول شماره(۲)

 مقادیر ریز پرداختی واحدهای فاز دو پروژه تا انتهای سال ۱۳۹۴

تراکم و ساخت در مجموع

کل سهم ساخت واحد

سهم ساخت در هر

متر مربع

سهم زمین و عوارض

متراژ واحد

(تقریبی)

۳/۰۸۴/۶۴۸/۴۸۰

۱/۵۵۲/۱۴۸/۴۸۰

۱۲/۱۲۶/۱۶۰

۱/۵۳۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۲۸ متر

  • شایان ذکر است مبالغی که تا کنون از سوی اعضا پرداخت شده از مبالغ فوق کسر می‌گردد.

جدول شماره(۲)

 پرداخت اقساط ما به التفاوت مبالغ جدول ۱ و ۲، در طول سال ۱۳۹۴

ردیف

تا   آخر خرداد ۹۴

تا   آخر شهریور۹۴

تا   آخر آذر ۹۴

پانزدهم   بهمن۹۴

۱

۳۰%

۳۰%

۳۰%

۱۰%

لازم بذکر است اعضای محترم باید جهت پرهیز از محاسبه جریمه دیرکرد برای ایشان، در موعدهای مقرر نسبت به واریز حداقل مبالغ اعلام شده در جدول (۱ و ۲) مطابق جدول شماره (۳) اقدام نمایند.

بدیهی است اعضایی که در پرداخت مبالغ اعلامی تعجیل نمایند از سود خوش حسابی(مذکور در قرارداد) علاوه بر محاسبه امتیاز مثبت در انتخاب واحد مناسبتر برخوردار خواهند گردید.

اطلاعیه شماره ۲۶ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲۶ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

ضمن تشکر از کلیه اعضای پروژه آزادگان ۱، بویژه آن دسته از اعضایی که با پرداختهای بموقع و در مواردی پیش از موعد، با مدیران تعاونی برای پیگیری فعالیتهای اجرایی همراهی و همکاری نموده اند؛ به اطلاع اعضای محترم پروژه آزادگان (۱) می‌رساند: پس از پیگیریهای مکرر و پشت سر گذاشتن مراحل مختلف اداری و کسب مجوزها و تاییدیه های مختلف و نیز إعمال مهندسی ارزشی در طراحی پروژه که منجر به بهینه سازی فضاها و نیز کاهش هزینه های اجرایی گردیده است؛ مجوز شروع به کار پروژه اخذ گردیده و چندی است که عملیات آرماتوربندی و اجرای فنداسیون آغاز گردیده است. به همین دلیل از این پس تامین منابع مالی مورد نیاز مهمترین دغدغه مدیریت تعاونی مسکن می‌باشد. برای تحقق این امر همراهی و همکاری اعضای محترم پروژه، با تعاونی ضروری است.

همانگونه که در گزارشات مندرج در سایت تعاونی ملاحظه شد قرارداد ساخت سازه پروژه با ارزشی قریب به ۹۳ میلیارد ریال منعقد شد. همچنین بخشی از میلگرد و ورق‌های فولادی مورد نیاز سازه پروژه خریداری گردیده و در محل کارخانه به پیمانکار ساخت تحویل شده است. باعنایت به مجموع فعالیتهای انجام شده اعم از خرید زمین، حصارکشی، طراحی(فاز ۱ و ۲)؛ کلیه هزینه های مربوط به صدور پروانه، گودبرداری، تجهیزکارگاه، خرید میلگرد، پیش پرداخت قرارداهای فنداسیون، ساخت سازه، خرید فولاد و . . . به طور میانگین برای هر متر مربع بنای مفید تاکنون حدودآ ۰۰۰/۷۰۰/۱۲ ریال هزینه شده است. این در حالی است که برخی از اعضا هنوز به تعهدات پرداختی خود، برابر با هزینه های انجام شده، بطور کامل عمل ننموده اند؛ که تعاونی باهدف تامین منابع مالی و موفقیت هرچه بیشتر عملیات اجرایی پروژه تمهیداتی را  اندیشیده است. از جمله محاسبه جریمه دیرکرد برای تاخیرکنندگان، ارسال اخطاریه برای اعضای بدحساب، تاخیر و یا توقف عملیات اجرایی یکی از برج‌ها و متمرکز نمودن اعضای بدحساب در آن برج، و نهایتا لغو عضویت ایشان در پروژه.

لازم بذکر است هیات مدیره محترم تعاونی در تامین منافع کلیه اعضاء جدی میباشد و ضمن رعایت حقوق و منافع همه اعضاء، از تمام ابزارهای قانونی برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد. به همین منظور(همانگونه که در گزارش تاریخ ۱۵/۹/۹۳ به اطلاع رسانده شد، عضویت دو نفر از اعضای بدحساب لغو گردید و وجوه واریزی ایشان به نامبردگان مسترد خواهدشد.

با توجه به عرایض فوق و با هدف تامین بخشی دیگر از منابع مالی مورد نیاز، جدول پرداخت اعضای پروژه تا آخر سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

لازم بذکر است اعضای محترم می‌توانند خودشان در خصوص نحوه واریز مبالغ اعلامی تا پایان سال ۹۳ برنامه ریزی نمایند. بدیهی است اعضایی که در پرداخت مبالغ اعلامی تعجیل نمایند از امتیاز مثبت در محاسبات برخوردار خواهند گردید و اعضایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مبالغ اعلام شده را پرداخت ننمایند، از این تاریخ مشمول جریمه تاخیر، میگردند و در صورت تاخیر غیرمجاز، لغو عضویت خواهند شد.

توجه: مبالغ دریافتی از کلیه اعضا علی الحساب می‌باشد و در سر جمع دریافتی‌ها  منظور و رسید آن برای ایشان ارسال خواهدشد.

امیدواریم به لطف خداوند کریم و با دعای خیر و همیاری شما عزیزان در ادامه فعالیت‌ها و پیشبرد موفق پروژه سربلند عمل نماییم.

اطلاعات اجمالی پروژه براساس طراحی جدید و مصوب:

مجموع بنای پروژه: حدود ۶۰۹۵۴ متر مربع.

مشاعات پروژه: حدود ۲۹۳۷۶ متر مربع

بنای مفید پروژه: حدود ۳۱۶۲۴ متر مربع (حدود۲۵۰۰۰ متر فاز یک، حدود ۶۶۲۵ متر فاز ۲)

توجه۱: با هدف افزایش مساحت واحدهای فاز (۱)؛ حدود ۲۸۱۵ متر مربع از تراکم فاز (۲) به واحدهای فاز (۱) اختصاص داده شده است.

ترکیب واحدهای فاز (۱) در قالب ۲ برج، در طراحی نهایی که به اعضاء واگذار خواهد شد، از نظر مساحت عبارت است از:

واحد ۸۸ متری: ۴۰ دستگاه

واحد ۱۰۰ متری: ۷۶ دستگاه

واحد ۱۲۷ متری: ۱۰۲ دستگاه

واحد ۱۳۴ متری: ۱۶ دستگاه

واحد ۱۴۷ متری: ۱۶ دستگاه

توجه۲: اعضایی که از تراکم فاز (۲) نیز استفاده کرده‌اند، مابه التفاوت تراکم فاز (۱) و فاز (۲) را بر مبنای قیمت تراکم فاز (۲) پرداخت خواهند نمود.

قیمت تمام شده تراکم برای هر واحد ۸۰ متری: ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

قیمت تمام شده تراکم برای هر واحد ۱۰۰ متری: ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت تمام شده تراکم برای هر واحد ۱۳۰ متری: ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جدول(۱)

جدول مقادیر ریز پرداختی واحدهای فاز یک پروژه آزادگان شماره (۱)

مبلغ کل   پرداختی تا پایان  سال ۹۳(میلیون تومان)

مبلغ تقریبی   پرداخت بابت عوارض (برای هر متر مربع ۲۵۰هزار تومان)

مبلغ تقریبی   پرداخت بابت زمین (هر متر مربع ۴۰۰هزار تومان)

متراژ واحد

(تقریبی)

۱۳۸/۰۶۶۰۵۶۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۲/۰۰۰/۰۰۰

۸۰ متر

۱۷۲/۵۸۳/۲۰۰

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰متر

۲۲۴/۳۵۸/۱۶۰

۳۲/۲۵۰/۰۰۰

۵۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۰متر

  • شایان ذکر است مبالغی که تا کنون از سوی اعضا پرداخت شده از مبالغ فوق کسر می‌گردد.

جدول (۲)

جدول مقادیر ریز پرداختی واحدهای فاز دو پروژه آزادگان شماره (۱)

مبلغ کل   پرداختی تا پایان سال ۹۳(میلیون تومان)

مبلغ تقریبی   پرداخت بابت عوارض (برای هر متر مربع ۲۵۰هزار تومان)

مبلغ تقریبی   پرداخت بابت زمین (هر متر مربع ۹۳۳ هزار تومان)

متراژ واحد

(تقریبی)

۲۹۳/۱۰۸/۱۶۰

۳۲/۲۵۰/۰۰۰

۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۰متر

  • شایان ذکر است مبالغی که تا کنون از سوی اعضا پرداخت شده از مبالغ فوق کسر می‌گردد.

با برنامه ریزی های صورت گرفته انشاالله تا پایان سال ۱۳۹۳ ، ضمن تامین برخی از اقلام اساسی مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه و خرید برخی از اقلام از مواد اولیه و مصالح مورد نیاز پروژه، حداقل ۲ استیج (معادل۸طبقه) و محتملا ۳ استیج ( معادل ۱۲ طبقه) از سازه برج شمالی ساخته و پس از انتقال به محل پروژه، نصب خواهد شد.

توجه ۱: به مبالغ قابل پرداخت در ستون چهارم جداول (۱) و (۲) ۱۰ درصد علی الحساب بابت افزایش احتمالی تراکم فاز ۲ افزوده گردد.

توجه ۲: لازم بذکر است کلیه مبالغ اعلام شده در این اطلاعیه می‌بایست تا انتهای سال ۹۳ پرداخت گردد.

اطلاعیه شماره ۲۱ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲۱تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

فراخوان  ثبت نام برای واحدهای باقی مانده در فاز ۲ پروژه آزادگان

ایثارگران معزز، اعضای محترم تعاونی و کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان محترم  دانشگاه تهران!

پیرو (اطلاعیه شماره ۷) و (اطلاعیه شماره ۱۵) به اطلاع می‌رساند حدود۱۷۳۴متر از قدرالسهم شهرداری از زمین پلاک ۱۷۸/۱ این تعاونی، از شهرداری تهران خریداری و تصرف گردید که تراکم آن به مجموع پروژه آزادگان(۱) افزوده خواهد شد. لذا این تعاونی در نظر دارد جهت تکمیل ظرفیت واحدهای این بخش از بین اعضای محترم دانشگاه تهران ثبت نام نماید. به همین منظور از علاقه‌مندان درخواست می‌گردد در صورت تمایل جهت ارائه درخواست و ثبت نام به دفتر این تعاونی واقع در نشانی: بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه شاهد، پلاک ۸ واحد ۳،مراجعه نمایند. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۹۶۶۷۷۰تماس حاصل نمایند.

نکات ضروری:

۱-با توجه به محدود بودن واحدها، اولویت با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام می‌نمایند.

۲-هر دو فاز پروژه آزادگان در یک قطعه زمین (مرکب از زمین پیشین و قطعه زمین خریداری شده) احداث می‌گردد.

۳-تفاوت هزینه ها و شرایط فاز ۱ و ۲ پروژه آزادگان فقط در قیمت زمین آن است. با این توضیح که قیمت زمین در فاز ۲ این پروژه براساس قیمت تمام شده محاسبه می‌گردد.

۴-واحدهای قابل واگذاری صرفا ۱۲۹ متری می‌باشد و قدرالسهم هریک از متقاضیان از زمین، برای هر متر مربع ۸۹۱۴۷۳۰ ریال و در مجموع ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال (یکصد و پانزده میلیون تومان) می‌باشد.

تبصره: سایر هزینه های اعم از اجرایی، عوارض شهرداری و . . . بر این میزان افزوده خواهد شد.

۵-آغاز ثبت نام از روز شنبه ۲۶/۱۱/۹۲ به مدت ۲۰ روز (۱۶/۱۲/۱۳۹۲) می‌باشد.

شرایط ثبت نام:

۱-متقاضی باید الزاما از اعضای هیات علمی یا کارکنان دانشگاه تهران باشد.

۲-هر متقاضی صرفا می‌تواند برای یک واحد ثبت نام نماید.

۳-پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان حق ثبت نام در پروژه به حساب ۱۳۵۷۱۸۵۴۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت، به نام تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران.

۴-قیمت ساخت واحدها براساس قیمت تمام شده محاسبه و دریافت خواهد شد.

۵-کل مبلغ قابل پرداخت برای عضویت در پروژه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال می‌باشد.

۶-مبلغ پرداختی متقاضیان برای ثبت نام، صرفا بابت قیمت زمین می‌باشد و به صورت علی الحساب دریافت می‌کردد.

            الف) حداقل پانصدمیلیون ریال از مبلغ فوق(علاوه بر حق ثبت نام)  می‌بایست در زمان ارائه درخواست و تشکیل پرونده پرداخت گردد.

            ب ) الباقی وجه ثبت نام می‌بایست تا پایان روز ۲۰/۱۲/۹۲ پرداخت گردد.

تبصره۱: درصورت عدم تکمیل مبلغ مربوط به عضویت(بند ۵)، در تاریخ ذکر شده، تقاضای فرد کان لم یکن تلقی گردیده و از متقاضیان ذخیره ثبت نام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل فرم تقاضای عضویت در پروژه آزادگان(۱)

۲-یک برگ کپی شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل.

۳-یک برگ کپی کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل.

۴-یک برگ کپی حکم کارگزینی مربوط به متقاضی.

۵-یک قطعه عکس از متقاضی.

۶-فیش های واریز مبلغ ثبت نام (مذکور در بندهای ۳ و ۶ از شرایط ثبت نام) می‌بایست صرفا به حساب ۱۳۵۷۱۸۵۴۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت، به نام تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران. واریز و اصل فیش تحویل دفتر تعاونی گردد.

اطلاعیه شماره ۲۰ (گودبرداری پروژه آزادگان یک)

اطلاعیه شماره ۲۰ تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم پروژه برج‌های مسکونی آزادگان (۱) می رساند، همانگونه که طی اطلاعیه های قبلی گزارش داده شد، پس از پیگیری های پی در پی و جلسات متعدد وبعد از دریافت مجوز دستور نقشه برای پروژه فوق، نقشه های پروژه مسکونی آزادگان یک با عبور از فیلترها و دید ریزبین و مسئولانه هیأت مدیره محترم و کارشناسان و مشاوران عالی تعاونی مسکن شماره (۳) کارکنان دانشگاه تهران، طرح نهایی به شهرداری منطقه ۲۲ ارجاع داده شد، که با تحسین مهندسین و کارشناسان شهرداری و کمیسیون پروفیلها و کمیسیون طراحی شهری مواجه گردید و موفق به دریافت تأییدیه نهایی شد. پس از این مرحله بلافاصله اقدام به دریافت مجوز گودبرداری گردید، که همانگونه که از این تعاونی توقع می رفت، در سایه تلاش‌های هیأت مدیره محترم و تلاش پرسنل خدوم تعاونی و دعای خیر اعضأ؛ بویژه اعضأ محترم و معزز ایثارگر و خانواده شهدا، مجوز گودبرداری نیز برای پروژه آزادگان یک صادر و دریافت گردید.

دریافت مجوز گودبرداری روحی تازه بود در کالبد پروژه که پس از دریافت آن و بعد از رصد کردن بین شرکتهای معتبر وباتجربه در زمینه گودبرداری و دعوت از آنها جهت شرکت در مناقصه گودبرداری، و پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مدیران تعاونی و ارزیابی توانایی‌های اجرایی و صلاحیت‌های فنی شرکت کنندگان در مناقصه، پس از ۴ جلسه کارشناسی، ۳ شرکت برتر مشخص گردیدند. پس از تایید نتایج جلسات کمیسیون مناقصات تعاونی از سوی هیأت مدیره محترم و بعد از مشخص شدن گزینه اول، مذاکرات با این شرکت آغاز شد، همگام با مذاکره با گزینه اول، با شرکتهای دوم و سوم نیز مذاکره گردید تا درصورت به نتیجه نرسیدن با شرکت اول، گزینه جایگزین مشخص بوده و زمان را از دست نداده باشیم، که به لطف باری تعالی و دعای خیراعضأ، با پیمانکاری زنده‌روح، که از دید هیأت مدیره و کارشناسان عالی تعاونی هم از لحاظ کیفی، کمی، پرسنل، تجهیزات فنی و نیز تجارب کاری از شرایط بهتری برخوردار بود و در عین‌حال از نظر قیمت اعلام شده نیز از سایر شرکت کنندگان در مناقصه قیمت کمتری را پیشنهاد داده بود، به عنوان پیمانکار گودبرداری قرارداد امضا گردید.

هم اینک مفتخریم که پس از پشت‌سر گذاشتن تمام مشکلات و عبور از موانع، در کوتاه ترین زمان ممکن، اعلام نمائیم پروژه برج های مسکونی آزادگان یک بطور رسمی آغاز بکار نموده و شرکت مذکور در حال فعالیت و عمل به قرارداد فوق(گودبرداری) در زمین پروژه آزادگان یک می باشد و عکسهای آن نیز جهت بررسی و دیدن اعضاء محترم پروژه تقدیم میگردد.اطلاعیه شماره ۱۹ (ثبت نام وام)

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱۹ (فراخوان جهت ثبت نام اعضأ پروژه برای دریافت وام).

باسلام و احترام و عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع)؛

به اطلاع کلیه اعضاء پروژه آزادگان (۱) میرساندکه در راستای پیشرفت پروژه و آسودگی خاطر اعضاء پروژه آزادگان (۱)، مدیران تعاونی را بر آن داشت در پی مکاتبات متعدد وبرگزاری جلسات با مدیران بانکهای ملت، تجارت، دی، قرض الحسنه مهر، مهر اقتصاد و رسالت … در بین این گزینه ها با بانک رسالت به توافقاتی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی رسیده اند.

شایان ذکر است مبلغ تسهیلات (وام) بیست میلیون تومان معادل  ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد، که پس از ارائه درخواست کتبی و ثبت نام حضوری دردفتر تعاونی، به مرور و طبق مقررات اعلامی از سوی بانک نسبت به معرفی ایشان اقدام می گردد.این وام با قرض الحسنه بوده و صرفا دارای ۲٪ کارمزد می‌باشد و دوره بازپرداخت آن ۲۴ماهه میباشد.

بر اساس توافقات صورت گرفته اعضای هیأت علمی که متقاضی دریافت وام می باشند باید یکنفر از کارکنان رسمی را به عنوان ضامن به بانک معرفی نمایند. سایر مدارک مورد نیاز نیز عبارت است از گواهی کسر از حقوق و یک برگ چک بانکی و . . . 

اعضای کارمند پروژه برای ضامن نیاز به معرفی دو نفر کارمند رسمی (یکنفر ارائه کسر از حقوق و دیگری ارائه یک برگ چک بانکی) می باشد.

قابل ذکراست بانک مذکور جهت افتتاح حساب ۱۰۰،۰۰۰ ریال معادل ده هزار تومان بعنوان افتتاح حساب از متقاضی دریافت می نماید.